ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีใช้เหรียญ

  วิธีการซื้อเหรียญ LINE และวิธีการชำระเงิน

  วิธีการชำระเงินบน LINE STORE

  วิธีการซื้อเหรียญ

  วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ

  เหรียญและ LINE POINTS แตกต่างกันอย่างไร

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง