ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  การลบบัญชี

  เพื่อนบอกว่าเห็นบัญชีของฉันหลายบัญชี

  วิธีลบบัญชี

  ต้องการกู้บัญชีที่ลบไปแล้วกลับมา

  สาเหตุที่ยังมีบัญชีอยู่แม้ลบแอปพลิเคชันไปแล้ว

  ลบบัญชีด้วยตนเองไม่ได้

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง