LINE

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

กรณีที่พบปัญหา

ในการรีสตาร์ทแอพพลิเคชั่นที่มีปัญหา ทำอย่างไร toggle
หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบางอย่างในการทำงานของแอพ กรุณาลองปิดและเปิดแอพอีกครั้ง(ปิดแอพ)ที่กำลังใช้งานอยู่ตามขั้นตอนดังข้างล่างต่อไปนี้ 

◆ขั้นตอนการเปิดแอพขึ้นมาอีกครั้ง◆
1)กดปุ่มโฮมiPhone2 ครั้ง
2)เลื่อนหน้าจอพรีวิวแอพที่จะปิด
 ※หมายเหตุ  หากมีแอพที่ใช้งานอยู่เยอะ ให้เลื่อนหน้าจอพรีวิวไปทางซ้ายและขวา
3)กดปุ่มโฮมบนiPhoneและปิดหน้าจอมัลติทาสค์
4)เปิดแอพขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดใช้งานไม่ได้ บังคับปิด (แอพพลิเคชั่นขัดข้อง) toggle
กรณีที่เปิดแอพพลิเคชั่น LINE ไม่ได้หรือแอพพลิเคชั่นปิดตัวเอง (ขัดข้อง) กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆สิ่งที่ต้องตรวจสอบ◆
1) การอัพเดตแอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่ใช้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นกรุณาอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้ที่
http://line.me/update

2) รีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งาน
บางครั้งอาจแก้ปัญหาได้โดยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งานใหม่อีกครั้ง
สำหรับขั้นตอนการรีสตาร์ท (ปิด→เปิด อุปกรณ์ใช้งาน) กรุณาดำเนินการตามคู่มือของแต่ละอุปกรณ์

3) การอัพเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ
ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้
กรุณาตรวจสอบว่ามีการอัพเดตเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการในแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

[iOS]
แตะที่ [การตั้งค่า]>[ทั่วไป]>[รายการอัพเดตซอฟต์แวร์]

4) ตรวจสอบการตั้งค่าคัดกรองข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
หากใช้บริการจำกัดการเข้าเว็บไซต์หรือคัดกรองข้อมูลของแต่ละเครือข่าย กรุณายกเลิกบริการเหล่านั้นก่อน

5) ตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่าย
กรุณาตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่ายด้วยเบราเซอร์บนอุปกรณ์ใช้งาน

6) ลบแอพพลิเคชั่นหรือข้อมูลใช้งานที่ไม่จำเป็นในอุปกรณ์
หากภายในอุปกรณ์ใช้งานมีข้อมูลจำนวนมาก อาจทำให้การประมวลผลเกิดความผิดพลาดได้ กรุณาลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นตามความเหมาะสม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE toggle
หากพบปัญหา หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้งาน LINE กรุณาติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา

อนึ่ง ในหน้าช่วยเหลือได้มีการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาจำนวนมากเอาไว้
ขอรบกวนให้ลองตรวจสอบและดำเนินการตามที่มีระบุในหน้าช่วยเหลือก่อนที่จะแจ้งปัญหา

▼หน้าช่วยเหลือของ LINE

หากตรวจสอบและดำเนินการตามหน้าช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
กรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลมาทางแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาเป็นลำดับถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP