LINE

คำถามที่พบบ่อย

LINE เปลี่ยนเมนูหลักใหม่แล้ว toggle
เมนูหลักของ LINE ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- แท็บ "เพื่อน" ที่เคยมีแต่เดิมจะเปลี่ยนเป็นแท็บ "หน้าหลัก"
- แท็บ "เพื่อน" จะย้ายไปอยู่ภายในแท็บ "หน้าหลัก"
- ภายในแท็บ "หน้าหลัก" เพิ่มเมนู "บัญชีทางการ" "บริการ" "สติกเกอร์" "ธีม"

ดีไซน์ใหม่ครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆ จากแท็บ "หน้าหลัก" ได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสามารถลองใช้งานแท็บเมนูแบบใหม่ได้โดยการอัปเดต ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพิ่มเพื่อนไม่ได้ มีข้อความว่า "บัญชีนี้ถูกจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ในขณะนี้" toggle
ระบบมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่คุณสามารถเพิ่มเป็นเพื่อน และจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มคุณเป็นเพื่อนได้

กรณีที่เพิ่มเพื่อนแล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ เนื่องจากบัญชีนี้ถูกจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ในขณะนี้" ปรากฏขึ้นหมายความว่า มีผู้ใช้อื่นจำนวนมากเพิ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเพื่อนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนอีกได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์ toggle
หากต้องการเพิ่มเพื่อนใน LINE โดยอัตโนมัติจากรายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ"

หากเปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเอาไว้อยู่แล้ว กรุณาเลือกปุ่มอัปเดตที่อยู่ในช่องแสดงวันเพิ่มเพื่อนล่าสุดเพื่อซิงก์ข้อมูลรายการเพื่อน


กรณีที่ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา toggle
เพื่อนที่เคยลบไปแล้วจะไม่ปรากฏบนรายการ "เพื่อน" อีกเมื่อเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากสมุดโทรศัพท์

*แม้ซิงค์รายชื่อสมุดโทรศัพท์ใหม่โดยเลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" > "เพื่อน" > "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" > "เพิ่มเพื่อนล่าสุด" เพื่อนที่ลบไปแล้วก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในรายการเพื่อนอีก

หากต้องการให้เพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมาแสดงอีกครั้ง กรุณาเพิ่มเพื่อนโดยค้นหาด้วย ID หรือ QR Code

คุณสามารถตรวจสอบวิธีการและขั้นตอนการเพิ่มเพื่อนด้วยตัวเองได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ที่ปรากฏในรายการเพื่อนกับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ไม่ใช่คนเดียวกัน toggle
กรณีที่คุณเพิ่มเพื่อนด้วยการซิงค์ข้อมูลจากสมุดโทรศัพท์ ชื่อของเพื่อนที่แสดงในรายการเพื่อนจะเหมือนกับชื่อที่คุณบันทึกเอาไว้ในรายชื่อของสมุดโทรศัพท์
หมายเหตุ: ชื่อที่เพื่อนคนดังกล่าวตั้งเอาไว้บน LINE จะแสดงในหน้าจอโปรไฟล์เป็นตัวอักษรขนาดเล็กด้านล่างชื่อที่คุณบันทึกเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์

ด้วยเหตุดังกล่าว หากเพื่อนของคุณยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ผิด บุคคลอื่น (บัญชีของผู้ใช้งานหมายเลขโทรศัพท์นั้นในปัจจุบัน) จะแสดงขึ้นมาในรายการเพื่อนของคุณด้วยชื่อเพื่อนที่คุณบันทึกข้อมูลไว้

อย่างไรก็ตาม หากตรงกับกรณีต่อไปนี้ กรุณาติดต่อกับเพื่อนคนดังกล่าวด้วยวิธีอื่นนอกจาก LINE เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณเอง
- บัญชีอื่นปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อของคุณเองในรายการเพื่อน
กรุณาตรวจสอบว่ามีหมายเลขโทรศัพท์เก่าที่คุณบันทึกเป็นชื่อของตนเองอยู่ในสมุดโทรศัพท์หรือไม่

- ผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน LINE ปรากฏในรายการเพื่อนของคุณเอง
กรุณาตรวจสอบสมุดโทรศัพท์ว่าคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนผิด หรือมีหมายเลขโทรศัพท์เก่าบันทึกอยู่หรือไม่

- ชื่อของผู้ใช้ที่ปรากฏในรายการเพื่อนเปลี่ยนอย่างกะทันหัน
กรุณาตรวจสอบว่าชื่อที่คุณบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

- นึกว่าแชทกับเพื่อน A แต่แท้จริงแล้วแชทกับ B ที่เป็นคนอื่น
กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน A ซ้ำกันหลายหมายเลขหรือไม่

กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นบนอุปกรณ์ของอีกฝ่าย
- มีเพื่อนบอกว่า "เราใช้งาน LINE อยู่" แต่แท้จริงแล้วไม่ได้ใช้งาน LINE
กรุณาตรวจสอบว่าเพื่อนของคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เก่าของคุณเอาไว้บนอุปกรณ์หรือไม่

- ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำสัญญาใช้งานใหม่ แต่ชื่อตนเองไปปรากฏในรายการเพื่อนของบุคคลที่ไม่รู้จัก
มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลที่คุณไม่รู้จักอาจบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานคนเก่าเอาไว้ในอุปกรณ์

- บัญชีที่มีชื่อเดียวกับของตนเองปรากฏซ้ำกันหลายบัญชีบน LINE ของเพื่อน
กรุณาตรวจสอบว่าเพื่อนของคุณยังบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เก่าเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์อยู่หรือไม่

หากมีบุคคลที่คุณไม่รู้จักปรากฏขึ้นมาในรายการเพื่อน กรุณาซ่อนหรือบล็อค แล้วดำเนินการลบในลำดับถัดไป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เพื่อนไม่แสดงขึ้นมาหรือหายไปจากรายการเพื่อน toggle
กรณีที่เพื่อนทั้งหมดไม่แสดงขึ้นมา
มีความเป็นไปได้ว่ารายการเพื่อนของคุณอาจอยู่ในสถานะที่ถูกย่อปิด (ซ่อน) เอาไว้ เมื่อเลือกที่แถบสีเทาอ่อนคำว่า "เพื่อน (ตัวเลข)" รายชื่อเพื่อนทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาอีกครั้ง

กรณีที่เพื่อนบางส่วนไม่แสดงขึ้นมา
สาเหตุที่เพื่อนไม่แสดงขึ้นมามีดังต่อไปนี้
- เพื่อนคนดังกล่าวลบบัญชี LINE
- คุณบล็อค/ซ่อน/ลบเพื่อนคนดังกล่าว

หมายเหตุ :
* ตรวจสอบวิธีการปลดบล็อค ที่นี่
* ตรวจสอบวิธีการยกเลิการซ่อน ที่นี่
* ไม่สามารถนำเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมาตามเดิมได้ กรุณาเพิ่มเพื่อนอีกครั้ง
* กรณีที่โอนย้ายบัญชีแล้วแต่รายการเพื่อนหรือกลุ่มหายไป กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติแล้วแต่เพิ่มเพื่อนไม่ได้ toggle
เมื่อเปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" แล้วแต่ไม่สามารถเพิ่มฝ่ายตรงข้ามเข้ารายการเพื่อน ได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การตั้งค่า LINE ของฝ่ายตรงข้าม
ระบบจะไม่เพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติในกรณีที่การตั้งค่า LINE และสถานะการลงทะเบียนของฝ่ายตรงข้ามตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ฝ่ายตรงข้ามปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" ใน LINE เอาไว้
* ฝ่ายตรงข้ามอาจปรากฏอยู่ในรายการ "แนะนำ" กรุณาตรวจสอบที่รายการแนะนำอีกครั้ง
- ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ในบัญชี LINE 

การตั้งค่า LINE ของคุณ
มีความเป็นไปได้ว่ามีการซ่อนหรือบล็อคฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ กรุณาตรวจสอบว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรายการผู้ใช้ที่ซ่อนหรือผู้ใช้ที่บล็อคหรือไม่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เพื่อน"
3. เลือกที่ "ผู้ใช้ที่ซ่อน" หรือ "ผู้ใช้ที่บล็อค"

กรณีที่มีชื่อของฝ่ายตรงข้าม กรุณาเลือกที่ "แก้ไข" แล้วเลือกที่ "เลิกซ่อน" หรือ "ปลดบล็อค"
* กรณีที่ลบฝ่ายตรงข้ามออกจากรายการ "ผู้ใช้ที่ซ่อน" หรือ "ผู้ใช้ที่บล็อค" ชื่อของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงขึ้นมา กรุณาเพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อนอีกครั้ง

กรณีที่ตรวจสอบการตั้งค่าแล้วแต่ยังไม่สามารถเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้ กรุณาเพิ่มเพื่อนอีกครั้งโดยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP