LINE

Help

ไทม์ไลน์ และหน้าหลัก

ไม่มีการแจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบเมื่อไม่มีการแจ้งเตือน

การตั้งค่า กรณีที่ไทม์ไลน์ไม่แจ้งเตือน toggle
กรุณาตรวจสอบการแจ้งเตือนไทม์ไลน์จากลิงค์ด้านล่าง

ตั้งค่าการแจ้งเตือนไทม์ไลน์

กรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยวิธีการด้านบน กรุณาลองทำตามวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น toggle
กรณีที่พบปัญหาใน LINE กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE ใหม่อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ หากใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้
กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root จะอยู่นอกเหนือการรองรับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบระบบเชื่อมต่อเครือข่ายขัดข้องหรือรูปภาพแสดงไม่ปกติ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพิ่มเติม

- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ของ LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ของ LINE
1. เลือก "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" > "LINE"
2. เลือก "ที่เก็บข้อมูล" > "ล้างแคช"
* ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ถูกบังคับปิดการใช้งาน

วิธีการตรวจสอบเมื่อแอพปิดตัวไปเอง หรือระบบขัดข้อง

การตรวจสอบเมื่อเกิดการบังคับปิดขณะดูไทม์ไลน์ toggle
ขณะกำลังจะดูไทม์ไลน์แต่แอพพลิเคชันปิดตัวลงเอง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเพราะมีตัวอักษร Unicode (ตัวอักษรพิเศษ) บนหน้าไทม์ไลน์

กรุณาลงทะเบียนอีเมล์ตามขั้นตอนในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง แล้วตรวจสอบจาก LINE สำหรับ PC ว่ามีตัวอักษร Unicode หรือไม่

▼ลงทะเบียนอีเมล์ได้อย่างไร?
http://help.line.me/line?contentId=20000059

▼ดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC
http://line.me/
※สามารถล็อคอินได้โดยการใส่อีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับ LINE และรหัสผ่าน

เมื่อตรวจพบการโพสต์ข้อความที่มีตัวอักษร Unicode การบล็อกผู้ใช้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวบนไทม์ไลน์ อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้

กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาทำตามวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาเกี่ยวกับโพสต์

วิธีการตรวจสอบเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการโพสต์

โพสต์ของเพื่อนบางคนไม่แสดง toggle
ข้อความที่โพสต์จะไม่แสดงให้เห็นหากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
⋅ท่านได้เพิ่มอีกฝ่ายเอาไว้ในรายการซ่อนหรือเคยเพิ่มไว้ในอดีต
⋅อีกฝ่ายหนึ่งได้เพิ่มท่านเอาไว้ในรายการบล็อค หรือเคยเพิ่มไว้ในอดีต
⋅อีกฝ่ายหนึ่งตั้งค่า [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว] ของไทม์ไลน์ให้เป็น [ซ่อน]

เมื่อเพิ่มรายชื่อเข้ารายการซ่อน โพสต์ทั้งหมดของบุคคลนั้นบนไทม์ไลน์จะถูกซ่อนทั้งหมดทันที
แม้จะไปยัง [ตั้งค่า] > [ไทม์ไลน์] > [รายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์] เพื่อปลดการซ่อนแล้วก็ตาม ไทม์ไลน์ที่ถูกซ่อนหนึ่งครั้งจะไม่สามารถดูได้อีก

※ท่านสามารถดูได้เฉพาะโพสต์บนไทม์ไลน์ที่โพสต์หลังปลดการซ่อนแล้วเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของเพื่อนทั้งหมดไม่แสดง toggle
⋅กรณีที่เปลี่ยนเครื่องแล้วแต่ยังไม่ได้โอนบัญชี
ระบบไม่สามารถแสดงไทม์ไลน์ที่เคยแสดงบนบัญชีก่อนหน้านี้ได้ แม้จะเพิ่มเพื่อนอีกครั้งเรียบร้อยแล้วก็ตาม โพสต์ที่หายไปจากไทม์ไลน์ครั้งหนึ่งไม่สามารถกู้คืนได้
※ท่านสามารถดูข้อความโพสต์ในอดีตได้จากหน้าหลักของเพื่อน

⋅กรณีที่ไทม์ไลน์ของเพื่อนที่โพสต์ใหม่ไม่แสดง
กรุณาตรวจสอบว่าเพื่อนคนนั้นตั้งค่า [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว]ของไทม์ไลน์เป็น [สาธารณะ] หรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ

วิธีการตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ

รูปภาพไม่แสดงที่ไทม์ไลน์, หน้าหลัก toggle
กรณีที่รูปภาพไม่แสดง กรุณาตรวจสอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1) กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่างของหน่วยความจำของอุปกรณ์ใช้งานของท่านหรือพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ SD การ์ด
2) หากการแสดงผลสติกเกอร์มีปัญหา กรุณาดาวน์โหลดสติกเกอร์ใหม่อีกครั้ง

◆วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์◆
1)แตะ [อื่นๆ]>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์]>[สติกเกอร์ของฉัน] ตามลำดับ เพื่อเปิดหน้าสติกเกอร์ขึ้นมา
2) เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการแล้วแตะ [ลบ]>[เสร็จสิ้น] ตามลำดับ
3) แตะ [อื่นๆ]>[ตั้งค่า]>[สติกเกอร์]>[ประวัติการซื้อ] ตามลำดับเพื่อเปิดหน้าสติกเกอร์ขึ้นมา
4) เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการแล้วแตะ [ดาวน์โหลด]หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีข้างต้น หรือเกิดปัญหาอื่น กรุณาลองทำตามวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่า โพสต์และขอบเขตแสดงผล

การใช้งาน และการตั้งค่าของโพสต์

โพสต์อะไรลงบนไทม์ไลน์ได้บ้าง toggle
ท่านสามารถโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงบนไทม์ไลน์ได้

- ข้อความไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
- สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ มากที่สุด 20 อัน
- สติกเกอร์มีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน, สติกเกอร์ป๊อปอัพ 1 ภาพ
* ไม่สามารถโพสต์พร้อมกับสติกเกอร์แบบธรรมดาได้
- ลิงก์ URL หรือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง 1 ข้อมูล

สิ่งที่โพสต์บนไทม์ไลน์จะแสดงที่หน้าหลักด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็น "เพื่อน" กับท่านจะสามารถเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
กรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นโพสต์ ท่านสามารถตั้งขอบข่ายการแสดงโพสต์ด้วยตัวเองก่อนโพสต์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโพสต์ลงไทม์ไลน์ toggle
ท่านสามารถโพสต์ลงไทม์ไลน์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- เลือกที่ "หน้าหลัก" หรือ ไอคอนดินสอหรือ "โพสต์" ที่อยู่บน "ไทม์ไลน์"
- โพสต์ผ่าน "เรื่องราวใหม่ๆ" , "สติกเกอร์", "กล้องถ่ายรูป", "ลิงก์" ที่อยู่บริเวณด้านบนของไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแจ้งเตือนการกด "ถูกใจ" และความเห็นที่โพสต์ของตัวเอง toggle
เมื่อมีผู้กด "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของตัวเอง ตัวเลขจะปรากฏที่ไอคอนรูประฆังที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอไทม์ไลน์

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนด้วยเช่นกัน หากตั้งค่าเปิดการตั้งค่าในส่วน "การแจ้งเตือนไทม์ไลน์" เอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตอบความเห็นของเพื่อน toggle
แตะที่ความเห็นที่อยากตอบกลับ พิมพ์ความคิดเห็นเสร็จแล้วแตะปุ่มส่ง เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถตอบกลับได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกด "ถูกใจ" หรือ "แสดงความเห็น" ที่โพสต์บนไทม์ไลน์หรือหน้าหลัก toggle
กรุณาตรวจสอบขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "ไทม์ไลน์"
2. เลือกที่ "ถูกใจ" หรือ "ความเห็น" ที่อยู่ใต้โพสต์ดังกล่าว

การแสดงความเห็น
ท่านสามารถแสดงความคิดของท่านที่มีต่อโพสต์ต่างๆ ได้ด้วยการส่งข้อความหรือสติกเกอร์
นอกจากนี้ท่านยังสามารถลบความเห็นที่โพสต์ไปได้ด้วยการสไลด์ไปทางซ้ายหรือแตะค้างที่ความเห็นดังกล่าว จากนั้นให้เลือกที่ "ลบ"

การกดถูกใจ
ท่านสามารถแสดงความรู้สึกของท่านในขณะนั้นได้อย่างง่ายดายผ่านตัวละคร 6 ชนิดของ LINE

ทั้งนี้ ระบบจะแชร์การกดถูกใจของท่านบนไทม์ไลน์ของเพื่อน เมื่อท่านกดถูกใจโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่โพสต์หรือเพิ่มข้อมูลใหม่ได้อย่างไร toggle
กรณีที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์ลงในหน้าไทม์ไลน์หรือหน้าหลัก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอนรูป " v " หรือ " : " ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "แก้ไข"
2. แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาที่ต้องการ > เลือกที่ "โพสต์" ที่อยู่ด้านขวาบน

ทั้งนี้ หากใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 6.6 เมื่อโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ได้นอกจากข้อความตัวอักษร และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพหรือสติกเกอร์ต่างๆ ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงผลบนไทม์ไลน์มีจำนวนจำกัดหรือไม่? toggle
บนไทม์ไลน์จะจำกัดการแสดงผลไว้ระดับหนึ่ง
หากต้องการดูโพสต์ทั้งหมดของบุคคลนั้น ท่านสามารถดูได้จาก [หน้าหลัก] ของบุคคลนั้นโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้แท็ก toggle
ท่านสามารถใช้แท็กได้โดยการเพิ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม" # " ที่หน้าข้อความที่ต้องการโพสต์

ตัวอย่าง : #LINE

โดยท่านสามารถเพิ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม" # " ได้โดยเลือกที่ปุ่ม " # " ทางด้านขวาล่างหน้าจอกรอกข้อความ หรือพิมพ์เองจากคีย์บอร์ดโดยตรงได้


เมื่อกดที่แท็กแล้ว ท่านจะสามารถดูโพสต์ที่มีแท็กเดียวกันได้แบบภาพรวม

ทั้งนี้ หากโพสต์ที่ใส่แท็กไว้ตั้งค่าความเป็นส่วนเป็น "แชร์สาธารณะ" โพสต์ดังกล่าวจะแสดงผลในการค้นหาแท็กที่ให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของท่านด้วย

กรุณาทดลองใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวหากต้องการแชร์โพสต์ของท่านให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแท็กเพื่อน toggle
ท่านจะสามารถแท็กเพื่อนได้โดยการใส่เครื่องหมายแอท " @ " หน้าชื่อเพื่อนในข้อความที่จะโพสต์

ตัวอย่าง : @Brown

โดยท่านสามารถเพิ่มเครื่องหมายแอท " @ " ได้โดยเลือกที่ปุ่ม " @ " ทางด้านขวาล่างหน้าจอกรอกข้อความ หรือพิมพ์เองจากคีย์บอร์ดโดยตรงได้


ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ด้วยว่า ท่านได้ตั้งค่าการแชร์ให้เพื่อนคนดังกล่าวที่แท็กไปสามารถมองเห็นโพสต์ได้อยู่หรือไม่
* เพื่อนคนดังกล่าวจะไม่สามารถดูโพสต์นั้นได้ หากไม่ถูกตั้งค่าอยู่ในขอบข่ายการแชร์

เมื่อโพสต์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปหาเพื่อนคนดังกล่าวที่ถูกแท็ก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้ฟังก์ชันการลบโพสต์อัตโนมัติได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถตั้งเวลาให้ลบโพสต์อัตโนมัติได้ตามต้องการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการโพสต์บนหน้าจอการโพสต์
2. เลือกไอคอน "นาฬิกา" ที่อยู่บริเวณด้านบนของหน้าจอโพสต์
3. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการลบแล้วเลือก "โพสต์"

ทั้งนี้ หากโพสต์ดังกล่าวถูกลบ การกด "ถูกใจ" และ "ความคิดเห็น" จะถูกลบไปด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกดถูกใจที่ความคิดเห็น toggle
กรุณาเลือกที่ปุ่ม "ถูกใจ" ที่อยู่ตรงความคิดเห็นดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการโพสต์ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ toggle
ท่านสามารถปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ได้โดยการเลือกที่ปุ่ม " TT " ทางด้านขวาล่างหน้าจอกรอกข้อความ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์คืออะไร toggle
"โพสต์รีเลย์" คือ ไทม์ไลน์ที่สามารถโพสต์ร่วมกับเพื่อนได้

คุณสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ เช่น ความทรงจำเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน, สถานที่เป็นความลับของเรา หรือเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ ฯลฯ กับเพื่อนของคุณผ่าน "โพสต์รีเลย์" บนไทม์ไลน์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์สามารถสร้างได้ทุกคนหรือไม่ toggle
ทุกคนสามารถสร้าง "โพสต์รีเลย์" ได้จากไทม์ไลน์
ลองเชิญเพื่อนมาเข้าร่วมแบ่งปันเรื่องราวสนุกๆ ด้วยกันสิ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถเข้าร่วมโพสต์รีเลย์ได้บ้าง toggle
คุณสามารถเลือกเพื่อนที่จะให้เข้าร่วม "โพสต์รีเลย์" ได้

หากต้องการให้เพื่อนทุกคนของคุณเข้าร่วม กรุณาตั้งค่าผู้ที่เข้าร่วมได้เป็น "เพื่อน"
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า "รายการแชร์" หรือ "กลุ่ม" สำหรับการแชร์เฉพาะเพื่อนสนิทได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าการแจ้งเตือนของโพสต์รีเลย์ได้อย่างไร toggle
ก่อนเริ่ม "โพสต์รีเลย์" คุณสามารถส่ง "การแจ้งเตือน" ให้เพื่อนที่ต้องการให้เข้าร่วมทราบได้

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้จากสัญลักษณ์ "รูปคน" ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอโพสต์รีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่าขอบข่ายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าแชร์หรือซ่อนโพสต์ได้อย่างไร toggle
หากต้องการซ่อนเนื้อหาที่โพสต์ในหน้าไทม์ไลน์หรือหน้าหลัก กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งด้านล่างนี้

วิธีการตั้งค่าการซ่อนขณะโพสต์ (LINE เวอร์ชัน 6.6 ขึ้นไป)
1. เลือกที่ "เพื่อน" ที่แสดงอยู่ส่วนบนของหน้าจอเขียนโพสต์ (หรือเลือกที่ "สาธารณะ" หรือ "ส่วนตัว")
2. เลือกที่ไอคอนรูป " > " ที่อยู่ด้านข้าง "เพื่อน" ในหน้าจอตั้งค่าการแชร์โพสต์
3. เลือกปุ่ม "ไม่แชร์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลดังกล่าว
4. เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้ผู้อื่นเห็นโพสต์ของท่านได้นอกจากตนเองโดยการตั้งค่าการแชร์เป็น "ส่วนตัว"

วิธีการตั้งค่าซ่อนจากเมนูการ "ตั้งค่า"
1. เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์" > "การแชร์โพสต์"
2. เลือกปุ่ม "ไม่แชร์" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลดังกล่าว
3. เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

เมื่อตั้งค่าซ่อนแล้ว โพสต์ของท่านจะไม่แสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นอีกต่อไป
กรณีที่ต้องการให้โพสต์ของท่านแชร์ให้อีกฝ่ายเห็นอีกครั้ง กรุณา "ยกเลิก" เพื่อตั้งค่ากลับไปที่ "แชร์" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จากหน้าเมนูตั้งค่าการแชร์โพสต์ เลือกที่แถบ "ไม่แชร์โพสต์" > เลือกที่ปุ่ม "ยกเลิก" ที่อยู่ด้านข้างบุคคลดังกล่าว
2. เลือกที่ "บันทึก" ที่ด้านขวาบน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าแชร์โพสต์ให้เฉพาะเพื่อนบางคนเห็นได้อย่างไร toggle

ท่านสามารถแชร์โพสต์ของท่านในไทม์ไลน์และหน้าหลักให้เห็นเฉพาะเพื่อนบางคนเห็นได้ โดยการตั้งค่าแชร์เป็น "กลุ่ม" หรือแชร์ด้วย "รายการแชร์" ที่สร้างขึ้นมาได้ 

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

กรุณาตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการแชร์ก่อนการโพสต์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือก "ไทม์ไลน์" ที่เมนูหลัก > เลือกไอคอนรูป "ดินสอ" ที่ด้านขวาบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "ความเป็นส่วนตัว" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอการโพสต์
* ความเป็นส่วนตัวที่เลือกก่อนโพสต์จะถูกนำไปใช้ที่โพสต์ต่อไปด้วยเช่นกัน


ตั้งค่าเป็นแชร์เป็น "เพื่อน"

กรุณาตั้งค่าเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือก "ไทม์ไลน์" ที่เมนูหลัก > เลือกไอคอนรูป "ดินสอ" ที่ด้านขวาบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "ความเป็นส่วนตัว" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอการโพสต์
3. เลือกไอคอนรูป " > " ที่อยู่ด้านข้างรายการ "เพื่อน"
4. เลือก "ซ่อน" หรือ "แชร์" ที่แสดงอยู่ด้านข้างเพื่อนที่ต้องการตั้งค่า


การประยุกต์ใช้ "รายการแชร์"

กรุณาสร้าง "รายการแชร์" แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวโดยแยกตามแต่ละโพสต์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือก "ไทม์ไลน์" ที่เมนูหลัก > เลือกไอคอนรูป "ดินสอ" ที่ด้านขวาบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "ความเป็นส่วนตัว" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอการโพสต์

ขั้นตอนต่อจากนี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าสร้าง "รายการแชร์" เอาไว้หรือไม่

- กรณีที่ไม่ได้สร้างรายการแชร์เอาไว้
3. เลือกที่ "+ เพิ่ม"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในรายการแชร์จากรายชื่อเพื่อนหรือกลุ่ม > "ตกลง"
5. กรอกชื่อรายการแชร์ที่ต้องการลงใน "รายการแชร์ใหม่" > เลือก "บันทึก" ที่ด้านขวาบน


- กรณีที่สร้างรายการแชร์เอาไว้
3. เลือกที่ "รายการแชร์" ที่ต้องการให้เห็นโพสต์
4. เลือก "ยืนยัน" ที่ด้านขวาบน


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อเพื่อนโพสต์ลงไทม์ไลน์เราจะทราบได้อย่างไร? toggle
เมื่อมีการโพสต์ใหม่บนไทม์ไลน์ระหว่างเปิดแอพพลิเคชัน LINE สัญลักษณ์การแจ้งเตือนจะปรากฏบนแถบ [ไทม์ไลน์]

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าไม่ให้คนที่จะเป็น [เพื่อน] ต่อจากนี้เห็นไทม์ไลน์ของเราได้อย่างไร? toggle
เมื่อเราเพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่ ระบบจะตั้งค่าการแชร์การโพสต์ไทม์ไลน์กับหน้าหลักให้เพื่อนคนนั้นเห็นได้ หากต้องการเปลี่ยนสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) แตะ [อื่นๆ] ที่เมนูหลัก
2) แตะ [ตั้งค่า]
3) แตะ [ไทม์ไลน์]
4) เปลี่ยนการตั้งค่า [อนุญาตเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ]

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซ่อนเพื่อนบางคนจากไทม์ไลน์ของเราได้อย่างไร toggle
โพสต์ของเพื่อนท่านจะแสดงบนไทม์ไลน์ของท่าน

กรณีที่ไม่ต้องการให้โพสต์ของเพื่อนบางคนแสดงขึ้นมา กรุณาตั้งค่าซ่อนโพสต์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่สัญลักษณ์รูป " V " ที่อยู่ตรงโพสต์ของเพื่อนที่ต้องการซ่อน
2. เลือกที่ "ซ่อนโพสต์จากผู้โพสต์คนนี้หรือไม่" > "ตกลง"

- โพสต์ของเพื่อนที่ตั้งค่าซ่อนจะถูกลบออกจากไทม์ไลน์ทั้งหมด และโพสต์ใหม่หลังจากการตั้งค่าซ่อนก็จะไม่แสดงบนไทม์ไลน์ของท่านเช่นกัน
- การตั้งค่า "ซ่อน" บนไทม์ไลน์จะไม่มีการแจ้งเตือนให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ
- กรณีที่ต้องการให้โพสต์ของเพื่อนที่ซ่อนเอาไว้แสดงขึ้นมาอีกครั้ง กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
เลือกที่ "อื่นๆ" (หรือไอคอน "...") > "ตั้งค่า" > "ไทม์ไลน์" > "รายการที่ซ่อนไทม์ไลน์" > เลือก "แสดง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คนอื่นจะดูไทม์ไลน์ของเราได้หรือไม่ toggle
ข้อมูลในไทม์ไลน์จะแชร์ถึงกันได้ก็ต่อเมื่อเป็น "เพื่อน" กันแล้วเท่านั้น โดยข้อมูลบนไทม์ไลน์จะไม่แสดงให้อีกฝ่ายเห็นในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เพิ่มเป็น "เพื่อน" อยู่เพียงฝ่ายเดียว
* กรณีที่ "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว" เป็น "แชร์สาธารณะ" ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับท่านจะสามารถดูโพสต์ดังกล่าวได้

กรณีที่ไม่อยากแชร์ไทม์ไลน์ให้กับบุคคลที่เป็นเพื่อนกันในอยู่แล้วใน LINE เห็น กรุณาตั้งค่าที่ "การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว"

ทั้งนี้ หากไม่ต้องการแชร์ไทม์ไลน์กับบุคคลที่จะเพิ่มเป็น "เพื่อน" นับจากนี้ไป กรุณาปิดการตั้งค่าที่ "อนุญาตเพื่อนใหม่โดยอัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซ่อน [กลุ่ม][เพื่อน] จาก [กลุ่มของฉัน] บนไทม์ไลน์ได้อย่างไร? toggle
สิ่งที่จะปรากฏอยู่ใน [อื่นๆ] > [ตั้งค่า] > [กลุ่ม] คือ [บันทึก] ของการแชทตัวต่อตัว กับการแชทกลุ่ม และ [กลุ่ม] กับ [เพื่อน] ที่เคยใช้ฟังก์ชัน [อัลบั้ม]
อีกประการหนึ่ง ท่านสามารถจัดการสิ่งเหล่านั้นให้เป็น [กลุ่มของฉัน] ได้โดยการแตะสัญลักษณ์กลุ่มด้านขวาบนของไทม์ไลน์

กรณีที่อยากจะซ่อนกลุ่มของ [กลุ่มของฉัน] ให้แตะ […] ทางด้านขวา > แล้วเลือกกลุ่มจากการแก้ไขกลุ่ม
※ซ่อน [เพื่อน] ที่อยู่ภายใน [กลุ่มของฉัน] ไม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เหตุใดไทม์ไลน์ของ [เพื่อน] จึงไม่ปรากฏให้เห็น? toggle
กรณีที่ไทม์ไลน์ของ [เพื่อน] ไม่ปรากฏขึ้นมา อาจเกิดจากสาเหตุบางดังต่อไปนี้

⋅[บล็อค] เพื่อนอยู่
⋅ถูกเพื่อน [บล็อค] อยู่
⋅เพื่อนถูกบันทึกอยู่ใน [รายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์]
⋅เพื่อนตั้งค่า [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว] เพื่อซ่อนตัวเอง
 ※กรณีที่เราสร้างบัญชีใหม่ กรุณาขอให้เพื่อนตรวจสอบการตั้งค่า [การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว] ของเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่

กรณีที่ตั้งค่า [บล็อค] เพื่อนหรือ [รายการที่ซ่อนอยู่ในไทม์ไลน์] ตั้งค่าเพื่อนเอาไว้ ท่านสามารถเห็นไทม์ไลน์ของเพื่อนคนนั้นได้หลังจาก [ยกเลิกการบล็อค] หรือ [ยกเลิกการซ่อน] เรียบร้อยแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่มีไอคอนรูปคนด้านขวาบนภายในไทม์ไลน์คืออะไร? toggle
ไอคอนรูปคนที่ปรากฏอยู่บนไทม์ไลน์ หมายความว่าเพื่อนที่มีไอคอนนั้นเท่านั้นที่สามารถดูโพสต์ได้ การโพสต์บนไทม์ไลน์สามารถกำหนดการแชร์ให้กับบางคนเห็นได้จากการตั้งค่าที่ [ตั้งค่าการแชร์โพสต์]
อีกประการหนึ่ง หากแตะที่ไอคอนจะสามารถไปยังหน้าบันทึกของการแชท 1:1 หรือหน้าของกลุ่มได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ที่ตั้งค่าจำกัดการแชร์ในไทม์ไลน์แสดงขึ้นมาบนหน้าหลัก toggle
ภายในหน้าหลักจะแสดงโพสต์ที่ตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนบางคน รวมไปถึงโพสต์ที่ตั้งค่าให้เห็นเฉพาะตนเองด้วย แต่เนื้อหาดังกล่าวจะแสดงเฉพาะบนสมาร์ทโฟนของท่านเองเท่านั้น

หากท่านระบุการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ในไทม์ไลน์ เนื้อหาดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้กับเพื่อนที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการแชร์ และผู้ที่ตั้งค่า "ซ่อน" ไทม์ไลน์เอาไว้

อย่างไรก็ตาม โพสต์ที่ตั้งค่าเป็น "ส่วนตัว" เอาไว้ จะไม่แสดงให้ผู้อื่นนอกจากตัวท่านเองเห็น

ทั้งนี้ ระบบจะแสดงเฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น "แชร์สาธารณะ" ให้กับผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของท่าน หรือเพื่อนที่ท่านตั้งค่าซ่อนไทม์ไลน์เอาไว้เมื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของท่าน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีโพสต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนแสดงขึ้นมาเมื่อค้นหาด้วยแท็ก toggle
ทุกคนสามารถดูโพสต์ได้ หากผู้ใช้งานตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "แชร์สาธารณะ" ซึ่งในผลการค้นหาแท็กจะแสดงโพสต์ของผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของท่านด้วย

อนึ่ง ท่านสามารถแชร์โพสต์ที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น "แชร์สาธารณะ" ให้กับเพื่อนคนอื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ไม่เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด toggle
ท่านสามารถตั้งค่าการเรียงลำดับของการแสดงโพสต์ในไทม์ไลน์ได้ตามการอัปเดตล่าสุดหรือโพสต์ยอดนิยม

หากต้องการให้โพสต์ในไทม์ไลน์เรียงตามลำดับการอัปเดตล่าสุด กรุณาตั้งค่าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ไทม์ไลน์"
2. ปิดการตั้งค่าที่ "แสดงโพสต์ยอดนิยมก่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถดูโพสต์รีเลย์ได้บ้าง toggle
เพื่อนที่สามารถดู "โพสต์รีเลย์" ได้คือเพื่อนที่เข้าร่วมในโพสต์รีเลย์
ดังนั้น เพื่อนที่เข้าร่วมโพสต์รีเลย์ทั้งหมดจะเห็นโพสต์ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถดูสิ่งที่โพสต์หลังหมดระยะเวลาของโพสต์รีเลย์ได้หรือไม่ toggle
ระบบจะจำกัดเฉพาะฟังก์ชันการโพสต์เท่านั้นเมื่อหมดระยะเวลา
คุณสามารถดูสิ่งที่โพสต์ในช่วงก่อนหมดระยะเวลาเข้าร่วมได้เช่นเดิม

ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าระยะเวลาของโพสต์รีเลย์ได้จากสัญลักษณ์ "รูปคน" ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอโพสต์รีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่าอื่นๆ

การใช้งานพื้นฐาน

ความแตกต่างระหว่างไทม์ไลน์กับหน้าหลัก toggle
"ไทม์ไลน์" กับ "หน้าหลัก" เป็นพื้นที่ที่ให้ความสนุกสนานในการสื่อสารระหว่างท่านกับผู้ใช้บริการท่านอื่น

ไทม์ไลน์
"ไทม์ไลน์" เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ดูความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ของตัวเองและเพื่อนๆ ได้ผ่านการโพสต์ข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ หรือสติกเกอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถส่ง "ถูกใจ" หรือ "แสดงความเห็น" ไปที่โพสต์ของเพื่อนบนไทม์ไลน์ได้ หรือสามารถ "ตอบกลับความเห็น" บนโพสต์ของตัวเองได้

หน้าหลัก
"หน้าหลัก" เป็นพื้นที่ที่จะแสดงเฉพาะโพสต์ที่เป็นของตนเองเท่านั้น

เพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของท่าน สามารถกด "ถูกใจ" หรือ "แสดงความเห็น" ให้กับท่านได้
และในทางกลับกันท่านก็สามารถเข้าเยี่ยมชม "หน้าหลักของเพื่อน" ได้เช่นกัน

สิ่งที่โพสต์บนหน้าหลักจะถูกอัปเดตขึ้นที่ไทม์ไลน์เช่นเดียวกัน หากเป็นเพื่อนกันก็จะสามารถมองเห็นโพสต์เหล่านั้นได้
กรณีที่ไม่ต้องการให้เพื่อนเห็นโพสต์ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้


ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนของท่าน สามารถเข้ามาเยี่ยมชมหน้าหลักของท่านได้จากผลการค้นหาแท็ก
* ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถดูได้เฉพาะโพสต์ที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็น "แชร์สาธารณะ" เท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อุปกรณ์ใดสามารถใช้งานไทม์ไลน์และหน้าหลักได้บ้าง toggle
ท่านสามารถใช้งานไทม์ไลน์และหน้าหลักได้ด้วยแอปพลิเคชัน LINE ในสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android, LINE สำหรับ PC (Windows, Mac) และ LINE TIMELINE (ไทม์ไลน์บนเบราว์เซอร์)

LINE สำหรับ Windows Phone สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8, 10
* กรณี Windows 7, 8 ต้องเป็นแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 4.0.0 ขึ้นไป
* โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นนอกจากสมาร์ทโฟน ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ไทม์ไลน์บนเบราว์เซอร์ได้ กรุณาตรวจสอบที่ลิงก์ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไปยังหน้าหลักของเพื่อนได้อย่างไร? toggle
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าหลักของเพื่อนได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

⋅แตะชื่อของเพื่อนใน [รายชื่อเพื่อน] จากนั้นแตะที่ [หน้าหลัก]
⋅แตะไอคอนของเพื่อนในห้องแชท จากนั้นแตะที่ [หน้าหลัก]
⋅แตะที่ไอคอนของเพื่อนหรือชื่อของเพื่อนบนไทม์ไลน์
⋅แตะไอคอนของเพื่อนหรือชื่อของเพื่อนที่แสดงความเห็นหรือส่ง [ถูกใจ] ให้เราบนหน้าหลัก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไปยังหน้าหลักของตัวเองได้อย่างไร? toggle
ท่านสามารถเข้าหน้าหลักของตัวเองได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

⋅เลือกตัวเองใน [รายชื่อเพื่อน] จากนั้นแตะ [หน้าหลัก]
⋅แตะไอคอนหรือชื่อของตัวเองบนไทม์ไลน์
⋅แตะ [อื่นๆ] > [โปรไฟล์] > [หน้าหลัก]

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การลบเนื้อหาการโพสต์ต่างๆ

ลบโพสต์บนไทม์ไลน์หรือหน้าหลักได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถลบโพสต์ของตัวเองบนไทม์ไลน์หรือหน้าหลักได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน " v " หรือ " : " ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "ลบ"
2. เลือกที่ "ลบ" หรือ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบหรือคัดลอกความคิดเห็นได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถลบความคิดเห็นได้โดยการแตะค้างที่ความคิดเห็นที่ต้องการลบ > จากนั้นเลือกที่ "ลบ"
* ระบบปฏิบัติการ Android ไม่สามารถคัดลอกความคิดเห็นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบ "ถูกใจ" ของเพื่อนและของตัวเองได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถแตะที่ "ถูกใจ" อีกครั้งเพื่อลบการกด "ถูกใจ" ที่เคยกดไปแล้วครั้งหนึ่ง
* ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกด "ถูกใจ" ของอีกฝ่ายหนึ่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบ [ถูกใจ] หรือ [แสดงความเห็น] ของบัญชีที่ไม่ใช้งานแล้วได้อย่างไร? toggle
ไม่สามารถลบ [ถูกใจ] หรือ [แสดงความเห็น] ที่ถูกโพสต์ด้วยบัญชีที่ปัจจุบันใช้งานไม่ใช้แล้ว
หากจำเป็นต้องลบหรือซ่อนต้องให้เพื่อนแต่ละท่านดำเนินการเอง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน และการตั้งค่าอื่นๆ

เปลี่ยนภาพหน้าหลักได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถเปลี่ยนภาพหน้าหลักเพื่อสร้างหน้าดังกล่าวให้มีความเป็นตัวเองได้อย่างง่ายดาย
* ภาพหน้าหลักคือภาพใหญ่ที่ปรากฏด้านบนหน้าหลัก

วิธีการเปลี่ยนภาพหน้าหลักมีดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "โปรไฟล์" > "หน้าหลัก" ตามลำดับ
2. เลือกที่ภาพหน้าหลัก
3. เลือกที่ "ถ่ายรูปหน้าหลัก" หรือ "เลือกรูปหน้าหลัก"


การเปลี่ยนด้วยการเลือก "ถ่ายรูปหน้าหลัก"
ระบบจะเปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปที่ติดตั้งอยู่ขึ้นมา
ท่านสามารถใช้กล้องถ่ายภาพทิวทัศน์, ภาพบุคคล, ภาพสิ่งของ ฯลฯ ในช่วงเวลานั้นๆ ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในตัวเครื่องหรือหน่วยความจำนอกไปเป็นภาพหน้าหลักได้

ทั้งนี้ ท่านจำเป็นต้องครอบตัดเฉพาะบางส่วนที่จะใช้เป็นภาพหน้าหลักขณะเลือกภาพตามขนาดที่ระบบกำหนด การครอบตัดอาจทำให้ส่วนดังกล่าวของภาพใหญ่ขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้ภาพเล็กลงได้

การเปลี่ยนด้วยการเลือก "เลือกรูปหน้าหลัก"
ท่านสามารถเลือกภาพที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์หรือหน่วยความจำภายนอกมาเป็นภาพหน้าหลักได้

ทั้งนี้ ท่านจำเป็นต้องครอบตัดเฉพาะบางส่วนที่จะใช้เป็นภาพหน้าหลักขณะเลือกภาพตามขนาดที่ระบบกำหนด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปิดการแจ้งเตือนบนหน้าหลักของอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างไร? toggle
ท่านสามารถปิดการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังหน้าหลักของอุปกรณ์ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

◆ขั้นตอน◆
1) แตะ [อื่นๆ]>[ตั้งค่า]>[การแจ้งเตือน] หรือ [ตั้งค่าการแจ้งเตือน]
2) แตะ [การแจ้งเตือนไทม์ไลน์] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

 

ถึงแม้จะปิดการเตือนอยู่ ท่านก็ยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนการโพสต์บนไทม์ไลน์ได้ด้วยการแตะสัญลักษณ์รูปกระดิ่งที่อยู่ส่วนบนไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าหลักได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถปิดการโพสต์ลงไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปโปรไฟล์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "อื่นๆ" (ไอคอน "...") > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเฟือง) > "โปรไฟล์" หรือ "แก้ไขโปรไฟล์"
2. เลือกปิดที่หัวข้อ "แชร์รูปโปรไฟล์ใหม่"

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการปิดการโพสต์ลงไทม์ไลน์เมื่อเปลี่ยนภาพหน้าหลัก กรุณาลบโพสต์ดังกล่าวด้วยการเลือก "ลบ"แทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาอื่นๆ

วิธีการตรวจสอบเมื่อพบปัญหาอื่นๆ

การตรวจสอบเมื่อมีปัญหาอื่นเกี่ยวกับไทม์ไลน์/หน้าหลัก toggle
กรณีที่มีปัญหาบางประการเกี่ยวกับการไทม์ไลน์/หน้าหลัก กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าและกรุณาทำตามวิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ