LINE

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เปิดใช้งานไม่ได้ บังคับปิด (แอพพลิเคชั่นขัดข้อง) toggle
กรณีที่เปิดแอพพลิเคชั่น LINE ไม่ได้หรือแอพพลิเคชั่นปิดตัวเอง (ขัดข้อง) กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

◆สิ่งที่ต้องตรวจสอบ◆
1) การอัพเดตแอพพลิเคชั่น
ในกรณีที่ใช้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นกรุณาอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้ที่
http://line.me/update

2) รีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งาน
บางครั้งอาจแก้ปัญหาได้โดยการรีสตาร์ทอุปกรณ์ใช้งานใหม่อีกครั้ง
สำหรับขั้นตอนการรีสตาร์ท (ปิด→เปิด อุปกรณ์ใช้งาน) กรุณาดำเนินการตามคู่มือของแต่ละอุปกรณ์

3) การอัพเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ
ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาได้
กรุณาตรวจสอบว่ามีการอัพเดตเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการในแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

[iOS]
แตะที่ [การตั้งค่า]>[ทั่วไป]>[รายการอัพเดตซอฟต์แวร์]

4) ตรวจสอบการตั้งค่าคัดกรองข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
หากใช้บริการจำกัดการเข้าเว็บไซต์หรือคัดกรองข้อมูลของแต่ละเครือข่าย กรุณายกเลิกบริการเหล่านั้นก่อน

5) ตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่าย
กรุณาตรวจสอบสถานะการใช้งานเครือข่ายด้วยเบราเซอร์บนอุปกรณ์ใช้งาน

6) ลบแอพพลิเคชั่นหรือข้อมูลใช้งานที่ไม่จำเป็นในอุปกรณ์
หากภายในอุปกรณ์ใช้งานมีข้อมูลจำนวนมาก อาจทำให้การประมวลผลเกิดความผิดพลาดได้ กรุณาลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นตามความเหมาะสม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับ LINE toggle
หากพบปัญหา หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้งาน LINE กรุณาติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหา

อนึ่ง ในหน้าช่วยเหลือได้มีการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาจำนวนมากเอาไว้
ขอรบกวนให้ลองตรวจสอบและดำเนินการตามที่มีระบุในหน้าช่วยเหลือก่อนที่จะแจ้งปัญหา

▼หน้าช่วยเหลือของ LINE

หากตรวจสอบและดำเนินการตามหน้าช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
กรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลมาทางแบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาเป็นลำดับถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE การสอบถามของฉันคืออะไร toggle
LINE การสอบถามของฉัน คือหน้าจอในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับให้คุณตรวจสอบคำตอบของเรื่องที่ติดต่อสอบถามไปยังฝ่ายดูแลลูกค้า
* ระบบจะส่งคำตอบของฝ่ายดูแลลูกค้าไปยังอีเมลสำหรับตอบกลับที่คุณกรอกในแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้วยเช่นกัน

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากลิงก์ภายใน​​ข้อความที่ได้รับจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages
* ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีทางการชื่อ Service Messages ได้ ที่นี่

สถานะที่ปรากฏในหน้าการสอบถามของฉันมีดังต่อไปนี้

รอดำเนินการ : การติดต่อสอบถามที่ฝ่ายดูแลลูกค้ารับเรื่องเรียบร้อยแล้ว หรือการติดต่อสอบถามที่ทีมงานแจ้งให้ผู้ใช้ติดต่อกลับเข้ามาอีกครั้ง
ตอบแล้ว : การติดต่อสอบถามที่ฝ่ายดูแลลูกค้าตอบกลับเรียบร้อยแล้ว
ปิด : การติดต่อสอบถามที่ฝ่ายดูแลลูกค้าไม่ตอบกลับเนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่นมีการติดต่อสอบถามที่เนื้อหาซ้ำกัน

ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบการติดต่อสอบถามย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ทีมงานรับเรื่อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชีทางการชื่อ Service Messages คืออะไร toggle
Service Messages คือ บัญชีทางการที่ส่งข้อความแจ้งให้ทราบจากฝ่ายดูแลลูกค้า เมื่อได้รับการสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับกรณีที่ติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

ระบบจะส่งข้อความให้เมื่อฝ่ายดูแลลูกค้ารับเรื่อง และตอบกลับการติดต่อสอบถามของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ติดต่อสอบถามเข้ามาและคำตอบจากฝ่ายดูแลลูกค้าได้ โดยเปิดหน้า "LINE การสอบถามของฉัน" จากข้อความที่ได้รับ

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบล็อคหรือหยุดรับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ติดต่อสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการ Service Messages toggle
ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบผ่านบัญชีทางการชื่อ Service Messages ในกรณีที่เป็นการติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

การติดต่อสอบถามนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่มีหน้าจอ LINE การสอบถามของฉันแสดง toggle
LINE การสอบถามของฉัน สามารถใช้งานได้กรณีที่ติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

การติดต่อสอบถามข้างต้นจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิด LINE การสอบถามของฉันไม่ได้ toggle
LINE การสอบถามของฉันสามารถเปิดได้จากข้อความแจ้งให้ทราบของบัญชีทางการชื่อ Service Messages เท่านั้น

* ไม่สามารถใช้งานได้บน LINE สำหรับ PC

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีดำเนินการ "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก" toggle
"เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก" คือฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ iPadOS ที่ใช้ลบเฉพาะแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์โดยยังคงข้อมูลอื่นๆ เอาไว้ และเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ LINE

คุณสามารถดำเนินการเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของ iPad > "ทั่วไป" > "พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPad"
2. เลือกที่ "LINE" จากรายการแอปพลิเคชัน
3. เลือกที่ "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก" > "เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก"
4. เลือกที่ "ติดตั้งแอปอีกครั้ง" ที่แสดงขึ้นมาหลังจากเอาแอปออกแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE toggle
หากพบปัญหาใน LINE กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนเป็นอันดับแรก

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE

นอกจากนี้ ปัญหาอาจเกิดจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เราไม่แนะนำ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำได้ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่ Jailbreak หรือ Root อยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการแสดงรูปภาพ กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งาน, แคชไฟล์ ออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การจำกัดความเร็ว, การใช้งานบริการคัดกรองต่างๆ
- ลบแคชไฟล์ใน LINE
- เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกตามวิธีใน หน้าช่วยเหลือนี้

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" > "แชท"
2. เลือกที่ "ลบข้อมูล"
3. เลือกที่ "ลบ" ข้าง "ข้อมูลแคช"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP