ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการโทร/วิดีโอคอล

  โทรและวิดีโอคอลไม่ได้

  ไม่ได้ยินเสียงตนเองหรือฝ่ายตรงข้าม

  การแจ้งเตือนสายเข้าหรือการโทรมีปัญหา

  ภาพวิดีโอไม่แสดงระหว่างวิดีโอคอล

  อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android 12 เชื่อมต่อ Bluetooth แล้วไม่ได้ยินเสียง

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง