LINE

วิธีซื้อ/วิธีใช้ไอเทม

ปัญหาการซื้อไอเทม

ไม่สามารถซื้อ/ส่งเป็นของขวัญได้

หยุดให้บริการบางฟังก์ชันสำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 5.0 toggle
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เราจะหยุดให้บริการฟังก์ชันดังต่อไปนี้
หากต้องการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ต่อ กรุณาอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android ให้เป็นเวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป

ฟังก์ชันที่จะใช้งานไม่ได้
- ไปที่ร้านสติกเกอร์และร้านธีมจากแท็บหน้าหลัก
- หน้าการจัดอันดับ และฟังก์ชันค้นหาของร้านสติกเกอร์และร้านธีม

แต่คุณยังคงสามารถซื้อสติกเกอร์, อิโมจิ, ธีม ได้ โดยเปิดหน้าซื้อ (หน้ารายละเอียดสติกเกอร์, รายละเอียดอิโมจิ, รายละเอียดธีม) จากข้อความที่เพื่อนหรือบัญชีทางการส่งมาในห้องแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกิดปัญหาเมื่อซื้อเหรียญ toggle
คำแนะนำจะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) ของอุปกรณ์ใช้งาน

โปรดตรวจสอบจากหน้าช่วยเหลือของแต่ละระบบปฏิบัติการเพิ่มเติมด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิบางชุดไม่ได้ toggle
กรณีที่คุณไม่สามารถซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิได้ อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ไอเทมดังกล่าวจำกัดเวลาวางจำหน่าย
ไม่สามารถซื้อไอเทมได้หลังหมดระยะเวลาวางจำหน่าย

- ไอเทมดังกล่าวยังไม่วางจำหน่าย
ช่วงเวลาเริ่มวางจำหน่ายในระบบปฏิบัติการ iOS กับ Android อาจไม่พร้อมกัน
นอกจากนี้ ไอเทมที่วางจำหน่ายบนร้านสติกเกอร์และร้านธีมในแอปพลิเคชัน LINE กับ LINE STORE บางส่วนจะแตกต่างกัน

- ระบบไม่รองรับวิธีชำระเงิน
Google Play ไม่รองรับการชำระเงินในบางประเทศหรือภูมิภาค และบนอุปกรณ์บางรุ่น
คุณจึงไม่สามารถซื้อไอเทมผ่านร้านสติกเกอร์, ร้านธีมได้ในกรณีนี้

- ไม่ใช่ประเทศหรือภูมิภาคที่วางจำหน่าย
ไอเทมที่วางจำหน่ายอยู่บางส่วนสามารถซื้อและดาวน์โหลดได้เฉพาะบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น
นอกจากนี้ LINE ได้หยุดวางจำหน่ายสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิในบางประเทศหรือภูมิภาคแล้ว
หากสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ แสดงคำว่า "ไม่มีจำหน่ายแล้ว" ในหน้ารายละเอียด หรือไม่แสดงในร้านสติกเกอร์หรือร้านธีม คุณจะไม่สามารถซื้อและดาวน์โหลดได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซื้อเหรียญไม่ได้ toggle
การซื้อเหรียญจะทำรายการผ่านระบบของ Google และ Apple หากมีข้อความแจ้งเตือนระบบการทำงานผิดพลาดแสดงขึ้นมา, ไม่ทราบรหัสผ่านที่ต้องกรอกเพื่อชำระเงิน หรือเกิดปัญหาขณะชำระเงิน โปรดติดต่อสอบถามไปยังบริษัท Google หรือ Apple โดยตรง

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับเหรียญที่ซื้อ โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถส่งไอเทมเป็นของขวัญได้ toggle
หากสติกเกอร์หรือธีมที่คุณเลือกไม่มีปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" แสดงอยู่ คุณจะไม่สามารถส่งไอเทมดังกล่าวเป็นของขวัญได้

ทั้งนี้ ไม่สามารถส่งของขวัญได้ หากผู้รับตรงกับกรณีดังต่อไปนี้

- ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันที่ยังไม่รองรับไอเทมดังกล่าว
- มีไอเทมดังกล่าวอยู่แล้ว
- ใช้งานบัญชีนอกประเทศหรือภูมิภาคที่จำหน่ายไอเทมดังกล่าว
- ไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ (แก้ไขได้โดยให้อีกฝ่ายยืนยันหมายเลขโทรศัพท์)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ตัดเงินซ้ำ/ยกเลิก

ชำระเงินซ้ำซ้อน toggle
กรณีที่มีการชำระเงินซ้ำซ้อน ทีมงานสามารถดำเนินการยกเลิกการชำระเงินในส่วนนั้นให้กับคุณได้หลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติการซื้อเรียบร้อยแล้ว แต่กรณีที่มีการนำเหรียญหรือ LINE Credit ไปใช้งานเรียบร้อยแล้ว เราจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวให้กับคุณได้

กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่างตามชนิดไอเทมที่คุณซื้อ

หมายเหตุ: กรณีที่ซื้อจาก Apple ทีมงานจะไม่สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้ กรุณาสอบถามไปที่บริษัท Apple โดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ยกเลิกไอเทมที่ซื้อไปแล้วได้หรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถยกเลิก หรือคืนไอเทมที่ซื้อไปแล้วได้ ยกเว้นกรณีที่มีการชำระเงินซ้ำซ้อนเท่านั้นที่สามารถยกเลิกการชำระเงินดังกล่าวได้ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซื้อไอเทมแล้วไม่ได้รับ

ไม่ได้รับไอเทมที่ซื้อ toggle
วิธีการตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามชนิดของไอเทมที่คุณซื้อ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือของแต่ละไอเทม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญ toggle
กรณีที่ไม่ได้รับเหรียญ ก่อนอื่นกรุณาตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญและประวัติการซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เหรียญ"


กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับยอดคงเหลือและประวัติการซื้อ กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทมที่ซื้อใน LINE GAME ไม่สามารถใช้งานได้ toggle
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับไอเทมที่ซื้อใน LINE GAME โปรดเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ช่วยเหลือ" จากในแอปพลิเคชันเกมที่พบปัญหา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญที่ซื้อผ่าน Google Play toggle
กรณีที่ไม่ได้รับ LINE Coin กรุณาปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานแล้วตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่ Google payments center อีกครั้ง

* โปรดติดต่อสอบถามไปยัง Google โดยตรง หากคุณไม่ทราบข้อมูลบัญชีที่จำเป็นต้องใช้สำหรับล็อกอิน

หากตรวจสอบที่ Google payments center แล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับเหรียญโบนัส toggle
การแสดงจำนวนเหรียญบนหน้าจอซื้อเหรียญ จะรวมเหรียญโบนัสเอาไว้แล้วตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

50 เหรียญ
100 เหรียญ
200 เหรียญ
500 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 100 เหรียญแล้ว)
800 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 200 เหรียญแล้ว)
1,600 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 400 เหรียญแล้ว)
3,300 เหรียญ (รวมเหรียญโบนัส 900 เหรียญแล้ว)

หมายเหตุ : 
- เติมเงินต่ำกว่า 500 เหรียญจะไม่เข้าข่ายการได้รับเหรียญโบนัส
- กรณีที่เติม 500 เหรียญ เหรียญที่ซื้อจริงคือ 400 เหรียญ + เหรียญโบนัส 100 เหรียญ เป็นต้น

ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญโบนัสได้โดยการเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เติมเงินที่ LINE STORE แล้วแต่เหรียญไม่เพิ่ม toggle
LINE Credit ที่เติมภายใน LINE STORE เป็นสกุลเงินที่แตกต่างจากเหรียญ LINE คุณสามารถสามารถใช้ LINE Credit ดังกล่าวซื้อไอเทมได้เฉพาะบน LINE STORE เท่านั้น

หมายเหตุ: LINE Credit สามารถใช้ได้บน LINE STORE เท่านั้น ไม่สามารถนำไปรวมกับเหรียญ LINE (LINE Coin)  และนำไปซื้อไอเทมภายในแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE ได้ 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับสติกเกอร์ที่ซื้อ toggle
กรุณาตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์อีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"เพื่อเปิดหน้าประวัติการซื้อสติกเกอร์


กรณีที่ไม่พบสติกเกอร์ที่ซื้อไปแล้วอยู่ภายในประวัติการซื้อ มีความเป็นไปได้ว่าคุณซื้อเฉพาะเหรียญแต่ยังไม่ได้ซื้อสติกเกอร์ที่ต้องการ
หากมีปัญหาเกี่ยวกับประวัติการซื้อ กรุณาดูรายละเอียดที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ธีมที่ซื้อไม่แสดง toggle
หลังซื้อธีมแล้ว กรุณาตรวจสอบประวัติการซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ไม่สามารถใช้งานธีมได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เช่น iPad

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ" แล้วตรวจสอบประวัติการซื้อ

ไปที่หน้าประวัติการซื้อธีม

หากตรวจสอบตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่ กรุณาลองดำเนินการตามหน้าช่วยเหลือด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

- ดาวน์โหลดธีมหรือใช้งานธีมไม่ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทมสูญหาย

พอเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานแล้ว ไอเทมทั้งหมด (เหรียญ และสติกเกอร์ ฯลฯ) หายไป toggle

พอเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานแล้ว ไอเทมทั้งหมด (เหรียญ และสติกเกอร์ ฯลฯ) หายไป

กรณีที่ใช้งานไอเทมที่ซื้อไม่ได้หลังเปลี่ยนอุปกรณ์ กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้
 
ดาวน์โหลดสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "สติกเกอร์" > "สติกเกอร์ของฉัน" > "ดาวน์โหลดทั้งหมด"
 
ดาวน์โหลดธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ธีม" > "ธีมของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลด" ที่ธีมต่างๆ 

ตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ"
* ยอดคงเหลือของเหรียญไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)
 
ไปที่หน้าจอตั้งค่า
  
กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามคำแนะนำข้างต้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี
หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี คุณจะไม่สามารถนำข้อมูลดังต่อไปนี้กลับมาได้
 
- ประวัติการซื้อไอเทม
- ยอดคงเหลือของเหรียญ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใน LINE
- รายการเพื่อนและกลุ่มแชท
- ประวัติการแชท
- ข้อมูลลงทะเบียนของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ LINE
 
ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นเรื่องขอโอนย้ายไอเทมแบบเสียเงินบางส่วนได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้ 

 

- ไอเทม (เหรียญ,สติกเกอร์ ฯลฯ) ที่หายไปสามารถกู้กลับคืนมาได้หรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอเทม (เหรียญ,สติกเกอร์ ฯลฯ) ที่หายไปสามารถกู้กลับคืนมาได้หรือไม่ toggle
หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี คุณสามารถยื่นคำร้องขอย้ายไอเทมแบบเสียเงินได้

ไอเทมที่โอนย้ายได้
- สิทธิ์ในการใช้สติกเกอร์หรือธีม LINE (รวมทั้งสติกเกอร์และธีมที่ได้รับมาเป็นของขวัญ) 
- ประวัติการซื้อไอเทม, ยอดคงเหลือของเหรียญ (LINE Coins) และ LINE Points
* ยอดคงเหลือของเหรียญไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)
- ยอดคงเหลือของ LINE Credit ที่เติมใน LINE STORE

คุณสามารถยื่นคำร้องขอได้หลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE และสร้างบัญชี LINE เรียบร้อยแล้ว

ยื่นคำร้องขอย้ายไอเทม

* สำหรับไอเทมหรือข้อมูลภายใน LINE GAME กรุณาเปิดเกมที่คุณใช้งาน แล้วสอบถามโดยตรงผ่าน "แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม" จากภายใน LINE GAME ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์/อิโมจิ

ปัญหาเกี่ยวกับสติกเกอร์

วิธีรายงานปัญหาครีเอเตอร์สติกเกอร์หรือธีม toggle
คุณสามารถรายงานปัญหาครีเอเตอร์สติกเกอร์หรือธีมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ระบบจะไม่แจ้งเกี่ยวกับการรายงานให้ครีเอเตอร์ทราบ

1. เลือกที่ครีเอเตอร์สติกเกอร์/ธีมที่มีปัญหา
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา" ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา จากนั้นเลือก "รับทราบและส่ง"

ทีมงานจะดำเนินการตามความเหมาะสมหากพบการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการในคอนเทนต์ที่ได้รับการรายงานปัญหา

หมายเหตุ: ทีมงานไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบหรือเนื้อหาการดำเนินการได้
 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานสติกเกอร์ได้ toggle
หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานสติกเกอร์ได้ กรุณาดำเนินการตามรายการในข้อ (1) แล้วลองดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้งตามขั้นตอนในข้อ (2)

(1) รายการที่ต้องดำเนินการ
- ปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ตรวจสอบพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ

(2) ขั้นตอนการดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้ง
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" > "ลำดับการแสดงสติกเกอร์"
2. เลือกที่ "-" ด้านซ้ายของสติกเกอร์ดังกล่าว > "ลบ"
3. เลือกที่ "<" ด้านซ้ายบนของหน้าจอ > "สติกเกอร์ของฉัน"
4. เลือกที่ไอคอน "ดาวน์โหลด" ด้านขวาของสติกเกอร์ดังกล่าว

หากลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแนะนำสติกเกอร์ไม่แสดง toggle
หากระบบไม่แสดงการแนะนำสติกเกอร์ กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท" > "แนะนำสติกเกอร์" > "ภาษา"
2. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านขวาบน > เลือกที่ "ลบ" ที่ภาษาที่คุณใช้งาน
3. ดาวน์โหลดภาษาที่ใช้งานอีกครั้ง

กรณีดังต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถลบภาษานั้นได้แม้เลือกที่ "แก้ไข"

- เป็นภาษาที่คุณตั้งค่าใช้งานบนแอปพลิเคชัน LINE ในหน้า "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ภาษา"
- เป็นภาษาที่คุณตั้งค่าใช้งานบนอุปกรณ์ และตั้งค่าภาษาของแอปพลิเคชัน LINE ในหน้า "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ภาษา" เป็น "อัตโนมัติ (มาตรฐาน)"

กรุณาเปลี่ยนภาษาของแอปพลิเคชัน LINE เป็นภาษาอื่น จากนั้นลองลบและดาวน์โหลดภาษาของ "แนะนำสติกเกอร์" อีกครั้ง

ตรวจสอบวิธีเปลี่ยนภาษาได้ ที่นี่

หากลองดำเนินการข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ กรุณาลองดำเนินการดังต่อไปนี้

- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ใช้คีย์บอร์ดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งานสติกเกอร์

วิธีการค้นหาสติกเกอร์โดยใช้แท็ก   toggle
สามารถค้นหาสติกเกอร์จากรายการที่ระบบจัดแบ่งตามแท็กได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. เลือกที่ไอคอน "#" ด้านบนรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกแท็กซึ่งแบ่งตามความรู้สึกหรือสถานการณ์เช่น โอเค, ขอบคุณ
* ระบบรวบรวมสติกเกอร์แบ่งตามแท็กให้โดยอัตโนมัติ จึงไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือปรับแต่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน toggle
สามารถตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งานได้จากรายการสติกเกอร์

ป้ายสีแดง
สติกเกอร์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
ระบบจะลบสติกเกอร์โดยอัตโนมัติหลังหมดอายุการใช้งาน 20 วัน 
หรือลบทันทีหากเปิดแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวแล้วไปเปิดแท็บอื่น

ป้ายสีเหลือง
สติกเกอร์ที่จะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่เกิน 10 วัน
ด้านล่างของแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวจะแสดงจำนวนวันที่สามารถใช้ต่อได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซื้อสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถซื้อสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการ
3. เลือกที่ "ซื้อ"

ไปที่ร้านสติกเกอร์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดหน้าซื้อสติกเกอร์ได้ด้วยการแตะที่สติกเกอร์ที่ส่งในห้องแชท

ทั้งนี้ คุณต้องใช้เหรียญในการซื้อสติกเกอร์
ตรวจสอบวิธีซื้อเหรียญได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญ toggle
สติกเกอร์ที่มีปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" อยู่ในหน้าการซื้อ จะสามารถส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนได้

คุณสามารถส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการส่งเป็นของขวัญ
3. เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งของขวัญให้ > เลือกที่ "ตกลง"
5. ตรวจสอบรายละเอียดของสติกเกอร์และเพื่อนที่จะส่งให้ > เลือกที่ "ตกลง"

ไปที่ร้านสติกเกอร์

กรณีส่งสติกเกอร์เติมคำเป็นของขวัญ ผู้รับเท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อความได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีอยู่ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบสติกเกอร์ของฉัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" 
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีจัดระเบียบสติกเกอร์ toggle
หากเลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์" คุณจะสามารถลบหรือเรียงลำดับสติกเกอร์ได้

ขั้นตอนการเรียงลำดับสติกเกอร์
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์"

ไปที่หน้าตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ toggle
คุณอาจต้องดาวน์โหลดสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

ขั้นตอนการดาวน์โหลดสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลดทั้งหมด" หรือ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์คืออะไร (ฟังก์ชันที่จะแสดงอิโมจิหรือสติกเกอร์ตามตัวอักษรที่พิมพ์) toggle
ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ (Suggestion) คือ ฟังก์ชันที่จะแสดงสติกเกอร์หรืออิโมจิแนะนำขึ้นมาตามความหมายของข้อความที่พิมพ์ ทำให้คุณสามารถเลือกส่งได้ทันที
* สติกเกอร์หรืออิโมจิบางส่วนไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "แนะนำสติกเกอร์"
3. เลือกเปิด/ปิดการตั้งค่าที่ "แนะนำสติกเกอร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์เติมคำคืออะไร toggle
สติกเกอร์เติมคำ คือสติกเกอร์ที่สามารถใส่คีย์เวิร์ดต่างๆ เช่นคำที่ชอบหรือชื่อได้ตามต้องการ

คุณสามารถซื้อสติกเกอร์เติมคำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์เติมคำที่ต้องการซื้อ
3. เลือกที่ "ใส่คำ"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ > เลือกที่ "บันทึก"
5. ตรวจสอบเนื้อหาที่กรอกในหน้าจอแสดงตัวอย่าง > เลือกที่ "ซื้อ"

* จำนวนตัวอักษรที่ใส่ได้จะแตกต่างกันออกไปตามสติกเกอร์แต่ละชุด
* หลังดาวน์โหลดแล้วยังคงแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ ตรวจสอบวิธีแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ ที่นี่

 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำ toggle
คุณสามารถแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำ 
1. เลือกที่สติกเกอร์เติมคำที่ต้องการแก้ไขข้อความจากรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกที่ "เปลี่ยนคำ" ด้านล่างรายการสติกเกอร์
3. ใส่ข้อความแล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
4. เลือกที่ "อัปเดตคำ"

หมายเหตุ:
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดสติกเกอร์
* การแก้ไขข้อความจะไม่มีผลต่อข้อความในสติกเกอร์ที่ส่งไปแล้ว
* สามารถเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ทั้งจากหน้าร้านสติกเกอร์และหน้าสติกเกอร์ของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์เติมคำที่ได้รับมาเป็นของขวัญ toggle
คุณสามารถใช้งานสติกเกอร์เติมคำที่ได้รับมาเป็นของขวัญได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "กล่องของขวัญ" > เลือกไอเทมที่ต้องการจากรายการ "ของขวัญที่ได้รับ"
3. เลือกที่ "เติมคำ"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
5. ตรวจสอบข้อความที่การแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หมายเหตุ :
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดสติกเกอร์
* สามารถแก้ไขข้อความหลังการดาวน์โหลดได้เช่นกัน
* ตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์ข้อความคืออะไร toggle
สติกเกอร์ข้อความ คือสติกเกอร์ที่สามารถใส่ข้อความตามต้องการได้สูงสุด 100 ตัวอักษร

คุณสามารถทดลองแก้ไขข้อความก่อนซื้อสติกเกอร์ข้อความได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ข้อความที่ต้องการซื้อ
3. เลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการทดลองแก้ไขข้อความจากหน้าแสดงสติกเกอร์
4. เลือกที่ "ใส่ข้อความ" ด้านล่างตัวอย่างสติกเกอร์ที่แสดง
5. หลังจากใส่ข้อความสักครู่หนึ่ง ข้อความดังกล่าวจะปรากฏบนสติกเกอร์โดยอัตโนมัติ
  * ระบบจะไม่บันทึกข้อความที่ทดลองใส่
  * เมื่อซื้อสติกเกอร์ข้อความ ระบบจะดาวน์โหลดสติกเกอร์โดยคงข้อความตัวอย่างเดิมของสติกเกอร์ดังกล่าวเอาไว้

หลังดาวน์โหลดแล้วยังคงแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความได้
ตรวจสอบวิธีแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความได้ ที่นี่

คุณสามารถซื้อสติกเกอร์ข้อความได้เช่นเดียวกับสติกเกอร์อื่นๆ
ตรวจสอบวิธีซื้อสติกเกอร์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความ toggle
ข้อความในสติกเกอร์ข้อความสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรณีบันทึกข้อความที่แก้ไขเพื่อใช้ข้อความเดิมอีกในภายหลัง 1. เลือกชุดสติกเกอร์ข้อความที่ต้องการแก้ไขข้อความจากแถบด้านบนรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการแก้ไขจากรายการสติกเกอร์
3. เลือกที่ไอคอน "ดินสอ" ที่ตัวอย่างสติกเกอร์
4. กรอกข้อความ > เลือกที่ "บันทึก"
  * สามารถกรอกข้อความได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
  * การแก้ไขข้อความไม่มีผลต่อข้อความในสติกเกอร์ที่ส่งไปแล้ว

ระบบจะบันทึกข้อความที่คุณกรอกเอาไว้ในสติกเกอร์ข้อความที่ส่ง ทำให้สามารถส่งข้อความเดียวกันได้อีกในภายหลัง

กรณีแก้ไขข้อความเฉพาะครั้งที่ส่ง 1. กรอกข้อความที่ต้องการแก้ไขในช่องพิมพ์ข้อความแชท > เลือกที่ไอคอน "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ไอคอน "ดินสอ" ด้านบนซ้ายของแถบด้านบนรายการสติกเกอร์
  * ข้อความที่กรอกจะปรากฏบนสติกเกอร์ข้อความทุกรูป
3. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการส่งจากรายการสติกเกอร์
4. ตรวจสอบเนื้อหาของข้อความแล้วเลือกที่สติกเกอร์ที่ต้องการส่งอีกครั้ง

หลังส่งในห้องแชทแล้ว ข้อความบนสติกเกอร์จะกลับไปเป็นก่อนแก้ไข

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงความรู้สึกต่อข้อความคืออะไร toggle
การแสดงความรู้สึกต่อข้อความ คือฟังก์ชันแสดงอารมณ์ตอบสนองต่อข้อความในห้องแชทผ่านสติกเกอร์รูปแบบหนึ่งที่ระบบมีให้

คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ 7 วันนับตั้งแต่เวลาส่งข้อความ

* ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ในแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันล่าสุด (อัปเดต ที่นี่)

ตรวจสอบวิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความ toggle
คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความในห้องแชทได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แตะค้างที่ข้อความในห้องแชทที่ต้องการแสดงความรู้สึก
2. เลือกความรู้สึกที่ต้องการส่ง

เมื่อแตะไอคอนแสดงความรู้สึกที่ข้อความแชท จะสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่แสดงความรู้สึกได้

คุณสามารถยกเลิกการแสดงความรู้สึกของตนเองได้ โดยแตะค้างที่ข้อความดังกล่าวหรือเลือกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลือง แล้วเลือกความรู้สึกเดียวกับที่ส่งไปอีกครั้ง
* ไม่สามารถยกเลิกการแสดงความรู้สึกของผู้อื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนลำดับสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับสติกเกอร์ได้ โดยลากและวางไอคอนสติกเกอร์แต่ละชุดที่แสดงอยู่ด้านบนรายการสติกเกอร์ในห้องแชท

ทั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนลำดับของรูปสติกเกอร์ในรายการสติกเกอร์แต่ละชุดได้

ตรวจสอบวิธีจัดระเบียบสติกเกอร์ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาเกี่ยวกับอิโมจิ

อิโมจิแสดงผลเป็นตัวอักษร toggle
หากอิโมจิไม่แสดง กรุณาอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดาวน์โหลดอิโมจิไม่ได้ toggle
หากไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานอิโมจิได้ กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งาน
- อัปเดต LINE ที่นี่
- ตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์

ทั้งนี้ หากลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อมายังทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมในขั้นถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งานอิโมจิ

วิธีเปลี่ยนลำดับอิโมจิ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนลำดับอิโมจิได้ โดยลากและวางไอคอนอิโมจิแต่ละชุดที่แสดงอยู่ด้านบนรายการอิโมจิในห้องแชท

ทั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนลำดับของรูปอิโมจิในรายการอิโมจิแต่ละชุดได้

ตรวจสอบวิธีจัดระเบียบอิโมจิได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซื้ออิโมจิ toggle
คุณสามารถซื้ออิโมจิได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่แท็บ "อิโมจิ"
3. เลือกอิโมจิที่ต้องการซื้อ
4. เลือกที่ "ซื้อ" > "ตกลง"

นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่หน้าซื้ออิโมจิได้โดยแตะที่อิโมจิที่ส่งในห้องแชท
กรณีที่ในหนึ่งข้อความมีอิโมจิหลายแบบ เมื่อแตะที่อิโมจิแต่ละรูปจะสามารถเปิดหน้าจอการซื้ออิโมจินั้นๆ ได้

ทั้งนี้ คุณต้องใช้เหรียญในการซื้ออิโมจิ
ตรวจสอบวิธีซื้อเหรียญได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อิโมจิที่ซื้อสามารถใช้ได้บน LINE สำหรับ PC ได้ด้วยหรือไม่ toggle
อิโมจิที่ซื้อสามารถใช้ได้บน LINE สำหรับ PC เวอร์ชันล่าสุด
* คุณสามารถอัปเดต LINE สำหรับ PC เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ ที่นี่

หาก LINE สำหรับ PC ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด ระบบจะแสดงเป็นตัวอักษร (abcde) แทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้ออิโมจิ toggle
คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้ออิโมจิได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"
3. เลือกที่แท็บ "อิโมจิ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดอิโมจิ toggle
คุณสามารถดาวน์โหลดอิโมจิได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"
3. เลือกที่แท็บ "อิโมจิ"
4. เลือกอิโมจิที่ต้องการดาวน์โหลด
5. เลือกที่ "ดาวน์โหลด"
* คุณสามารถดาวน์โหลดทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้โดยการเลือกที่ "ดาวน์โหลดทั้งหมด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีจัดระเบียบอิโมจิ toggle
หากเลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์" คุณจะสามารถลบหรือเรียงลำดับอิโมจิได้

ขั้นตอนการเรียงลำดับอิโมจิ
1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์"
3. เลือกที่แท็บ "อิโมจิ"

ไปที่หน้าตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบอิโมจิที่มีอยู่ toggle
คุณสามารถตรวจสอบอิโมจิที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"
3. เลือกที่แท็บ "อิโมจิ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เหรียญ

วิธีใช้เหรียญ

วิธีการซื้อเหรียญ LINE และวิธีการชำระเงิน toggle
คุณสามารถเติมเหรียญ LINE เพื่อซื้อสติกเกอร์หรือธีมได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ" > "ซื้อเหรียญ"
* ตรวจสอบวิธีการซื้อเหรียญ LINE ได้ ที่นี่

ทั้งนี้ การซื้อเหรียญ LINE จะใช้การชำระเงินผ่าน Google Play
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของวิธีการชำระเงินเพิ่ม​​เติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการชำระเงินบน LINE STORE toggle
คุณสามารถตรวจสอบวิธีการชำระเงินบน LINE STORE ได้ที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซื้อเหรียญ toggle
ขั้นตอนการซื้อเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "ซื้อเหรียญ"
3. เลือกจำนวนเหรียญที่คุณต้องการซื้อ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เหรียญ"

* ตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE POINTS

วิธีใช้พอยท์ของ LINE POINTS

เหรียญและ LINE POINTS แตกต่างกันอย่างไร toggle
เหรียญ
ค่าเงินที่ใช้ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิที่จำเป็นต้องซื้อไว้ล่วงหน้า
ตรวจสอบวิธีซื้อเหรียญ ที่นี่

LINE POINTS
ระบบสะสมคะแนนจากการใช้บริการต่างๆ ของ LINE หรือซื้อของผ่าน LINE SHOPPING เป็นต้น
พอยท์ของ LINE POINTS ที่ะสมไว้ สามารถนำไปใช้ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิได้เช่นกัน
ตรวจสอบวิธีซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS ที่นี่

พอยท์ของ LINE POINTS แลกเป็นเหรียญด้วยอัตรา "1 พอยท์ = 2 เหรียญ"
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันตามประเทศที่คุณใช้งาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนเหรียญของฉัน รวมพอยท์ของ LINE POINTS ไว้หรือไม่ toggle
จำนวนเหรียญของฉันที่แสดงในหน้าซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ เป็นจำนวนรวมของ "เหรียญที่คุณซื้อไว้" กับ "เหรียญที่สามารถแลกได้ด้วยพอยท์ของ LINE POINTS"

"เหรียญที่สามารถแลกได้ด้วยพอยท์ของ LINE POINTS" คำนวณด้วยอัตรา 1 พอยท์ = 2 เหรียญ จากพอยท์ของ LINE POINTS ที่คุณมี
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันตามประเทศที่ใช้งาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ตรวจสอบวิธีใช้พอยท์ของ LINE POINTS ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS toggle
คุณสามารถซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* หากเหรียญที่คุณซื้อไว้เพียงพอสำหรับซื้อไอเทม ระบบจะไม่ใช้พอยท์ของ LINE POINTS

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "สติกเกอร์" หรือ "ธีม"
2. เลือกที่ไอเทมที่ต้องการซื้อ
3. เลือกที่ "ซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS toggle
หากไม่สามารถซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS อาจเนื่องมาจากคุณมีพอยท์ไม่เพียงพอ
กรณีที่ "เหรียญของฉัน" ในหน้าข้อมูลของไอเทมที่คุณต้องการซื้อแสดงเป็นตัวอักษรสีแดง หมายความว่าคุณมีพอยท์ของ LINE POINTS ไม่เพียงพอ

กรุณาลองซื้อไอเทมด้วยวิธีชำระเงินอื่นแทนพอยท์ของ LINE POINTS เช่น เหรียญ หรือเครดิต LINE
ตรวจสอบเกี่ยวกับเครดิต LINE ที่นี่
ตรวจสอบวิธีซื้อเหรียญ ที่นี่

พอยท์ของ LINE POINTS แลกเป็นเหรียญด้วยอัตรา "1 พอยท์ = 2 เหรียญ"
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันตามประเทศที่คุณใช้งาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ธีม

ปัญหาเกี่ยวกับธีม

วิธีรายงานปัญหาครีเอเตอร์สติกเกอร์หรือธีม toggle
คุณสามารถรายงานปัญหาครีเอเตอร์สติกเกอร์หรือธีมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ระบบจะไม่แจ้งเกี่ยวกับการรายงานให้ครีเอเตอร์ทราบ

1. เลือกที่ครีเอเตอร์สติกเกอร์/ธีมที่มีปัญหา
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา" ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา จากนั้นเลือก "รับทราบและส่ง"

ทีมงานจะดำเนินการตามความเหมาะสมหากพบการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการในคอนเทนต์ที่ได้รับการรายงานปัญหา

หมายเหตุ: ทีมงานไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสอบหรือเนื้อหาการดำเนินการได้
 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดาวน์โหลดหรือใช้งานธีมไม่ได้ toggle
กรณีที่อัปเดต LINE แล้วแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานธีม กรุณาดำเนินการตามรายการด้านล่าง
* อัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ ที่นี่
* ไม่สามารถใช้งานธีมได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เช่น iPad

- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ตรวจสอบพื้นที่ว่างในพื้นที่เก็บข้อมูล
- ดาวน์โหลดธีมอีกครั้ง

ขั้นตอนการดาวน์โหลดธีมอีกครั้ง
* กรุณาตั้งค่าธีมกลับไปเป็น "ดั้งเดิม" ก่อนดำเนินการ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ธีม" > "ธีมของฉัน" > "แก้ไข"
3. เลือกที่ "-" > "ตกลง"
4. กลับไปที่หน้า "ธีมของฉัน"
5. เลือกที่ "ดาวน์โหลด"
6. เลือกที่ "ใช้งาน"

หากตรวจสอบรายการข้างต้นแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อทีมงานผ่านทาง แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ดีไซน์ของธีมที่ใช้งานอยู่ไม่เหมือนกับภาพหน้าจอตัวอย่างธีม toggle
ดีไซน์ของธีมที่ใช้งานอยู่กับหน้าจอภาพตัวอ​​ย่างธีมอาจแตกต่างกันออกไปตามเวอร์ชันของแอ​​ปพลิเคชัน LINE หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอสแปลชของธีมบน LINE เวอร์ชัน 12.5.0 ขึ้นไปที่ออกวางจำหน่ายภายใน 31 มี.ค. 65 และธีมที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 toggle
เนื่องจาก Google เปลี่ยนแปลงนโยบายและระบบการทำงาน จึงส่งผลให้หน้าจอสแปลช (หน้าจอตอนเปิดแอป) แสดงเป็นสีเขียวของธีม LINE ดั้งเดิม โดยไม่เปลี่ยนตามธีมที่คุณใช้อีกต่อไป

ธีมที่ออกวางจำหน่ายภายใน 31 มีนาคม 2565
LINE เวอร์ชัน 12.5.0 ขึ้นไป จะเปลี่ยนหน้าจอสแปลช (หน้าจอตอนเปิดแอป) เป็นสีเขียวของธีม LINE ดั้งเดิม

ธีมที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
LINE ทุกเวอร์ชัน จะแสดงหน้าจอสแปลช (หน้าจอตอนเปิดแอป) เป็นสีเขียวของธีม LINE ดั้งเดิม

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากภาพด้านล่าง

ธีมที่ออกวางจำหน่ายภายใน 31 มีนาคม และใช้งานบน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 12.5.0


ธีมที่ออกวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 เมษายน หรือใช้งานบน LINE เวอร์ชัน 12.5.0 ขึ้นไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งานธีม

วิธีซื้อธีม toggle
คุณสามารถซื้อธีมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ไม่สามารถใช้งานธีมได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ต เช่น iPad

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" >  "ธีม"
2. เลือกธีมที่ต้องการ
3. เลือกที่ "ซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีส่งธีมเป็นของขวัญ toggle
ธีมที่มีปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" อยู่ในหน้าการซื้อ จะสามารถส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนได้

คุณสามารถส่งธีมเป็นของขวัญได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ธีม"
2. เลือกธีมที่ต้องการส่งเป็นของขวัญ
3. เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งของขวัญให้ > เลือกที่ "ต่อไป"
5. เลือกที่ "ซื้อของขวัญ"
6. เลือกที่ "ตกลง"

ไปที่ร้านธีม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบธีมที่มีอยู่ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบธีมของฉัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ธีมของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อธีม toggle
วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดธีม toggle
ขั้นตอนการดาวน์โหลดธีม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ธีม"
2. เลือกที่ "ธีมของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซื้อธีมแล้วจะได้รับสติกเกอร์ที่แสดงอยู่ในหน้าจอตัวอย่างด้วยหรือไม่ toggle
สติกเกอร์ที่แสดงอยู่ในหน้าจอตัวอย่างไม่ได้จำหน่ายคู่กับธีม

หากต้องการใช้งานสติกเกอร์ดังกล่าว กรุณาซื้อเพิ่มเติมจากร้านสติกเกอร์ภายในแอปพลิเคชัน LINE หรือ LINE STORE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ของขวัญ

วิธีใช้งานของขวัญ

วิธีการส่งสติกเกอร์หรือธีมเป็นของขวัญ toggle
กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการส่งสติกเกอร์หรือธีมที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้
* ไม่สามารถส่งเหรียญเป็นของขวัญได้

- ซื้อสติกเกอร์เป็นของขวัญจากร้านสติกเกอร์
- ซื้อธีมเป็นของขวัญจากร้านธีม
- ส่งสติกเกอร์ที่ซื้อบน LINE STORE เป็นของขวัญ
- ส่งธีมที่ซื้อบน LINE STORE เป็นของขวัญ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์ที่ได้รับมาเป็นของขวัญ toggle
คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดสติกเกอร์ที่ได้รับมาเป็นของขวัญก่อนใช้งาน กรุณาดาวน์โหลดตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "กล่องของขวัญ" > เลือกไอเทมที่ต้องการจากรายการ "ของขวัญที่ได้รับ"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์ที่ส่งเป็นของขวัญมีอายุการใช้งานหรือไม่ toggle
สติกเกอร์ที่มีอายุการใช้งานจะเริ่มนับวันใช้งานตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดสติกเกอร์

หมายเหตุ: ระบบจะเริ่มนับวันใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป 16 วันหลังได้รับสติกเกอร์เป็นของขวัญ แม้จะไม่มีการดาวน์โหลดก็ตาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP