LINE

ระบบ/การตั้งค่าของโพสต์

โพสต์อะไรลงบนไทม์ไลน์ได้บ้าง toggle
คุณสามารถโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงบนไทม์ไลน์ได้
- ข้อความไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
- รูปภาพ, วิดีโอ ไม่เกิน 20 ไฟล์
- สติกเกอร์ปกติ ไม่เกิน 20 ภาพ
- สติกเกอร์มีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน, สติกเกอร์ป๊อปอัพ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ภาพ
* ไม่สามารถโพสต์พร้อมกับสติกเกอร์ปกติได้
- ลิงก์ URL หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ข้อมูล

สิ่งที่โพสต์บนไทม์ไลน์จะแสดงที่หน้าโปรไฟล์ด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นเพื่อนกับคุณจะสามารถเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแชร์โพสต์ กรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นโพสต์ คุณสามารถตั้งค่าการแชร์ด้วยตนเองก่อนโพสต์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโพสต์ลงไทม์ไลน์ toggle
คุณสามารถโพสต์ลงไทม์ไลน์ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > เลือกที่รูปโปรไฟล์ของตนเอง > เลือกที่ "โพสต์" หรือ "รูป/วิดีโอ" > เลือกที่ไอคอน " + " ด้านขวาล่าง

- เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์" > เลือกที่ไอคอน " + " ด้านขวาล่าง > เลือกที่ "โพสต์" หรือ "กล้อง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

​​​​​​​การแจ้งเตือนเมื่อมีการกดถูกใจและความเห็นที่โพสต์ของตนเอง toggle
เมื่อมีผู้กด "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็นที่โพสต์ของตนเอง ตัวเลขจะปรากฏที่ไอคอนรูประฆังที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอไทม์ไลน์

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนด้วยเช่นกัน หากตั้งค่าเปิดการตั้งค่าในส่วน "การแจ้งเตือนไทม์ไลน์" เอาไว้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตอบความคิดเห็นของเพื่อน toggle
คุณสามารถตอบกลับความคิดเห็นเพื่อนได้โดยเลือกที่ข้อความที่ต้องการตอบกลับ > พิมพ์ความคิดเห็น > เลือกที่ปุ่ม "ส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกดถูกใจและแสดงความเห็นที่โพสต์บนไทม์ไลน์หรือหน้าโปรไฟล์ toggle
คุณสามารถตรวจสอบการกด "ถูกใจ" หรือ "แสดงความเห็น" ที่โพสต์บนไทม์ไลน์หรือหน้าโปรไฟล์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "ไทม์ไลน์"
2. แตะค้างที่ "ถูกใจ" (ไอคอนสติกเกอร์) หรือเลือกที่ "แสดงความเห็น" (ไอคอนบอลลูนคำพูด) ที่อยู่ใต้โพสต์

การกดถูกใจ
คุณสามารถกด "ถูกใจ" เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบโพสต์ดังกล่าวได้โดยการแตะค้างที่ "ถูกใจ" เพื่อเลือกแสดงความรู้สึกขณะนั้นได้อย่างง่ายดายจากอารมณ์ทั้ง 6 ชนิดผ่านตัวละครของ LINE

ทั้งนี้ เมื่อคุณกดถูกใจโพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ ระบบจะแชร์การกด "ถูกใจ" ของคุณให้กับเพื่อนบนไทม์ไลน์
กรณีที่ไม่ต้องการแชร์เมื่อมีการกด "ถูกใจ" กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

การแสดงความเห็น
คุณสามารถแสดงความเห็นต่อโพสต์ต่างๆ ได้ด้วยข้อความ, สติกเกอร์, รูป และคุณยังสามารถลบความเห็นที่โพสต์ไปได้ด้วยการแตะค้างที่ความเห็นดังกล่าว แล้วเลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลใหม่ในโพสต์ toggle
หากคุณต้องการแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์ลงในไทม์ไลน์และหน้าโปรไฟล์ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอนรูป " V " หรือ " : " ด้านขวาโพสต์บนโพสต์ดังกล่าว > "แก้ไขโพสต์"
2. แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาที่ต้องการ > จากนั้นเลือก "โพสต์" ที่อยู่ด้านขวาบน

ทั้งนี้ หากใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 6.6 เมื่อโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ได้นอกจากข้อความตัวอักษร และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพหรือสติกเกอร์ต่างๆ ได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงผลบนไทม์ไลน์มีจำนวนจำกัดหรือไม่ toggle
บนไทม์ไลน์จะจำกัดการแสดงผลของโพสต์เอาไว้ระดับหนึ่ง หากต้องการดูโพสต์ของบุคคลนั้นทั้งหมด กรุณาตรวจสอบจากหน้าโปรไฟล์ของอีกฝ่ายโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใส่แฮชแท็ก toggle
ภายในเนื้อหาที่โพสต์ คุณสามารถใส่เครื่องหมายแฮชแท็ก " # " ที่หน้าข้อความที่ต้องการแท็กได้ (ตัวอย่าง : #LINE)

เมื่อกดที่ข้อความแท็ก คุณจะสามารถดูโพสต์ที่มีแท็กเดียวกันได้แบบภาพรวม

ทั้งนี้ หากโพสต์ใส่แท็กไว้มีการตั้งค่าการแชร์เป็น "สาธารณะ" โพสต์ดังกล่าวจะแสดงผลในการค้นหาแท็กของผู้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณด้วย

กรุณาทดลองใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวหากต้องการแชร์โพสต์ของคุณให้กับผู้ใช้งานอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแท็กเพื่อน toggle
คุณจะสามารถแท็กเพื่อนได้โดยการใส่เครื่องหมายแอท " @ " หน้าชื่อเพื่อนในข้อความที่จะโพสต์ (ตัวอย่าง : @Brown)

กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าการแชร์โพสต์ของคุณด้วยว่า ได้ตั้งค่าให้เพื่อนที่ถูกแท็กสามารถมองเห็นโพสต์ได้หรือไม่
* เพื่อนคนดังกล่าวจะไม่สามารถดูโพสต์นั้นได้ หากไม่ถูกตั้งค่าอยู่ในขอบข่ายการแชร์โพสต์

เมื่อโพสต์ข้อความเสร็จสิ้นแล้ว การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปหาเพื่อนที่ถูกแท็ก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้ฟังก์ชันการลบโพสต์อัตโนมัติได้อย่างไร toggle
คุณสามารถตั้งเวลาให้ลบโพสต์อัตโนมัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการโพสต์บนหน้าจอการโพสต์
2. เลือกที่ไอคอนรูป "..." > แล้วเลือก "ตัวจับเวลา"
3. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการลบแล้วเลือก "โพสต์"

ทั้งนี้ หากโพสต์ดังกล่าวถูกลบ การกด "ถูกใจ" และ "ความคิดเห็น" จะถูกลบไปด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการกดถูกใจที่ความคิดเห็น toggle
กรุณาเลือกที่ปุ่ม "ถูกใจ" ที่อยู่ตรงความคิดเห็นดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์คืออะไร toggle
"โพสต์รีเลย์" คือ ไทม์ไลน์ที่สามารถโพสต์ร่วมกับเพื่อนได้

คุณสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆ เช่น ความทรงจำเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อน, สถานที่เป็นความลับของเรา หรือเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ ฯลฯ กับเพื่อนของคุณผ่าน "โพสต์รีเลย์" บนไทม์ไลน์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์รีเลย์สามารถสร้างได้ทุกคนหรือไม่ toggle
ทุกคนสามารถสร้าง "โพสต์รีเลย์" ได้จากไทม์ไลน์
ลองเชิญเพื่อนมาเข้าร่วมแบ่งปันเรื่องราวสนุกๆ ด้วยกันสิ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใครสามารถเข้าร่วมโพสต์รีเลย์ได้บ้าง toggle
คุณสามารถเลือกเพื่อนที่จะให้เข้าร่วม "โพสต์รีเลย์" ได้

หากต้องการให้เพื่อนทุกคนของคุณเข้าร่วม กรุณาตั้งค่าผู้ที่เข้าร่วมได้เป็น "เพื่อน"
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า "รายการแชร์" หรือ "กลุ่ม" สำหรับการแชร์เฉพาะเพื่อนสนิทได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตั้งค่าการแจ้งเตือนของโพสต์รีเลย์ได้อย่างไร toggle
ก่อนเริ่ม "โพสต์รีเลย์" คุณสามารถส่ง "การแจ้งเตือน" ให้เพื่อนที่ต้องการให้เข้าร่วมทราบได้

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้จากสัญลักษณ์ "รูปคน" ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอโพสต์รีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บอร์ดวันเกิดคืออะไร toggle

บอร์ดวันเกิด คือฟังก์ชันที่สามารถส่งการ์ดอวยพรวันเกิดหรือเอฟเฟกต์อวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนได้

 

ระบบจะสร้างบอร์ดวันเกิดก่อนวันเกิดเพื่อนหนึ่งวัน และจะแชร์ข้อความอวยพรที่โพสต์ให้เพื่อน ณ เวลา 0 นาฬิกาในวันเกิดของเพื่อน คุณสามารถส่งการ์ดวันเกิดหรือเอฟเฟกต์อวยพรได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้


ขั้นตอนการโพสต์การ์ดวันเกิด

1. เลือกที่ "เขียนการ์ดวันเกิด" ด้านล่างบอร์ดวันเกิด

2. กรอกข้อความแล้วเลือกที่ไอคอน "ส่ง"

 

กรณีที่ต้องการแชร์การ์ดเฉพาะผู้ส่งกับเพื่อนเจ้าของวันเกิด กรุณาเลือกที่ "เขียนการ์ดที่ซ่อนจากเพื่อน" ภายในหน้าจอสร้างการ์ด และการ์ดวันเกิดสามารถโพสต์ผ่านโพสต์วันเกิดบนไทม์ไลน์ได้เช่นกัน

 

ขั้นตอนการส่งเอฟเฟกต์อวยพร

- เลือกที่ไอคอน "ลูกโป่ง" ด้านขวาล่างของบอร์ดวันเกิด

- เลือกที่ไอคอน "ลูกโป่ง" ที่อยู่ตรงกลางโพสต์วันเกิดบนไทม์ไลน์

 

เอฟเฟกต์อวยพรสามารถส่งได้สูงสุด 100 ครั้งต่อ 1 คน และเอฟเฟกต์อวยพรที่ส่งจะแชร์ให้กับเพื่อนเจ้าของวันเกิดเท่านั้น

 

ทั้งนี้ คุณสามารถเปิดหน้าจอการโพสต์ได้จากการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสร้างบอร์ดวันเกิดบนไทม์ไลน์ได้หนึ่งวันก่อนวันเกิดของเพื่อน

 

นอกจากนี้ คุณสามารถอวยพรผ่านบอร์ดวันเกิดได้โดยไม่มีเวลาจำกัด และยังตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์บนบอร์ดวันเกิดได้ทุกเมื่ออีกด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในห้องแชท toggle
คุณสามารถโพสต์ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งลงไทม์ไลน์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง" ในหน้าจอเขียนโพสต์
2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ > จากนั้นเลือกที่ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง"
3. เลือกที่ "โพสต์"

หากไม่พบตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการส่ง คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้โดยกรอกชื่อสถานที่หรือที่อยู่ลงในช่องค้นหาภายในหน้าจอเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างวิดีโอจากภาพหลายภาพเพื่อโพสต์ในไทม์ไลน์ toggle
คุณสามารถนำภาพหลายภาพมาสร้างเป็นวิดีโอ (สไลด์โชว์หรือภาพเคลื่อนไหว GIF) เพื่อโพสต์ในไทม์ไลน์ได้

สไลด์โชว์ และ GIF คืออะไร
ฟังก์ชันที่คุณสามารถสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยใช้รูปภาพที่ต้องการ และสามารถแต่งวิดีโอด้วยเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ได้เพื่อสร้างวิดีโอในรูปแบบของคุณ
* สไลด์โชว์สามารถใส่เพลง ฟิลเตอร์ เอฟเฟกต์และครอบตัดรูปได้
* ภาพ GIF สามารถตั้งค่าความเร็วและขนาดรูปได้

กรุณาตรวจสอบวิธีการโพสต์สไลด์โชว์หรือภาพ GIF ในไทม์ไลน์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "..." ในหน้าจอโพสต์ > แล้วเลือกที่ "สร้างภาพ GIF" หรือ "สร้างสไลด์โชว์"
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ > แล้วเลือกที่ "ต่อไป"
* รูปภาพที่เลือกจะปรากฏด้านล่างหน้าจอตามลำดับการเลือก
* สามารถเปลี่ยนลำดับของรูปภาพที่ปรากฏได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ แล้วปล่อยนิ้วที่ตำแหน่งที่ต้องการ
3. ตกแต่งวิดีโอตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" > "โพสต์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์วันเกิดไม่แสดงขึ้นมา toggle

คุณไม่สามารถใช้งานโพสต์วันเกิดได้หากปิดการตั้งค่า "แสดงวันเกิด" เอาไว้ กรุณาเปิดการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โปรไฟล์" > "วันเกิด"
3. เปิดการตั้งค่าที่ "แสดงวันเกิด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP