LINE

ปัญหาเกี่ยวกับไทม์ไลน์

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหาใน LINE toggle
หากพบปัญหาใน LINE กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำเบื้องต้นต่อไปนี้เป็นอันดับแรก

- ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง
- อัปเดต LINE

นอกจากนี้ ปัญหาอาจเกิดจากการใช้งานนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมที่แนะนำ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่แนะนำ ที่นี่
* อุปกรณ์ที่มีการ Jailbreak หรือ Root อยู่นอกเหนือการรองรับของทีมงาน

ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการแสดงรูปภาพ กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- ลบแคชไฟล์, แอปพลิเคชัน, ข้อมูลที่ไม่ใช้งาน ออกจากอุปกรณ์
- ตรวจสอบการจำกัดความเร็วของอินเทอร์เน็ต, การตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์, สถานะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ลบแคชไฟล์ใน LINE

ขั้นตอนการลบแคชไฟล์ใน LINE
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "แอปพลิเคชัน" > "LINE"
2. เลือก "ที่เก็บข้อมูล" > "ล้างแคช"
* ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบเมื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ toggle
กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้

- วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนไทม์ไลน์

กรณีที่ตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตรวจสอบเมื่อพบปัญหาอื่นบนไทม์ไลน์และหน้าโปรไฟล์ toggle
กรณีที่พบปัญหาอื่นๆ บนไทม์ไลน์และหน้าโปรไฟล์ กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำใน วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาด้านล่างบนไทม์ไลน์จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวอีกครั้ง
- กลุ่มที่เคยเข้าร่วมแสดงชื่อกลุ่มเป็นคำว่า "Unknown" (ไม่รู้จัก)
- เมื่อเลือกที่โพสต์ของกลุ่มที่เคยเข้าร่วมแล้วมีข้อความว่า "คุณไม่ได้รับอนุญาตสำหรับกลุ่มนี้"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตรวจสอบเมื่อพบปัญหาแอปพลิเคชันปิดเองขณะดูไทม์ไลน์ toggle
หากแอปพลิเคชันปิดเองขณะที่คุณกำลังดูไทม์ไลน์ ปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการใช้อักขระพิเศษ (Unicode) ในข้อความบนไทม์ไลน์

โปรดตั้งค่าอีเมลแอดเดรสตามวิธีการที่ระบุในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง หลังจากนั้นให้ตรวจสอบไทม์ไลน์บน LINE สำหรับ PC ว่ามีโพสต์ใดที่ใช้อักขระพิเศษต่างๆ (Unicode) อยู่หรือไม่

- วิธีการลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส

- ดาวน์โหลด LINE สำหรับ PC
* คุณสามารถล็อกอินได้ด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ใน LINE

เมื่อตรวจพบว่ามีโพสต์ที่ใช้อักขระพิเศษต่างๆ (Unicode) อยู่ในไทม์ไลน์ กรุณาบล็อคบุคคลดังกล่าวที่โพสต์ข้อความเพื่อตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หากดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของเพื่อนบางคนไม่แสดงบนไทม์ไลน์ toggle
โพสต์จะไม่แสดงในกรณีดังต่อไปนี้
- คุณเพิ่มอีกฝ่ายเอาไว้ในรายการผู้ใช้ที่ซ่อนไว้
- อีกฝ่ายเพิ่มคุณเอาไว้ในผู้ใช้ที่บล็อค หรือเคยเพิ่มไว้ในอดีต
- อีกฝ่ายตั้งค่าการแชร์โพสต์เป็น "ไม่แชร์โพสต์"

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการให้แสดงโพสต์ของบางคนอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
หากโพสต์ของเพื่อนทั้งหมดไม่แสดงในไทม์ไลน์ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โพสต์ของเพื่อนทั้งหมดไม่แสดงในไทม์ไลน์ toggle

กรณีที่เปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้โอนย้ายบัญชี

ระบบจะไม่แสดงโพสต์ที่เคยแสดงบนไทม์ไลน์ของบัญชีก่อนหน้านี้ แม้จะเพิ่มเป็นเพื่อนอีกครั้งแล้วก็ตาม โพสต์ที่หายไปจากไทม์ไลน์ครั้งหนึ่งจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้
* คุณสามารถตรวจสอบโพสต์ในอดีตได้จากหน้าโปรไฟล์ของเพื่อน

กรณีที่โพสต์ใหม่ของเพื่อนไม่แสดงขึ้นมาบนไทม์ไลน์
กรุณาตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้เลือกที่ "ตั้งค่าการแชร์โพสต์" > "แชร์โพสต์" บนไทม์ไลน์ให้เพื่อนดังกล่าวได้เห็นหรือไม่

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์ของเพื่อนบางคนไม่แสดงในไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รูปภาพในไทม์ไลน์และหน้าโปรไฟล์ไม่แสดงขึ้นมา toggle
กรณีที่รูปภาพไม่แสดงขึ้นมา กรุณาตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้

- กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่างในอุปกรณ์ใช้งานคุณ หรือพื้นที่ว่างใน SD การ์ด
- หากพบปัญหากับสติกเกอร์ กรุณาลองดาวน์โหลดสติกเกอร์ดังกล่าวอีกครั้ง

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์อีกครั้ง
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > แล้วเลือก "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" > "สติกเกอร์ของฉัน" > "แก้ไข"
2. เลือกปุ่ม "ลบ" ที่สติกเกอร์ที่พบปัญหา > เลือก "ลบ" อีกครั้งเพื่อยืนยัน
3. กลับไปที่เมนู "สติกเกอร์"
4. เลือก "ประวัติการซื้อ" > เลือกสติกเกอร์ที่ลบออกไป > "ดาวน์โหลด"

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยคำแนะนำข้างต้น หรือพบปัญหาอื่นๆ กรุณาลองปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านล่างเพิ่มเติม

- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP