LINE

การดำเนินการเกี่ยวกับโทร/วิดีโอคอลฟรี

Full HD voice คืออะไร toggle
Full HD voice คือบริการโทรผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดโดยใช้การรับส่งข้อมูลแบบเต็มช่องสัญญาณ (Full Band)

เมื่อใช้บริการโทรฟรี ระบบ Full HD voice จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รองรับ และตัวอักษร "Full HD voice" ที่อยู่กลางหน้าจอการโทรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ระบบ Full HD voice จะทำงานในสภาพแวดล้อมการใช้งานต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ Android
- อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป และ LINE เวอร์ชัน 8.15.0 ขึ้นไป (อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้)

ระบบปฏิบัติการ iOS
- แอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 8.15.0 ขึ้นไป

หากสภาพแวดล้อมการใช้งานไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น โลโก้ข้อความของระบบนี้จะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้บริการโทรฟรี/วิดีโอคอล toggle
คุณสามารถใช้บริการ "โทรด้วยเสียง" และ "วิดีโอคอล" กับเพื่อนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ได้ฟรีไม่เสียค่าบริการ

วิธีการโทรจากรายการเพื่อน
1. เลือกชื่อเพื่อนที่ต้องการโทรออกจากรายการเพื่อน
2. เมื่อมีหน้าจอป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นมา ให้เลือกที่ "โทรฟรี" หรือ "วิดีโอคอล"

วิธีการโทรจากห้องแชทมีหลายวิธีดังต่อไปนี้
1. เปิดห้องแชทที่ต้องการโทร > เลือกที่หน้าจอโปรไฟล์ของเพื่อน > เมื่อหน้าจอป๊อปอัพแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ "โทรฟรี" หรือ "วิดีโอคอล"
2. เลือกไอคอนรูป "โทรศัพท์" ที่อยู่ด้านบนห้องแชท > เลือก "โทรฟรี" หรือ "วิดีโอคอล"

* กรุณาใช้งานในพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ 3G, 4G ได้ดี
* หากคุณใช้ระบบ 3G, 4G ในการโทร จะเสียค่าบริการในการรับส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้บริการโทรฟรี/วิดีโอคอล toggle
คุณสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้บริการโทรฟรีและวิดีโอคอลได้ ที่นี่

หมายเหตุ :
* ไม่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์โปรเซสเซอร์ Intel Atom
* การใช้งานผ่านเครือข่าย 3G หรือ 4G จะเสียค่าบริการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต เราขอแนะนำให้คุณใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย
* กรณีที่คุณภาพเสียงไม่ดี กรุณาใช้งานโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์ในการโทรวิดีโอคอล toggle
สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์ในการโทรวีดีโอคอลมีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android
- อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป และ LINE เวอร์ชัน 6.8.0 ขึ้นไป
* อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS
- ตั้งแต่ iPhone 6, iPad Air, iPad mini 4 ขึ้นไป และ LINE เวอร์ชัน 6.8.0 ขึ้นไป

ทั้งนี้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมการใช้งานอุปกรณ์ของท่านจะตรงกับเงื่อนไขข้างต้นก็ตาม แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ใช้งาน หากใช้งานฟังก์ชันไม่ได้ไอคอน (รูปใบหน้า) จะไม่ปรากฏ

กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของตนเองสามารถใช้งานได้หรือไม่ กรุณาตรวจสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โทร" > "เอฟเฟกต์และฟิลเตอร์สำหรับวิดีโอคอล" แล้วตรวจสอบข้อความที่แสดง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโทรฟรีและวิดีโอคอลไม่เสียค่าใช้บริการใช่หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการพื้นฐานของ LINE เช่น การโทร, วิดีโอคอล, ฟังก์ชันเกี่ยวกับการแชท (ส่งข้อความ/รูป/ข้อมูลตำแหน่ง/ใช้งาน Bot แปลภาษาหรือพยากรณ์อากาศ เป็นต้น) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการใดๆ
หมายเหตุ: ยกเว้นบริการที่ต้องชำระเงิน เช่น สติกเกอร์บางส่วน หรือเหรียญ เป็นต้น

คุณจะไม่เสียค่าบริการแม้จะใช้งาน  LINE กับผู้ใช้บริการที่ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แตกต่างกัน กรณีที่ใช้งานฟังก์ชันโทรและวิดีโอคอลกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ หรือใช้งาน LINE ในขณะที่คุณเดินทางไปต่างประเทศก็จะไม่เสียค่าบริการในการโทรเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการ LINE จะต้องเสียค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเหมือนกับการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั่วไปตามโปรโมชันที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งจะมีค่าใช้จ่าย เราขอแนะนำให้คุณใช้งานโปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายเพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: กรณีที่ใช้งานโปรโมชันแบบเหมาจ่าย คุณจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก เนื่องจากจะไม่มีการเก็บค่าใช้บริการ 3G/4G (LTE)/Wi-Fi เพิ่มเติมจากที่กำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียดโปรโมชันจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วืธีการปฏิเสธสายเรียกเข้า toggle
คุณสามารถปฏิเสธการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลที่เข้ามาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โทร" 
2. เลือกที่ปิด "อนุญาตให้โทรเข้า" หรือปลดเครื่องหมายถูกออก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้อุปกรณ์ Bluetooth กับ LINE ได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้งาน Bluetooth ร่วมกับฟังก์ชันและบริการต่างๆ ของ LINE ได้ แต่ฟังก์ชันอุปกรณ์ Bluetooth จะทำงานผ่านตัวสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน ดังนั้นทีมงานจึงไม่สามารถรับรองการใช้งานได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโทรแบบกลุ่ม toggle
คุณสามารถสนุกสนานกับการโทรแบบกลุ่มและแบบวงสนทนาหลายคนได้ภายในห้องแชทตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกลุ่มแชทหรือหน้าห้องแชทแบบวงสนทนาหลายคนขึ้นมา
2. เลือกที่ไอคอนรูปโทรศัพท์ด้านขวาบน > เลือก "โทร" หรือ "วิดีโอคอล"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการโทรแบบกลุ่ม toggle
คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการโทรแบบกลุ่มได้ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่ไอคอนรูปโทรศัพท์ที่อยู่ด้านขวาบนของห้องแชทกลุ่มที่กำลังมีการโทร > "เข้าร่วม" > "ตกลง"
- เลือกที่ "เข้าร่วม" เมื่อมีข้อความเริ่มการโทรแบบกลุ่มแสดงขึ้นมา > "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเชิญเพื่อนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มแชทเข้าร่วมการโทรแบบกลุ่ม toggle
คุณสามารถเชิญเพื่อนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มแชท หรือการแชทแบบวงสนทนาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เริ่มการโทรแบบกลุ่ม หรือเข้าร่วมในการโทรกลุ่ม
2. เลือกที่ไอคอนรูปคนที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอการโทร
3. เลือกสมาชิกที่ต้องการเชิญ แล้วเลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่ม toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มมีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 
- ตั้งแต่ iPhone 5, iPad 4 ขึ้นไป, iPad mini 2 ขึ้นไป และแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.2.0 ขึ้นไป

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.1 ขึ้นไป และแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.2.0 ขึ้นไป
* อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนวิดีโอคอลที่แสดงเป็นเพื่อนคนอื่นเมื่อโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป toggle
เมื่อโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงวิดีโอคอลเป็นเพื่อนคนอื่นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เปลี่ยนเป็นแสดงแบบแบ่งกรอบ
แตะค้างที่กรอบของเพื่อนคนดังกล่าวที่ต้องการเปลี่ยนจากรายการผู้เข้าร่วมสนทนาด้านขวาหน้าจอ จากนั้นลากหน้าจอไปที่เพื่อนที่ต้องการเปลี่ยน

เปลี่ยนเป็นแสดงหน้าจอโดยภาพรวม
เลือกที่เพื่อนคนดังกล่าวจากรายการผู้เข้าร่วมสนทนาด้านล่างหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโทรทดสอบคืออะไร toggle
คุณสามารถทดสอบการโทรได้ในแอปพลิเคชัน LINE ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.5.0 เป็นต้นไป

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการโทรฟรี โปรดลองใช้ฟังก์ชันทดสอบการโทร

กรุณาตรวจสอบวิธีทดสอบการโทรได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" ในเมนูหลัก > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "โทร"
3. เลือกที่ "การโทรทดสอบ"

หมายเหตุ : 
* ระบบจะบันทึกเสียงของคุณระหว่างการทดสอบการโทรเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
* หลังทดสอบการโทร เราจะนำเสียงที่บันทึกมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการโทร แต่เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถปรับปรุงคุณภาพได้ตามนั้นหรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP