LINE

เพื่อนและกลุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเพื่อน

ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน

ชื่อไม่ปรากฏทั้งๆที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ toggle
กรณีที่บันทึกรายชื่อเพื่อนไว้ในสมุดโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏขึ้นในรายชื่อเพื่อน อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

- ท่านหรือเพื่อนของท่านปิดการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติเอาไว้ในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน
- ถูกบล็อคหรือถูกซ่อนอยู่
- แสดงอยู่ในรายชื่อ "แนะนำเพื่อน"

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของขั้นตอนได้เพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อเพื่อนยังคงปรากฏอยู่ในอันดับเกมแม้จะลบหรือบล็อคเรียบร้อยแล้ว toggle
ปัญหาในแต่ละเกมส์จะแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา กรุณาเปิดแอพพลิเคชันเกมส์ขึ้นมาแล้วติดต่อผ่าน [ฟอร์มรายงานปัญหา] ภายในแอพพลิเคชันนั้นๆ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อเพื่อนไม่แสดงหรือหายไป toggle
กรณีที่รายชื่อเพื่อนแสดงไม่หมด
บางครั้งรายชื่อเพื่อนอาจถูกย่อเก็บไว้ (ซ่อน) อยู่
กรุณาเลือกที่แถบ "เพื่อน (ที่มีตัวเลขแสดง)" สีเทาอ่อนเพื่อเปิดรายชื่อเพื่อนที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด

กรณีที่รายชื่อเพื่อนบางส่วนไม่แสดงขึ้น
เมื่อเพื่อนลบบัญชีผู้ใช้ LINE ออก ชื่อเพื่อนคนนั้นจะหายไปจากรายชื่อ "เพื่อน" ของท่าน
หากไม่แน่ใจกรุณาตรวจสอบสถานะการใช้บัญชีจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง

ถ้าเป็นกรณีนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาตรวจสอบว่ามีชื่ออยู่ในบล็อคลิสต์หรือผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่หรือไม่
ท่านสามารถตรวจสอบดูบล็อคลิสต์หรือผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบการซ่อน/บล็อค
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "รายการเพื่อน"
2. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อนอยู่" หรือ "บล็อคลิสต์"

* กรณีที่ลบเพื่อนไปแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบได้ กรุณาเพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเพื่อนอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้ toggle
กรณีที่ไม่สามารถค้นหาเพื่อนได้ เป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจตั้งค่าไม่อนุญาตให้ค้นหาด้วย ID เอาไว้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการนำระบบค้นหาด้วย ID ของแอปพลิเคชัน LINE ไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อค้นหาเพื่อนเกินจำนวนครั้งที่กำหนดหรือค้นหา ID ผู้ใช้ผิดพลาดต่อเนื่อง ระบบการค้นหาด้วย ID จะหยุดทำงานชั่วคราว

ทางบริษัทต้องขออภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยระยะเวลาระงับการค้นหาหรือรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบได้ เนื่องจากเหตุผลทางความปลอดภัยของระบบ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้ toggle
หากอีกฝ่ายสแกน QR Code ของคุณไม่ได้ กรุณาสร้าง QR Code ใหม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "QR Code" ทางขวาของช่องค้นหา
2. เลือกที่ "คิวอาร์โค้ดของฉัน"
3. เลือกที่ "โหลดใหม่" > "ตกลง"
* ช่องค้นหาแสดงอยู่ด้านบนหน้าจอของแท็บ "หน้าหลัก", "แชท"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้" toggle
ระบบมีการจำกัดจำนวนเพื่อนของบัญชี และจำนวนผู้ใช้อื่นที่สามารถเพิ่มคุณเป็นเพื่อน

หากในขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ขออภัย บัญชีที่คุณพยายามเพิ่มอยู่นั้นไม่สามารถตอบรับเพื่อนได้มากกว่านี้" แสดงว่า บุคคลที่ท่านต้องการเพิ่มเป็น "เพื่อน" ถูกผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนจนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ทำให้ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้อีก 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีเพิ่มเพื่อน

เพื่อนคืออะไร toggle
เพื่อน คือผู้ใช้งานที่ท่านสามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้ภายใน LINE

เมื่อเพิ่มผู้ใช้งานเป็น "เพื่อน" ท่านจะสามารถส่งข้อความแชท หรือเชิญเข้าห้องแชทหรือกลุ่มได้
นอกจากนี้ หากทั้งสองฝ่ายเพิ่มเป็นเพื่อนซึ่งกันเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้บริการโทรฟรีหรือวีดีโอคอลได้
* อุปกรณ์บางประเภทอาจไม่รองรับการโทรฟรีหรือวิดีโอคอล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา toggle
หากต้องการให้เพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมาแสดงบนรายการเพื่อนอีกครั้ง กรุณาเพิ่มเพื่อนอีกครั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ (ค้นหา ID, ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์, คิวอาร์โค้ด)

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนเพื่อนที่เพิ่มได้มากที่สุด toggle
ท่านสามารถเพิ่ม [เพื่อน] ได้มากที่สุดถึง 5000 รายชื่อ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา LINE ID toggle
คุณสามารถค้นหา LINE ID ของผู้ใช้แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ด้านขวาบน > "ค้นหา"
3. กรอก LINE ID ของเพื่อน > เลือกที่ไอคอน "ค้นหา"

หากคุณไม่สามารถค้นหาเพื่อนด้วย LINE ID ได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code toggle
คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยสแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม หรือให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ของคุณ

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยให้ฝ่ายตรงข้ามสแกน QR Code ของคุณ
1. เลือกที่ไอคอน "QR Code" ทางด้านขวาของช่องค้นหาข้อมูล > "คิวอาร์โค้ดของฉัน" หรือเลือก ที่นี่
2. ให้ฝ่ายตรงข้ามสแกนด้วยตัวอ่านคิวอาร์โค้ด

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนโดยสแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม
1. เลือกที่ไอคอน "QR Code" ทางด้านขวาของช่องค้นหาข้อมูล หรือเลือก ที่นี่
2. สแกน QR Code ของฝ่ายตรงข้าม
3. เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

* ช่องค้นหาข้อมูลแสดงอยู่ด้านบนของแท็บ "หน้าหลัก" และ "แชท"

คุณสามารถส่ง QR Code ทางอีเมลได้โดยเลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" > "เชิญ"
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเชิญได้ ที่นี่

* ห้ามส่ง QR Code ให้คนที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด เพราะหากเปิดเผยสู่ภายนอก ผู้ใช้ LINE ทุกคนที่มี QR Code ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้

ทั้งนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้โดยเลือกที่ "โหลดใหม่" ซึ่งจะทำให้ QR Code ที่ออกไปแล้วใช้งานไม่ได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเป็นเพื่อน toggle
คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกลุ่มแชท
2. เลือกที่ไอคอนของสมาชิกที่ต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน
3. เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนจากรายการแนะนำ toggle
คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ในรายการแนะนำเป็นเพื่อนได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ด้านขวาบนของรายการเพื่อน
3. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ด้านขวาของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การเชิญเพื่อนคืออะไร toggle
การเชิญเพื่อน คือ ฟังก์ชันการเชิญเพื่อนที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน LINE ให้มาใช้แอปพลิเคชัน LINE

ขั้นตอนการเชิญ
1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ที่อยู่ด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน > แล้วเลือก "เชิญ"
3. เลือกวิธีการเชิญที่ต้องการ
* สามารถใช้ SMS (หมายเลขโทรศัพท์) เชิญผู้ใช้งานที่ไม่มีไอคอน LINE ปรากฏที่ชื่อ และสามารถใช้อีเมลเชิญผู้ใช้งานที่มีปุ่ม "เชิญ" ปรากฏอยู่ได้

ข้อควรระวัง
- ระบบจะส่งข้อความให้ท่านผ่านฟังก์ชันการรับส่งข้อความของอุปกรณ์ใช้งาน (SMS หรืออีเมล) กรณีที่ไม่ได้รับข้อความ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

- ชื่อแสดงตนของผู้เชิญที่ตั้งไว้ในแอปพลิเคชัน LINE จะปรากฏภายในรายละเอียดของข้อความเชิญที่ส่งไปด้วย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนด้วยลิงก์ toggle
คุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยเปิดลิงก์ของฝ่ายตรงข้าม หรือให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดลิงก์ของคุณ

ขั้นตอนการให้ฝ่ายตรงข้ามเพิ่มคุณเป็นเพื่อนจากลิงก์ของคุณ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" > "คิวอาร์โค้ด" > "คิวอาร์โค้ดของฉัน"
2. เลือกที่ "คัดลอกลิงก์"
3. ส่งลิงก์ที่คัดลอกให้ผู้ที่คุณต้องการให้เพิ่มคุณเป็นเพื่อน

* ห้ามส่งลิงก์ให้คนที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด เพราะหากหลุดสู่ภายนอก ผู้ใช้ LINE ทุกคนที่มีลิงก์ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้

ทั้งนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้โดยเลือกที่ "โหลดใหม่" ซึ่งจะทำให้ลิงก์ที่ออกไปแล้วใช้งานไม่ได้อีก

ขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนจากลิงก์ของฝ่ายตรงข้าม
1. เลือกที่ลิงก์ที่ได้รับ
2. เลือกที่ "เพิ่มเพื่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซ่อน/บล็อค/ลบ

ระบบและวิธีลบเพื่อนออกจาก "บัญชีที่ซ่อน" หรือ "บัญชีที่บล็อค" toggle
เมื่อคุณลบเพื่อนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ แตกต่างจากการซ่อนหรือบล็อค
กรุณาใช้ความระมัดระวังในการลบเพื่อนที่ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยวิธีอื่นนอกจาก LINE

ขั้นตอนการลบเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เพื่อน"
2. เลือกที่ "บัญชีที่ซ่อน" หรือ "บัญชีที่บล็อค"
3. เลือกที่ "แก้ไข" ข้างชื่อเพื่อนที่ต้องการลบ หรือเลือกเพื่อนที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีบล็อคเพื่อน toggle
ระบบการบล็อคเป็นดังต่อไปนี้
- คุณจะไม่ได้รับแชท, โทร, วิดีโอคอลจากบัญชีที่คุณบล็อค
- บัญชีที่คุณบล็อคจะไม่แสดงในรายการ "เพื่อน" แต่แสดงใน "บัญชีที่บล็อค"

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ลบอีกฝ่ายออกจาก "เพื่อน" หรือ "แนะนำ" ไปโดยสิ้นเชิง
หากต้องการลบ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ขั้นตอนการบล็อค
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน"
2. แตะค้างที่เพื่อนที่ต้องการบล็อค
3. เลือกที่ "บล็อค" > "บล็อค"

ขั้นตอนการปลดบล็อค
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "บัญชีที่บล็อค"
4. เลือกบัญชีที่ต้องการปลดบล็อค
5. เลือกที่ "ปลดบล็อค"
* บางครั้งระบบอาจใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีซ่อนเพื่อน  toggle
ระบบการซ่อนเป็นดังต่อไปนี้
- คุณสามารถรับข้อความแชทจากบัญชีที่คุณซ่อนได้
- บัญชีที่คุณซ่อนจะไม่แสดงในรายการ "เพื่อน" แต่แสดงใน "บัญชีที่ซ่อน"

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ลบอีกฝ่ายออกจาก "เพื่อน" หรือ "แนะนำ" ไปโดยสิ้นเชิง
หากต้องการลบ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ขั้นตอนการซ่อนเพื่อน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "เพื่อน"
2. แตะค้างที่เพื่อนที่ต้องการซ่อน
3. เลือกที่ "ซ่อน" > "ซ่อน"

ขั้นตอนการยกเลิกการซ่อน
1. เลือกที่แท็บ "ตั้งค่า"
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "บัญชีที่ซ่อน"
4. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านข้างบัญชีที่ต้องการยกเลิกการซ่อน
5. เลือกที่ "เลิกซ่อน"
* บางครั้งระบบอาจใช้เวลาสักครู่ในการประมวลผล

ไปที่หน้าการตั้งค่า

ตรวจสอบวิธีซ่อนห้องแชทได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและการตั้งค่าฟังก์ชันแนะนำเพื่อน

บล็อคเพื่อนที่ปรากฏอยู่ในแนะนำเพื่อนได้อย่างไร toggle
ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข้อความจากผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในรายการ "แนะนำเพื่อน" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "เพื่อน"
2. เลือกที่ไอคอน "เพิ่มเพื่อน" ทางด้านขวาบนของรายชื่อเพื่อน
3. เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการบล็อค
4. เลือกที่ "บล็อค"

* บางกรณีระบบอาจใช้เวลาประมวลผลสักครู่กว่าจะแสดงผล

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบการแสดงผลที่รายการแนะนำ toggle
ระบบจะแสดงชื่ออีกฝ่ายที่รายการ "แนะนำ" ของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
- อีกฝ่ายเป็นผู้ใช้งาน LINE ที่บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอาไว้ (แต่คุณไม่ได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นเอาไว้)
- อีกฝ่ายทราบ LINE ID ของคุณ และเพิ่มคุณเป็นเพื่อนด้วยการค้นหา ID
- อีกฝ่ายอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณ และเพิ่มคุณเป็นเพื่อนจากรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม
- เพื่อนของคุณส่งข้อมูลบัญชี LINE ของคุณให้อีกฝ่ายผ่านเมนู "เพื่อน" (เพื่อน LINE) ในห้องแชท แล้วอีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อน
  * กรณีส่งข้อมูลบัญชี LINE ผ่านเมนู "เพื่อน" ให้อีกฝ่าย อีกฝ่ายจะสามารถตรวจสอบได้เพียง ชื่อบน LINE, รูปโปรไฟล์, ข้อความสถานะ เท่านั้น
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนจากลิงก์ที่ระบุอยู่ในอีเมลเชิญหรือจาก QR Code ของคุณ

ทั้งนี้ ในรายการ "แนะนำ" อาจระบุวิธีที่อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนเพียงบางรายการเท่านั้น

กรณีที่ระบุวิธีเพิ่มเพื่อน
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนด้วย QR Code
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเป็นเพื่อนด้วย LINE ID

กรณีที่ไม่ระบุวิธีเพิ่มเพื่อน
- อีกฝ่ายอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณ และเพิ่มคุณเป็นเพื่อนโดยตรงจากรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม
- เพื่อน ก. ส่งข้อมูลบัญชี LINE ของคุณให้เพื่อน ข. ผ่านเมนู "เพื่อน" แล้วเพื่อน ข. เพิ่มคุณเป็นเพื่อน

กรณีเปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้แล้วบุคคลที่บันทึกอยู่สมุดโทรศัพท์ไปปรากฏที่รายการแนะนำ
การตั้งค่า "เพื่อน" ของบุคคลดังกล่าวเป็นดังนี้
- เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" เอาไว้
- ปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" เอาไว้

ชื่อที่แสดงในรายการแนะนำคือชื่อที่อีกฝ่ายตั้งค่าเอาไว้ใน LINE
กรณีมีชื่อที่ไม่ทราบที่มาปรากฏอยู่ สามารถตรวจสอบได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือสอบถามจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับเพื่อน

ระบบการแสดงชื่อและรูปโปรไฟล์เพื่อน toggle
ชื่อ :
ชื่อของเพื่อนที่แสดงใน LINE ของคุณแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามการตั้งค่าของคุณเองและฝ่ายตรงข้าม

1. แสดงเป็นชื่อที่ลงทะเบียนในสมุดโทรศัพท์
กรณีที่เพิ่มเพื่อนโดยซิงค์ข้อมูลสมุดโทรศัพท์กับ LINE บนสมาร์ทโฟน

2. แสดงเป็นชื่อตามที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งไว้บน LINE
กรณีที่คุณเพิ่มเพื่อนด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากซิงค์สมุดโทรศัพท์ เช่น ค้นหาด้วย ID, QR Code เป็นต้น

3. แสดงเป็นชื่อที่คุณเปลี่ยนด้วยตนเอง
กรณีที่คุณเปลี่ยนชื่ออีกฝ่ายจากในรายการเพื่อนด้วยตนเอง
*ชื่อจะเปลี่ยนเฉพาะในรายการเพื่อนของคุณฝ่ายเดียวเท่านั้น

รูปโปรไฟล์ :
ระบบจะแสดงรูปโปรไฟล์ที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งเอาไว้จากหน้า "โปรไฟล์"
คุณสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของฝ่ายตรงข้ามได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนชื่อแสดงตนและภาพโปรไฟล์ toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อที่แสดงของตัวเอง
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "โปรไฟล์"
2. เลือกที่ "ชื่อที่แสดง"
3. กรอกชื่อที่ต้องการเปลี่ยนแล้วเลือกที่ "บันทึก"

วิธีการเปลี่ยนชื่อแสดงตนของเพื่อน
1. เลือกชื่อเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ไอคอน "ดินสอ" บนหน้าต่าง ที่ปรากฏขึ้นมา
3. กรอกชื่อที่ต้องการแล้วเลือก "บันทึก"

วิธีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของตัวเอง
1. เลือกที่ไอคอน "ตั้งค่า" > "โปรไฟล์"
2. เลือกรูปโปรไฟล์ด้านซ้ายบนแล้วเลือกวิธีการอัปโหลดรูปภาพ
3. ปรับขอบเขตของรูปภาพที่ต้องการแล้วเลือกที่ "ตกลง"
* ท่านไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพของเพื่อนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายชื่อไม่แสดงผลตามสมุดโทรศัพท์ toggle
กรณีที่มีผู้ใช้งาน LINE ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับสมุดโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนที่ท่านใช้งาน ระบบจะนำชื่อในสมุดโทรศัพท์ไปแสดงเป็นชื่อของผู้ใช้งานในรายการ "เพื่อน" เป็นอันดับแรก หากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์ ระบบจะแสดงชื่อของผู้ใช้งานคนดังกล่าวด้วยชื่อที่เพื่อนคนดังกล่าวตั้งไว้ในแอปพลิเคชัน LINE 

อนึ่ง แม้จะมีหมายเลขโทรศัพท์บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ แต่เมื่อเพิ่มเพื่อนด้วยการค้นหา ID ชื่อของเพื่อนจะปรากฏตามที่เพื่อนคนดังกล่าวตั้งไว้ในแอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ชื่อแสดงเป็นตัวอักษรผิดเพี้ยน toggle
กรณีที่ชื่อของเพื่อนที่มาจากสมุดโทรศัพท์บนสมาร์ทโฟนแสดงเป็นตัวอักษรที่ผิดเพี้ยนทั้งหมดในรายการเพื่อน กรุณาตรวจสอบบนแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนว่าสามารถแก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เพื่อน"
2. ตั้งค่าเปิด "เพิ่มเพื่อน"

กรณีที่ตั้งค่าให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเอาไว้ ให้เลือกที่ปุ่มอัปเดตข้อมูลที่อยู่บริเวณช่องที่แสดงวันที่การอัปเดตล่าสุด 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่ม

ระบบและการตั้งค่ากลุ่ม

วิธีสร้างกลุ่มแชท toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "แชท" > ไอคอน "บอลลูนคำพูด" > "กลุ่ม"
2. เลือกเพื่อนที่ต้องการเชิญเป็นสมาชิกกลุ่ม > เลือกที่ "ต่อไป"
3. กรอกชื่อกลุ่ม > เลือกที่ "สร้าง"

กรณีที่สร้างกลุ่มโดยปิดการตั้งค่า "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" ผู้ได้รับคำเชิญต้องเลือก "เข้าร่วม" จึงจะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

ตรวจสอบการสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนาได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่ม toggle
คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอกลุ่มแชท > "เชิญ"
2. เลือกเพื่อนที่ต้องการเชิญจากรายชื่อเพื่อน
3. เลือกที่ "เชิญ"
* ชื่อของผู้ที่อยู่ระหว่างเชิญ และผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วจะแสดงเป็นสีเทา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนมากสุดที่เชิญได้ toggle
ท่านสามารถเชิญสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มได้มากสุดกลุ่มละ 199 คน (ไม่นับตัวเอง)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธียกเลิกการเชิญกรณีที่เชิญสมาชิกผิด toggle
คุณสามารถยกเลิกการเชิญสมาชิกที่เชิญผิดได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่สร้างโดยเปิดการตั้งค่า "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" กรุณาตรวจสอบวิธีลบสมาชิกออกจากกลุ่ม ที่นี่

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอกลุ่มแชท > "สมาชิก"
2. เลือกสมาชิกที่ต้องการยกเลิกการเชิญจากรายการ "กำลังเชิญ"
3. เลือกที่ "ยกเลิก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อกดปฏิเสธการเชิญของเพื่อนโดยไม่ตั้งใจ toggle
กรณีที่ท่านต้องการเข้าร่วมกลุ่ม เนื่องจากท่านปฏิเสธการเชิญไปแล้ว จำเป็นต้องให้สมาชิกในกลุ่มเชิญท่านอีกครั้งหนึ่ง
กรุณาขอให้สมาชิกในกลุ่มเชิญท่านเข้ากลุ่มอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่ม toggle
แม้จะ [ปฏิเสธ] การเชิญเข้ากลุ่ม แต่บัญชีก็ยังคงปรากฏอยู่ใน [สมาชิกอยู่ระหว่างการเชิญ] ของกลุ่มนั้น
หากไม่ต้องการให้บัญชีปรากฏอยู่ในกลุ่ม คนที่เชิญจำเป็นต้องเลือก [ยกเลิก] ภายใน [สมาชิกอยู่ระหว่างการเชิญ] เท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สมาชิกใหม่ที่กำลังเชิญดูสิ่งที่โพสต์ก่อนเข้าร่วมในกลุ่มได้หรือไม่ toggle
สมาชิกใหม่สามารถย้อนดูโพสต์ในโน้ตหรืออัลบั้มที่โพสต์ในระหว่างการเชิญจนถึงเข้าร่วมกลุ่มได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

"สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" คืออะไร toggle
"สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" คือฟังก์ชันที่ให้คุณตั้งค่าว่าจะให้เพื่อนที่ได้รับการเชิญสามารถเลือกเข้าร่วมกลุ่มได้โดยสมัครใจ หรือให้เข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ

กรณีเปิดการตั้งค่า
เพื่อนที่ได้รับการเชิญจะเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ

กรณีปิดการตั้งค่า
ระบบจะส่งข้อความเชิญไปยังเพื่อนที่คุณเชิญ
เพื่อนสามารถเลือก "เข้าร่วม" หรือ "ปฏิเสธ" ได้จากข้อความที่ได้รับ

หมายเหตุ:
* ระบบจะไม่แจ้งให้ผู้สร้างกลุ่มทราบแม้ผู้ได้รับเชิญปฏิเสธไม่เข้าร่วมกลุ่ม (ชื่อจะแสดงอยู่ในรายการกำลังเชิญ)
* กรณีที่สร้างกลุ่มโดยปิดการตั้งค่า "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" จะไม่สามารถเปิดในภายหลังได้
* ตรวจสอบการแสดงผลกรณีผู้ได้รับเชิญปฏิเสธไม่เข้าร่วมกลุ่มได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สร้างห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนไม่ได้แล้ว toggle
ห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนรวมฟังก์ชันเข้ากับกลุ่มแชทแล้ว

การรวมฟังก์ชันเข้ากับกลุ่มแชท ทำให้สามารถใช้งาน "โน้ต" และ "อัลบั้ม" ที่ไม่สามารถใช้งานในห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนได้

หากต้องการสร้างกลุ่มแบบห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่สมาชิกไม่ต้องยอมรับเพื่อเข้าร่วม กรุณาเปิดการตั้งค่า "สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติ" ตอนสร้างกลุ่ม

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนที่สร้างไว้แล้วต่อได้

ตรวจสอบวิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนาที่มีอยู่แล้วได้ ที่นี่
ตรวจสอบวิธีสร้างกลุ่มใหม่ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม toggle
กลุ่มแชทจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มออกจากกลุ่มแชทดังกล่าวแล้ว กรุณาลบสมาชิกคนอื่นออกจากกลุ่มก่อนตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชทของกลุ่มแชทที่ต้องการลบขึ้นมา
2. เลือกที่ไอคอน " V " ที่อยู่ด้านขวาบน > "ตั้งค่า"
3. เลือกที่ "รายชื่อสมาชิก & การเชิญ" > "แก้ไข"
4. เลือกเครื่องหมาย " - " (ลบ) ที่อยู่ด้านซ้ายข้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการลบ
5. เลือกที่ "ลบ"

หลังจากลบสมาชิกคนอื่นนอกจากคุณหมดแล้ว คุณสามารถลบกลุ่มได้ด้วยการเลือกที่ "ออกจากกลุ่ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการออกจากกลุ่ม toggle
แม้ว่าคุณจะออกจากกลุ่มไปแล้ว แต่โพสต์/อัลบั้ม/รูปภาพของคุณที่เคยโพสต์เอาไว้จะยังคงอยู่เช่นเดิม กรณีที่ต้องการลบโพสต์/อัลบั้ม/รูปภาพ กรุณาลบก่อนออกจากกลุ่มดังกล่าว

* กรณีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มลบบัญชีของตนเอง หรือออกจากกลุ่มจะมีข้อความแชทแจ้งเตือนว่า "...... ออกจากกลุ่ม"

วิธีการออกจากกลุ่ม
1. เลือกกลุ่มที่ต้องการออกจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "แชท"
3. เลือกที่ไอคอน " " ที่อยู่ด้านขวาบน > "ตั้งค่า"
4. เลือกที่ "ออกจากกลุ่ม"

ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกในกลุ่มออกจากกลุ่มทั้งหมด สิ่งที่โพสต์ในกลุ่มนั้นจะถูกลบทั้งหมดด้วยเช่นกัน กรณีที่สมาชิกทุกคนออกจากกลุ่ม จะไม่สามารถกู้ข้อมูลที่เคยโพสต์กลับมาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทจากห้องแชทแบบวงสนทนาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชทแบบวงสนทนา
2. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
3. เลือกที่ "สร้างกลุ่ม"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่ม > เลือกที่ "ต่อไป"
5. ตั้งค่าต่างๆ เช่น ชื่อกลุ่ม, รูปโปรไฟล์ > เลือกที่ "สร้าง"

ทั้งนี้ ประวัติการแชทแบบวงสนทนาจะไม่โอนย้ายตามเข้าไปในกลุ่มแชท
หากต้องการตรวจสอบประวัติการแชทในอดีต กรุณาตรวจสอบจากในห้องแชทแบบวงสนทนาเดิม

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มแชทได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โน้ตกลุ่ม/อัลบั้ม

วิธีเปิดดูโน้ตหรืออัลบั้มในกลุ่ม toggle
คุณสามารถเปิดดูโน้ตหรืออัลบั้มในกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "กลุ่ม" > เลือกกลุ่มที่ต้องการ
2. เลือกที่ "โน้ต" หรือ "อัลบั้ม"

ตัวเลขที่อยู่ข้างไอคอนโปรไฟล์ของสมาชิกที่ปรากฏอยู่ในอัลบั้มคือจำนวนสมาชิกที่โพสต์รูปลงในอัลบั้ม
เมื่อเลือกที่ตัวเลขจะสามารถดูรูปที่สมาชิกแต่ละคนโพสต์ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างโน้ตกลุ่ม toggle
คุณสามารถสร้างโน้ตกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "กลุ่ม" > เลือกกลุ่มที่ต้องการ
2. เลือกที่ "โน้ต"
3. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการในช่อง "โพสต์เรื่องราวของคุณเลย!" > เลือกที่ "โพสต์"

กรณีที่ต้องการโพสต์รูป กรุณาใช้ฟังก์ชัน "อัลบั้ม" ที่มีไว้สำหรับโพสต์และดูรูปโดยเฉพาะ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขั้นตอนการลบโน้ตกลุ่ม toggle
กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
* สามารถลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองเป็นผู้โพสต์เท่านั้น

1. เลือกกลุ่มที่ต้องการจากรายชื่อเพื่อน
2. เลือกที่ "โน้ต" จากในหน้าต่างที่ปรากฏ 
3. เลือกที่โพสต์ที่ต้องการจะลบ
4. เลือกที่ "…" ทางด้านขวาบน > "ลบ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อยากลบโพสต์ของสมาชิกที่ออกจากกลุ่มไปแล้ว toggle
ไม่สามารถลบโพสต์ของสมาชิกที่ออกจากกลุ่มไปแล้วได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP