ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ประวัติการแชท

  วิธีค้นหาเพื่อน, กลุ่ม, ห้องแชท, ข้อความแชท

  วิธีคัดลอกข้อความในห้องแชท

  วิธีบันทึกประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ (.txt)

  วิธีลบข้อมูลภายในห้องแชท

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง