LINE

Help

ล็อกอินด้วยคิวอาร์โค้ด

วิธีการล็อกอินด้วย QR Code toggle
กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสเอาไว้ คุณยังสามารถล็อกอิน LINE สำหรับ PC ได้ด้วยการอ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิด LINE สำหรับ PC ขึ้นมา
2. คลิกที่ "เข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด"
3. เปิดตัวอ่านคิวอาร์โค้ดบน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน
4. อ่าน QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่ LINE สำหรับ PC
5. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบ" บนสมาร์ทโฟน

ขั้นตอนการเปิดตัวอ่านคิวอาร์โค้ดบน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน
- วิธีเปิดใช้งานตัวอ่านคิวอาร์โค้ด (Android)
- วิธีเปิดใช้งานตัวอ่านคิวอาร์โค้ด (iOS)

ทั้งนี้ ระบบอาจหน้าจอยืนยันตัวตนขึ้นมาขึ้นอยู่กับบางสภาพแวดล้อมการใช้งาน

กรณีที่มีหน้าจอดังกล่าวแสดงขึ้น กรุณาตรวจสอบการกรอกรหัสยืนยันตัวตน ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คิวอาร์โค้ดหมดอายุการใช้งาน toggle
กรณีที่คิวอาร์โค้ดหมดอายุการใช้งาน ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปลูกศร " " เพื่ออัปเดตคิวอาร์โค้ด แล้วจึงล็อกอินอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP