ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการโทร/วิดีโอคอล

  โทรและวิดีโอคอลไม่ได้

  ไม่ได้ยินเสียงตัวเองหรือเสียงของอีกฝ่าย

  การแจ้งเตือนสายเข้าหรือการโทรมีปัญหา

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง