LINE

Help

การใช้งานทั่วไป

การเปิดใช้งาน

เปิดใช้งานไม่ได้ บังคับปิด (แอพพลิเคชั่นขัดข้อง)

เปิดใช้งานไม่ได้ บังคับปิด (แอพพลิเคชั่นขัดข้อง) toggle

กรณีที่เปิดแอพพลิเคชั่น LINE ไม่ได้หรือแอพพลิเคชั่นปิดตัวเอง (ขัดข้อง) กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆สิ่งที่ต้องตรวจสอบ◆
1) การอัพเดตแอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่ใช้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นกรุณาอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้ที่
http://line.me/update

2) รีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งาน
บางครั้งอาจแก้ปัญหาได้โดยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งานใหม่อีกครั้ง
สำหรับขั้นตอนการรีสตาร์ท (ปิด→เปิด อุปกรณ์ใช้งาน) กรุณาดำเนินการตามคู่มือของแต่ละอุปกรณ์

3) การอัพเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ
ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้
กรุณาตรวจสอบว่ามีการอัพเดตเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการในแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

[Android OS]
แตะที่ [การตั้งค่า]>[เกี่ยวกับโทรศัพท์]>[การอัพเดตระบบ]
(หรือ [อัพเดตซอฟต์แวร์] เป็นต้น)
※ในแต่ละรุ่นอาจมีเมนู [ตรวจสอบ] หรือ [ตรวจสอบการอัพเดต] ปรากฏอยู่ด้วย

4) ตรวจสอบการตั้งค่าคัดกรองข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
หากใช้บริการจำกัดการเข้าเว็บไซต์หรือคัดกรองข้อมูลของแต่ละเครือข่าย กรุณายกเลิกบริการเหล่านั้นก่อน

5) ตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่าย
กรุณาตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่ายด้วยเบราเซอร์บนอุปกรณ์ใช้งาน

6) ลบแอพพลิเคชั่นหรือข้อมูลใช้งานที่ไม่จำเป็นในอุปกรณ์
หากภายในอุปกรณ์ใช้งานมีข้อมูลจำนวนมาก อาจทำให้การประมวลผลเกิดความผิดพลาดได้ กรุณาลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นตามความเหมาะสม

ผู้ใช้บริการที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
※ขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามรุ่นของอุปกรณ์ใช้งาน กรุณาอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของแต่ละรุ่น


7) ลบแคชไฟล์
8) ลบข้อมูลหรือแอพพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นใน SD การ์ด
9) ถอดและใส่ SD การ์ดอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชีทางการ

ระบบการทำงานของบัญชีทางการ

บัญชีทางการคืออะไร? toggle
บัญชีทางการ คือ บัญชีที่ LINE แนะนำอย่างเป็นทางการ

บัญชีทางการประกอบด้วยบัญชีของผู้มีชื่อเสียง (เช่น นายแบบ,นางแบบ, นักแสดง, นักดนตรี), ข่าววงการบันเทิง, ข่าวทั่วไป, และระบบการแปลภาษา

เมื่อเพิ่มบัญชีของผู้มีชื่อเสียงในรายชื่อเพื่อน จะสามารถรับข้อความส่งตรงจากผู้มีชื่อเสียงท่านนั้นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มบัญชีทางการเข้ารายชื่อเพื่อนได้อย่างไร? toggle
การเพิ่มบัญชีทางการเข้ารายชื่อเพื่อนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
※การดำเนินการอาจแตกต่างกันตามรุ่นของอุปกรณ์


◆เลือกจากรายชื่อบัญชีทางการ◆
1. แตะ「เพิ่มเพื่อน」 > 「ทางการ」แล้วแตะ「ดูทั้งหมด」หลังจากนั้นรายชื่อ 「บัญชีทางการ」จะปรากฏขึ้นมา
2.เลือกบัญชีทางการที่ต้องการแล้วแตะที่ 「เพิ่ม」 เพื่อเพิ่มเข้ารายชื่อเพื่อน◆การค้นหาด้วย ID◆
1.เข้าไปที่ 「เพิ่มเพื่อน」 > 「ค้นหาด้วย ID」ทำการค้นหาโดยกรอก "@" เอาไว้หน้า ID ที่ต้องการ
2.แตะที่ปุ่ม 「เพิ่ม」 เพื่อเพิ่มเข้ารายชื่อเพื่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE มีการปรับแต่งบริการตามข้อมูลพื้นฐานบุคคลหรือไม่ และสามารถปิดฟีเจอร์นั้นได้อย่างไร toggle
การคัดสรรข้อมูลที่แสดงและเผยแพร่เนื้อหา
LINE Corporation อาจปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลหรือโฆษณาในระบบตามการวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่าน เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการต่างๆที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ

ตัวอย่าง:
- การปรับเปลี่ยนรายการแนะนำที่แสดงในร้านค้าสติกเกอร์หรือร้านค้าธีม
- การเผยแพร่โฆษณาจาก LINE หรือบัญชีทางการของบริษัทต่างๆ

ระบบจะวิเคราะห์และจัดประเภทโดยอัตโนมัติตามข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่านจากประวัติการใช้บริการ เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE, บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน, สติกเกอร์ที่ซื้อ ฯลฯ แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ และเนื้อหาการแชท ซึ่งการวิเคราะห์และการจัดประเภทดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการทางสถิติเท่านั้นโดยจะไม่มีการจัดประเภทที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทั้งหมดโดยไม่มีการให้ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลแก่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ลงโฆษณา ฯลฯ) แต่อย่างใด

ตัวเลือกการรับข้อมูล
ท่านสามารถปิดการแสดงข้อมูลโฆษณาภายในแอปพลิเคชันที่ประเมินจากความสนใจของท่านได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- วิธีปิดโฆษณาของบัญชีทางการ
บล็อคบัญชีทางการเพื่อหยุดการรับข้อมูลโฆษณา

- วิธีปิดโฆษณาอื่นๆ
ท่านสามารถปิดการติดตามโฆษณาที่ระบบวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่านได้ที่เมนูการตั้งค่าการโฆษณาของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ ท่านยังคงได้รับโฆษณาอื่นที่ไม่ได้มาจากข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่าน แม้จะปิดการตั้งค่าดังกล่าวแล้วก็ตาม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่านในบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE มา ณ ที่นี้

ท่านสามารถตรวจสอบการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวได้ที่หน้าจอการตั้งค่าของแต่ละบริการ (หากไม่มีการเผยแพร่โฆษณาระบบจะไม่แสดงตัวเลือกให้เปิดหรือปิด)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

มีค่าธรรมเนียมใช้บริการหรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ LINEได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
※หมายเหตุ มีสินค้าบางส่วนที่วางจำหน่าย บางส่วนต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่น สติ๊กเกอร์  และเหรียญ  เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งดาต้าให้กับบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการ     ในกรณีที่ไม่รวมอยู่ในบริการวงเงินคงที่ขอแพ็คเกจ  จะเกิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการขึ้นทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณ และอาจจะมีกรณีที่อาจจะโดนเรียกเก็บเงินค่าบริการจำนวนมาก ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณใช้บริการรวมอยู่ในวงเงินคงที่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันสามารถใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการ LINEได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้อยู่ในต่างประเทศ
ในกรณีที่คุณใช้งานกับเพื่อนของคุณซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศ จะไม่เกิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการโทรระหว่างประเทศ

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะอยู่ในต่างประเทศ แต่ก็อาจจะเกิดค่าธรรมเนียมในการใช้สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งดาต้าขึ้น ในการใช้บริการของบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการเช่นเดียวกับการใช้งานภายในประเทศ
ในกรณีที่คุณนำอุปกรณ์ใช้งานซึ่งทำสัญญาการใช้บริการภายในประเทศไปใช้งานในต่างประเทศ  ระบบการคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการดาต้าระหว่างภายในประเทศและต่างประเทศจะไม่เหมือนกันดังนั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสัญญาการใช้บริการให้รอบคอบ
สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใช้บริการดาต้าในต่างประเทศกับ บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้งานบัญชีเดียวกันด้วยอุปกรณ์หลายเครื่องได้หรือไม่? toggle

แอพพลิเคชั่น LINE สำหรับสมาร์ทโฟนนั้นจะไม่สามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้
การใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์แอดเดรสยืนยันบัญชีนั้นจะทำได้ 1 บัญชีต่ออุปกรณ์ 1 เครื่องเท่านั้น
หากนำหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์แอดเดรสเดียวกันไปยืนยันบนอุปกรณ์เครื่องอื่น จะทำให้บัญชีในอุปกรณ์เครื่องเดิมถูกลบ และไม่สามารถใช้งาน LINE ได้โดยอัตโนมัติ

อนึ่ง การใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องอื่นจะทำได้เมื่อใช้งาน LINE สำหรับ PC และ iPad

 

LINEสำหรับPC

LINEสำหรับiPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฉันจะเช็คเวอร์ชั่นLINEที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร toggle
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นการใช้งาน LINE ได้ด้วยวิธีดังข้างล่างต่อไปนี้

1)เปิดการใช้งานLINEขึ้นมา
2)เปิดเมนูตั้งค่า
3)แตะเลือก”เกี่ยวกับLINE”
4)กรุณาตรวจสอบ”เวอร์ชั่นปัจจุบัน”ที่อยู่ใน ”เกี่ยวกับLINE”

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน LINE มีดังต่อไปนี้

สมาร์ทโฟน
ผู้ใช้งาน iOS :
- ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป 
* ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันต่ำกว่า 8.0 จะใช้งานได้ถึง LINE เวอร์ชัน 6.7.0 เท่านั้น

ผู้ใช้งาน Android :
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.0.3 ขึ้นไป
* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่ำกว่า 2.3.0 จะใช้งาน LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 4.5.4 เท่านั้น และระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่ำกว่า 4.0.3 จะใช้งาน LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 5.1.4 เท่านั้น

ผู้ใช้งาน Windows Phone :
- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 7.5 ขึ้นไป

ผู้ใช้งาน BlackBerry :
- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 5, 6, 7
* ไม่รับรองการใช้งานบนระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 10

ผู้ใช้งาน Nokia :
- Asha (ยกเว้นบางรุ่น)

ผู้ใช้งาน Firefox :
- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 1.1 ขึ้นไป

ผู้ใช้งาน Tizen :
- ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 2.4 ขึ้นไป

โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นนอกจากสมาร์ทโฟน
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DoCoMo, Softbank, au
*สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น 

คอมพิวเตอร์ (PC)
ผู้ใช้งาน Windows :
- Windows 7 ขึ้นไป

ผู้ใช้งาน Mac :
- OS X 10.9 (Maverick) ขึ้นไป

ผู้ใช้งาน Window 8 :
- Windows 8.0, 8.1

ผู้ใช้งาน Window 10 :
- Windows 10

ผู้ใช้งาน LINE สำหรับ Chrome :
- เบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 42 ขึ้นไป

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำในการใช้งาน LINE สำหรับ Chrome
- Windows : Windows 7 ขึ้นไป
- Mac : OS X 10.9 (Maverick) ขึ้นไป
- ระบบปฏิบัติการ Chrome

iPad
ผู้ใช้งาน LINE ใน iPad :
- iPad 2 ขึ้นไป (iOS เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป)

Smart Watch
ผู้ใช้งาน Apple Watch :
- Apple Watch ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 1.0 ขึ้นไป
* ไม่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่ได้
* กรุณาตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของ iPhone ที่จับคู่กับ Apple Watch อัปเดตเป็น iOS สูงกว่าเวอร์ชัน 9 แล้วหรือไม่

Android Wear
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไป
* ไม่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่ได้

อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการใช้งานมีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์นอกเหนือการรองรับใช้งาน
- iPod touch
- WALKMAN
- Smart TV BOX
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire OS เช่น Kindle
- อุปกรณ์ PHS (เช่น โทรศัพท์ PCT)
- Simulator, Emulator (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ช่วยแจ้งกำหนดการการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ยังไม่รองรับการใช้งานLINE toggle
ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเช่นวันเวลา หรือ มีหรือไม่มีกำหนดการขยายการรองรับเพิ่มเติมในอนาคตได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE มีการปรับแต่งบริการตามข้อมูลพื้นฐานบุคคลหรือไม่ และสามารถปิดฟีเจอร์นั้นได้อย่างไร toggle
การคัดสรรข้อมูลที่แสดงและเผยแพร่เนื้อหา
LINE Corporation อาจปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลหรือโฆษณาในระบบตามการวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่าน เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการต่างๆที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ

ตัวอย่าง:
- การปรับเปลี่ยนรายการแนะนำที่แสดงในร้านค้าสติกเกอร์หรือร้านค้าธีม
- การเผยแพร่โฆษณาจาก LINE หรือบัญชีทางการของบริษัทต่างๆ

ระบบจะวิเคราะห์และจัดประเภทโดยอัตโนมัติตามข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่านจากประวัติการใช้บริการ เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE, บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน, สติกเกอร์ที่ซื้อ ฯลฯ แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ และเนื้อหาการแชท ซึ่งการวิเคราะห์และการจัดประเภทดังกล่าวเป็นเพียงการดำเนินการทางสถิติเท่านั้นโดยจะไม่มีการจัดประเภทที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทั้งหมดโดยไม่มีการให้ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลแก่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ลงโฆษณา ฯลฯ) แต่อย่างใด

ตัวเลือกการรับข้อมูล
ท่านสามารถปิดการแสดงข้อมูลโฆษณาภายในแอปพลิเคชันที่ประเมินจากความสนใจของท่านได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- วิธีปิดโฆษณาของบัญชีทางการ
บล็อคบัญชีทางการเพื่อหยุดการรับข้อมูลโฆษณา

- วิธีปิดโฆษณาอื่นๆ
ท่านสามารถปิดการติดตามโฆษณาที่ระบบวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่านได้ที่เมนูการตั้งค่าการโฆษณาของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ ท่านยังคงได้รับโฆษณาอื่นที่ไม่ได้มาจากข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่าน แม้จะปิดการตั้งค่าดังกล่าวแล้วก็ตาม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณาตามข้อมูลพื้นฐานและความสนใจของท่านในบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE มา ณ ที่นี้

ท่านสามารถตรวจสอบการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวได้ที่หน้าจอการตั้งค่าของแต่ละบริการ (หากไม่มีการเผยแพร่โฆษณาระบบจะไม่แสดงตัวเลือกให้เปิดหรือปิด)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ในกรณีที่พบปัญหา

หน้าจอของ LINE และแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไม่ปกติ toggle
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
กรณีที่ LINE และเพจบางส่วนในแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไม่ปกติ กรุณาลองแก้ไขตามคำแนะนำดังนี้

1. ติดตั้ง Android System Webview เวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play
2. หากยังพบปัญหาอยู่แม้จะจากติดตั้ง Android System WebView แล้วก็ตาม กรุณาอัปเดต Chrome Browser


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น toggle
กรณีที่พบปัญหาใน LINE กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE ใหม่อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ หากใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้
กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root จะอยู่นอกเหนือการรองรับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบระบบเชื่อมต่อเครือข่ายขัดข้องหรือรูปภาพแสดงไม่ปกติ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพิ่มเติม

- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ของ LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ของ LINE
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" > "LINE"
2. เลือก "ที่เก็บข้อมูล" > "ล้างแคช"
* ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE toggle
หากพบปัญหา หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้งาน LINE กรุณาติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา

อนึ่ง ในหน้าช่วยเหลือได้มีการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาจำนวนมากเอาไว้
ขอรบกวนให้ลองตรวจสอบและดำเนินการตามที่มีระบุในหน้าช่วยเหลือก่อนที่จะแจ้งปัญหา

▼หน้าช่วยเหลือของ LINE

หากตรวจสอบและดำเนินการตามหน้าช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
กรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลมาทางแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาเป็นลำดับถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตารางนัด

สามารถลบกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาได้หรือไม่ toggle
ท่านสามารถลบได้เฉพาะกิจกรรมที่ท่านเป็นผู้สร้างเองเท่านั้น
ทั้งนี้ หากไม่มีการอัปเดตข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ระบบจะลบกิจกรรมดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแก้ไขกิจกรรมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานทุกท่านที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขกิจกรรมได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเชิญบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้หรือไม่ toggle
ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ โดยสามารถเชิญได้ 30 คนต่อ 1 ครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"ส่งข้อความถึงผู้ตอบ" คืออะไร toggle
ส่งข้อความถึงผู้ตอบ คือ ฟีเจอร์ที่สามารถส่งข้อความแชทถึงเพื่อนที่ตอบรับการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมได้
หากผู้ตอบไม่ใช่เพื่อนของท่านใน LINE จะไม่สามารถส่งข้อความแชทหาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งไปไม่ถึงเพื่อน toggle
กรณีที่ข้อความเชิญส่งไปไม่ถึงเพื่อนทั้งที่มีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้รับในขั้นตอนการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นไปได้ว่าเพื่อนคนดังกล่าวปิดการตั้งค่าการรับข้อความจาก "แอปที่ไม่ได้รับอนุญาต" เอาไว้

โดยท่านสามารถรับข้อความที่ส่งจาก LINE ตารางนัดได้โดยตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือไอคอน "...") > "ตั้งค่า" > "การแจ้งเตือน"
2. เปิดการตั้งค่าที่ "แอปที่ไม่ได้รับอนุญาต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโหวต

สร้างหน้าโหวตได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถสร้างหน้าโหวตได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดกลุ่มแชทหรือการแชทแบบวงสนทนาหลายคนขึ้นมา
2. เลือกปุ่ม " + " ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกลุ่มแชท > "โหวต" เพื่อสร้างหน้าโหวต

กรณีห้องแชทที่เคยมีการสร้างหน้าโหวต
3. เลือกที่ปุ่ม " + " ด้านขวาล่างของรายการโหวตเพื่อสร้างหน้าโหวต

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถสร้างหน้าโหวตแบบใดได้บ้าง toggle
ท่านจะสามารถใส่ข้อความได้หากเลือกเป็น "ข้อความ" ในหน้าจอสร้างหน้าโหวต
อีกทั้งสามารถใส่ "ข้อความ" และ "รูปภาพ" เป็นตัวเลือกการโหวตได้อีกด้วย
หากเลือกที่ "วัน" ท่านจะสามารถสร้างตัวเลือกเป็นวันที่แบบหลายวันได้
นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกโหวตได้หลายตัวเลือก และร่วมโหวตได้โดยไม่เปิดเผยชื่อได้อีกด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แก้ไขหน้าโหวตที่สร้างไปแล้วได้อย่างไร toggle
กรณีที่สร้างหน้าโหวตขึ้นมาแต่ยังไม่มีผู้ใดเข้าร่วมการโหวต ผู้สร้างหน้าโหวตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้
แต่กรณีที่มีผู้อื่นเข้าร่วมโหวตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

ทั้งนี้ สมาชิกที่เข้าร่วมในห้องแชททุกคนสามารถเพิ่มตัวเลือกของการโหวตลงในหน้าโหวตดังกล่าวได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เข้าร่วมการโหวตได้อย่างไร toggle
เมื่อมีการสร้างหน้าโหวตขึ้นมา ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบไปที่กลุ่มแชท

กรณีที่เป็นกลุ่มแชท ระบบจะสร้างโน้ตให้โดยอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบหน้าโหวตที่เคยสร้างเอาไว้ได้โดยเลือกที่ปุ่ม " + " ในห้องแชท > "โหวต"
และยังสามารถตรวจสอบได้จากโน้ตของกลุ่มแชทเช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อปิดการโหวตแล้วจะเป็นอย่างไร toggle
หากหมดระยะเวลาการโหวตที่ตั้งค่าเอาไว้ตอนสร้างหน้าโหวต หรือผู้สร้างหน้าโหวตปิดการโหวตดังกล่าว ระบบจะส่งข้อความแจ้งการปิดโหวตไปยังห้องแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบหน้าโหวตได้หรือไม่ toggle
ท่านสามารถลบได้เฉพาะหน้าโหวตที่ตนเองสร้างเท่านั้น
ไม่สามารถลบหน้าโหวตที่สมาชิกอื่นเป็นผู้สร้างได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE Beacon

LINE Beacon คือบริการอะไร toggle
LINE Beacon (ไลน์บีคอน) คือ บริการรับข้อมูลข่าวสาร เช่น คูปอง การลดราคา หรือข้อความพิเศษอื่นๆ จากสัญญาณ Beacon (เครื่องปล่อยสัญญาณ Bluetooth) ผ่านบัญชีทางการของ LINE ภายในร้านค้าต่างๆ ที่ติดตั้ง Beacon เอาไว้

ท่านสามารถรับข้อมูล Beacon ได้จากการใช้งานอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- ระบบปฏิบติการ Android : เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไป
- ระบบปฏิบัติการ iOS : เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป และอุปกรณ์ตั้งแต่ iPhone 4s, iPad 3, iPod Touch Gen 5 ขึ้นไป
- เปิด Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้บริการ LINE Beacon toggle
ท่านสามารถใช้บริการ LINE Beacon ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จากแอปพลิเคชัน LINE เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือ ไอคอน "...") > "ตั้งค่า" > "ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว" > เปิดการตั้งค่าที่ "ใช้บริการ LINE Beacon"
2. จากนั้นเปิดหน้า "แชท" หรือ "เพื่อน" ของแอปพลิเคชัน LINE ในบริเวณใกล้เคียงกับตัวปล่อยสัญญาณ Beacon ที่รับรองบริการของ LINE
3. ยอมรับข้อตกลงของเงื่อนไขการใช้บริการจากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ หลังจากนั้นให้เพิ่มบัญชีทางการของธุรกิจหรือร้านค้าที่มีการติดตั้ง Beacon
* หากกดที่ไอคอน " X " ด้านขวาบนของหน้าต่าง ข้อมูล Beacon ดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์ของท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
4. เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากบัญชีทางการได้แล้ว

ทั้งนี้ หากมีการส่งข้อความแชทจากบัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน ระบบอาจแจ้งเตือนแบบพุชบนอุปกรณ์ของท่าน

หมายเหตุ
* การใช้งาน LINE Beacon จะมีการส่งข้อมูล Beacon และข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนผู้ใช้บริการไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ LINE แต่ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่ 3 หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาในการใช้งาน LINE Beacon toggle
กรณีที่มีปัญหาในการใช้งาน LINE Beacon กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE หรือปิด-เปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE ได้เฉพาะ Beacon ที่รองรับบริการของ LINE เท่านั้น

หากท่านปิด Bluetooth เอาไว้ หน้าต่างการใช้บริการ Beacon จะไม่ปรากฏขึ้นมาแม้จะอยู่ใกล้เคียงเครื่องส่งสัญญาณแล้วก็ตาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE สำหรับ PC

LINE สำหรับ PC

ใช้งาน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร toggle
การใช้งาน LINE สำหรับ PC จำเป็นต้องลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสภายในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยเสียก่อน

1. ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสในอุปกรณ์ใช้งาน

- สำหรับสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

2. ดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC ที่ลิงก์ด้านล่าง

3. ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านตามที่ลงทะเบียนเอาไว้ในข้อ 1.
* LINE สำหรับ PC สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Windows 8 และ Mac

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ล็อกอินด้วย LINE สำหรับ PC ได้ toggle
กรุณาลองตั้งค่าล็อกอินจากทางสมาร์ทโฟน

◆ขั้นตอนการตั้งค่าอนุญาตให้ล็อกอินจากอุปกรณ์อื่นได้◆
1)แตะที่ [อื่นๆ]( หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[บัญชี] ตามลำดับ
2)แตะที่ [อนุญาตให้ล็อกอินจากอุปกรณ์อื่น]

ไปยังการตั้งค่าอนุญาตให้ล็อกอินจากอุปกรณ์อื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะตรวจสอบสถานะการล็อกอินของ LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร? toggle
ท่านสามารถตรวจสอบการล็อกอินของ LINE สำหรับ PC จากทางสมาร์ทโฟนได้

◆ขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างล็อกอิน◆
1)แตะที่ [อื่นๆ]( หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[บัญชี] ตามลำดับ
2)แตะที่ [อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างล็อกอิน]

ไปยังการตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างล็อกอิน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE สำหรับ iPad

LINE สำหรับ iPad

จะใช้งาน LINE สำหรับ iPad ได้อย่างไร? toggle
การใช้งาน LINE สำหรับ iPad นั้นจะต้องมีการ [ลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรส] ด้วย LINE สำหรับสมาร์ทโฟน หรือ [ตั้งค่าเชื่อมต่ออีเมล์แอดเดรส] ด้วย LINE สำหรับฟีเจอร์โฟน (โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นๆที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน) เสียก่อน
※ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ด้วย LINE สำหรับ iPad ได้

◆ขั้นตอนการใช้งาน LINE สำหรับ iPad◆
1) ตั้งค่าอีเมล์แอดเดรสด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งาน LINE ในปัจจุบัน
- สำหรับผู้ที่ใช้งานด้วยสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต คลิกที่นี่


2)ดาวน์โหลด LINE สำหรับ iPad
■การดาวน์โหลด LINE สำหรับ iPad
ค้นหาด้วยคำว่า 「line ipad」 ใน iTunes แล้วทำการลงแอพพลิเคชั่น

3)ใช้อีเมล์แอดเดรส และรหัสผ่านในข้อ 1) ทำการล็อกอินเข้า LINE สำหรับ iPad ※LINE สำหรับ iPad จะใช้งานได้กับ iPad 2, iOS 7 ขึ้นไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้ล็อกอินด้วย LINE สำหรับ iPad ได้ toggle
การตั้งค่าสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆ขั้นตอนการตั้งค่าให้ใช้อุปกรณ์อื่นล็อกอินได้◆
1)แตะที่ [อื่นๆ](หรือไอคอน[⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[บัญชี] ตามลำดับ
2)แตะที่ [อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อื่นล็อกอิน]

ไปยังการตั้งค่าอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อื่นล็อกอิน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จะตรวจสอบสถานะการล็อกอินของ LINE สำหรับ iPad ได้อย่างไร? toggle
สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆ขั้นตอนการตั้งค่าอนุญาตให้ล็อกอินจากอุปกรณ์อื่นได้◆
1)แตะที่ [อื่นๆ]( หรือไอคอน [⋅⋅⋅])>[ตั้งค่า]>[บัญชี] ตามลำดับ
2)แตะที่ [อนุญาตให้ล็อกอินจากอุปกรณ์อื่น]

ไปยังการตั้งค่าอนุญาตให้ล็อกอินจากอุปกรณ์อื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ