LINE

การดำเนินการเกี่ยวกับโทร/วิดีโอคอล

Full HD voice คืออะไร toggle
Full HD voice คือบริการโทรผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดโดยใช้การรับส่งข้อมูลแบบเต็มช่องสัญญาณ (Full Band)
ขณะใช้บริการโทร ระบบ Full HD voice จะทำงานอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รองรับ และตัวอักษร "Full HD voice" ที่อยู่กลางหน้าจอการโทรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

คุณไม่สามารถเลือกปิดหรือเปิดการใช้งานระบบ Full HD voice ได้

ระบบ Full HD voice จะทำงานในสภาพแวดล้อมการใช้งานต่อไปนี้

Android
อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป และ LINE เวอร์ชัน 8.15.0 ขึ้นไป (อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้)

iOS
แอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 8.15.0 ขึ้นไป

หากสภาพแวดล้อมการใช้งานไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น โลโก้ข้อความของฟังก์ชันนี้จะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้บริการโทรและวิดีโอคอล toggle
คุณสามารถโทรหรือวิดีโอคอลกับเพื่อนบน LINE ได้

วิธีการโทรจากรายการเพื่อน
1. เลือกเพื่อนที่คุณต้องการโทรจากรายการเพื่อน
2. เลือกที่ "โทร" หรือ "วิดีโอคอล"

วิธีการโทรจากห้องแชทมีหลายวิธีดังต่อไปนี้
กรุณาดำเนินการวิธีการใดวิธีการหนึ่งในห้องแชทของเพื่อนที่คุณต้องการโทร

วิธีที่ 1 : เลือกที่ไอคอน "โทรศัพท์" ด้านขวาบนของห้องแชท > เลือก "โทร" หรือ "วิดีโอคอล"
วิธีที่ 2 : เปิดหน้าจอโปรไฟล์ของเพื่อน > เลือกที่ "โทร" หรือ "วิดีโอคอล"

* การใช้งานผ่านเครือข่าย 3G หรือ 4G จะต้องเสียค่าบริการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต ทีมงานจึงแนะนำให้ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย
* หากคุณภาพเสียงไม่ดี กรุณาลองใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์ในการโทรวิดีโอคอล toggle
สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์ในการโทรวิดีโอคอลมีดังต่อไปนี้

Android : อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป (อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้)
iOS : ตั้งแต่ iPhone 6, iPad Air, iPad mini 4 ขึ้นไป

แม้สภาพแวดล้อมการใช้งานจะตรงกับด้านบนก็อาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ใช้งาน
หากใช้งานฟังก์ชันนี้ไม่ได้ ไอคอน (รูปใบหน้า) จะไม่ปรากฏ

หากเลือก "ปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอล" ไว้ให้ปลดออกตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โทร" > "การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทร"
3. ปลดการเลือก "ปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอล"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้บริการโทรหรือวิดีโอคอลทั้งหมดไม่เสียค่าบริการใช่หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันโทรหรือวิดีโอคอลของ LINE ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

กรณีที่โทรหรือวิดีโอคอลกับเพื่อนที่ใช้บริการเครือข่ายสัญญาณต่างกัน โทรหรือวิดีโอคอลกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ หรือใช้งานขณะเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรเช่นกัน

แต่ต้องเสียค่าบริการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตให้แก่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้งานเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั่วไป

เนื่องจากบางโปรโมชัน ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อ LINE ทีมงานจึงแนะนำให้ท่านใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย

* โดยปกติจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ 3G/4G (LTE)/Wi-Fi เพิ่มเติมจากราคาของแพ็กเกจหากใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านสอบถามรายละเอียดจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้งานโดยตรงอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วืธีการปฏิเสธสายเรียกเข้า toggle
คุณสามารถปฏิเสธการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลที่เข้ามาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โทร" 
2. เลือกที่ปิด "อนุญาตให้โทรเข้า" หรือปลดเครื่องหมายถูกออก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้อุปกรณ์ Bluetooth กับ LINE ได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้งาน Bluetooth ร่วมกับฟังก์ชันและบริการต่างๆ ของ LINE ได้ แต่ฟังก์ชันอุปกรณ์ Bluetooth จะทำงานผ่านตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน ดังนั้นทีมงานจึงไม่สามารถรับรองการใช้งานได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโทรแบบกลุ่ม toggle
คุณสามารถสนุกสนานกับการโทรแบบกลุ่มและแบบวงสนทนาหลายคนได้ภายในห้องแชทตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกลุ่มแชทหรือหน้าห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนขึ้นมา
2. เลือกที่ไอคอนรูปโทรศัพท์ด้านขวาบน > เลือก "โทร" หรือ "วิดีโอคอล"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการโทรแบบกลุ่ม toggle
คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการโทรแบบกลุ่มได้ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่ไอคอนรูปโทรศัพท์ที่อยู่ด้านขวาบนของห้องแชทกลุ่มที่กำลังมีการโทร > "เข้าร่วม" > "ตกลง"
- เลือกที่ "เข้าร่วม" เมื่อมีข้อความเริ่มการโทรแบบกลุ่มแสดงขึ้นมา > "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่ม toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มมีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 
- ตั้งแต่ iPhone 5, iPad 4 ขึ้นไป, iPad mini 2 ขึ้นไป และแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.2.0 ขึ้นไป

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.1 ขึ้นไป และแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.2.0 ขึ้นไป
* อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนเพื่อนที่แสดงเมื่อโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป toggle
เมื่อโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่ม หนึ่งหน้าจอจะแสดงวิดีโอได้สูงสุด 6 คน สามารถเลือกชมวิดีโอของผู้ร่วมวิดีโอคอลคนไหนก็ได้โดยสไลด์หน้าจอไปซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนหน้า
*วิดีโอคอลสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด 500 คน

เมื่อแตะหน้าจอของเพื่อนที่คุณเลือกสองครั้ง วิดีโอของเพื่อนคนนั้นจะแสดงขึ้นมาเต็มหน้าจอ
หากต้องการเปลี่ยนวิดีโอที่ขยายเต็มจออยู่เป็นเพื่อนคนอื่น กรุณาสไลด์หน้าจอวิดีโอเต็มจอ หรือรายการผู้เข้าร่วมวิดีโอคอลด้านล่างไปซ้ายขวา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโทรทดสอบคืออะไร toggle
คุณสามารถทดสอบการโทรได้ในแอปพลิเคชัน LINE ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.5.0 เป็นต้นไป

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการโทรฟรี โปรดลองใช้ฟังก์ชันทดสอบการโทร

กรุณาตรวจสอบวิธีทดสอบการโทรได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" ในเมนูหลัก > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โทร"
3. เลือกที่ "การโทรทดสอบ"

หมายเหตุ : 
* ระบบจะบันทึกเสียงของคุณระหว่างการทดสอบการโทรเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
* หลังทดสอบการโทร เราจะนำเสียงที่บันทึกมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการโทร แต่เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ตามนั้นหรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานฟังก์ชันดูด้วยกันที่ใช้แชร์วิดีโอ YouTube และหน้าจอระหว่างโทรหรือวิดีโอคอล toggle
ฟังก์ชัน "ดูด้วยกัน" ที่ใช้แชร์วิดีโอ YouTube และหน้าจอระหว่างโทรหรือวิดีโอคอลสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้

YouTube :
- โทร/วิดีโอคอลแบบกลุ่ม
iOS : LINE เวอร์ชัน 10.7.0 ขึ้นไป
Android : LINE เวอร์ชัน 10.7.0 ขึ้นไป

แชร์หน้าจอ :
- วิดีโอคอลแบบกลุ่ม
iOS : LINE เวอร์ชัน 10.7.0 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป
Android : LINE เวอร์ชัน 10.7.0 ขึ้นไป
* ไม่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์บางรุ่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์หน้าจอขณะกำลังโทรวิดีโอคอล toggle
คุณสามารถแชร์หน้าจอขณะกำลังโทรวิดีโอคอลได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

กรณีโทรวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว :
1. เลือกไอคอน ":" ที่อยู่ด้านขวาบน
2. เลือกที่ "แชร์หน้าจอ"
3. เลือกที่ "เริ่มเลย"

กรณีโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่ม :

- แชร์เว็บไซต์
1. คัดลอก URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการแชร์จากนอกหน้าจอวิดีโอคอลแบบกลุ่ม
2. กลับมายังหน้าวิดีโอคอลแบบกลุ่ม
3. แตะที่ลิงก์ของเว็บไซต์ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ
4. เลือกที่ "เริ่มเลย"

- แชร์หน้าจอของตนเอง
1. เลือกที่ไอคอน "ดูด้วยกัน" ด้านขวาล่าง 
2. เลือกที่ "แชร์หน้าจอ"
3. เลือกที่ "เริ่มเลย"

เมื่อแตะที่ไอคอนรูปดินสอ จะสามารถเขียนเส้นบนหน้าจอที่แชร์ได้

หากต้องการหยุดแชร์หน้าจอ กรุณาแตะที่ปุ่มหยุดด้านขวาล่าง
เมื่อกลับไปยังหน้าจอวิดีโอคอล การแชร์หน้าจอจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถแชร์หน้าจอได้หากผู้อื่นกำลังแชร์หน้าจอหรือวิดีโออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์วิดีโอ YouTube ขณะกำลังโทรวิดีโอคอล toggle
คุณสามารถแชร์วิดีโอ YouTube ขณะกำลังโทรวิดีโอคอลได้ตามวิธีดังต่อไปนี้
* อาจไม่สามารถเล่นบางวิดีโอได้

คัดลอก URL มาแชร์ :
1. คัดลอก URL ของวิดีโอของ Youtube หรือ Playlist ที่ต้องการแชร์จากนอกหน้าจอการโทร/วิดีโอคอลแบบกลุ่ม
2. กลับมายังหน้าจอการโทร/วิดีโอคอลแบบกลุ่ม
3. เลือกที่วิดีโอซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ
4. เลือกที่ "เริ่ม"

ค้นหาวิดีโอแล้วแชร์ :
1. เลือกที่ไอคอน "ดูด้วยกัน" ด้านขวาล่าง > "YouTube"
2. กรอกคำค้นหาในหน้าต่างค้นหา > เลือกที่ไอคอน "แว่นขยาย" หรือ "ค้นหา"
3. เลือกวิดีโอที่ต้องการแชร์
4. เลือกที่ "เริ่ม"

หากต้องการหยุดแชร์วิดีโอ YouTube กรุณาเลือกที่ไอคอน "X" ด้านขวาบน

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถแชร์หน้าจอได้หากผู้อื่นกำลังแชร์หน้าจอหรือวิดีโออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีหยุดเล่นวิดีโอหรือหน้าจอที่ถูกแชร์มาขณะกำลังโทร toggle
ไม่สามารถหยุดเล่นวิดีโอหรือหน้าจอที่ถูกแชร์มาขณะกำลังโทรได้

หากไม่ต้องการชมวิดีโอหรือหน้าจอที่ถูกแชร์มา กรุณาเลือกที่ "V" ด้านขวาบนของหน้าจอเพื่อซ่อนวิดีโอหรือหน้าจอที่แชร์กับคุณอยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP