LINE

โน้ต

วิธีการเพิ่มเป็นโพสต์สำคัญ toggle
คุณสามารถเพิ่มโน้ตในโอเพนแชทเป็น "โพสต์สำคัญ" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกที่ "โน้ต" ในหน้าหลักของโอเพนแชท > แล้วเลือกที่ "..." ด้านขวาบนโน้ต
2. เลือกที่ "กำหนดเป็นโพสต์สำคัญ" > "กำหนด"

คุณสามารถตรวจสอบโพสต์ที่เพิ่มเอาไว้ใน "โพสต์สำคัญ" ได้จากรายการ "โพสต์สำคัญ" ที่แสดงอยู่ด้านบนหน้าจอโน้ต

หากต้องการยกเลิกโพสต์ที่เพิ่มไว้ใน "โพสต์สำคัญ" กรุณาเลือกที่ไอคอน "..." ในโพสต์ดังกล่าว > แล้วเลือกที่ "ยกเลิกโพสต์สำคัญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแชร์โน้ตไปที่ห้องแชทของโอเพนแชท toggle
คุณสามารถแชร์โน้ตไปที่ห้องแชทภายในโอเพนแชทเดียวกันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ไม่สามารถแชร์ไปที่ห้องแชทของโอเพนแชทอื่นหรือห้องแชทของ LINE ได้

1. เลือกที่ไอคอนแชร์ด้านล่างของโน้ตที่โพสต์อยู่ในโอเพนแชท
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการแชร์โน้ต
3. เลือกที่ "แชร์" หรือ "ส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็น toggle
ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีกิจกรรมใหม่ เช่น มีการกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของตนเอง หรือมีสมาชิกกล่าวถึงในโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนการตั้งค่าแจ้งเตือน
1. เลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ภายในแอปพลิเคชัน LINE > "การแจ้งเตือน"
2. ตั้งค่าการแจ้งเตือนแต่ละหัวข้อที่ "โอเพนแชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งานโน้ตในโอเพนแชท toggle
คุณสามารถใช้งานโน้ตได้โดยการแตะค้างที่ข้อความแชท > "โน้ต" หรือเลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "โน้ต"

ตรวจสอบวิธีการสร้างโน้ต ที่นี่
* หากเป็นโอเพนแชทที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการโพสต์ ระบบอาจไม่แสดงไอคอนโพสต์

ตรวจสอบวิธีการแก้ไขหรือลบโน้ต ที่นี่
* สามารถแก้ไขหรือลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองสร้างเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP