ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการแจ้งเตือน

  ฉันได้รับการแจ้ง แต่ไม่ได้รับข้อความแชทตามที่แจ้งมา

  ไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า

  เสียงแจ้งเตือนหรือระบบสั่นมีปัญหา

  ไอคอนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" ไม่แสดงเป็นป้ายกำกับ หรือแสดงค้างไม่หายไป

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง