ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  LINE ตารางนัด/กิจกรรม

  การลบกิจกรรมใน LINE ตารางนัด

  การแก้ไขกิจกรรมใน LINE ตารางนัด

  ทุกคนสามารถเชิญเพื่อนให้เข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัดเพิ่มได้หรือไม่

  ส่งข้อความถึงผู้ตอบคืออะไร

  ผู้ที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัดไม่ได้รับข้อความเชิญ

  วิธีใช้งาน LINE ตารางนัด

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง