ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ประวัติการแชท

  ใส่รหัสเรียกคืนข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องใหม่ไม่สำเร็จ

  ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลประวัติการแชทจาก iCloud ได้

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง