LINE

Keep

ปักหมุดใน Keep คืออะไร toggle
"ปักหมุด" ใน Keep คือฟังก์ชันที่ทำให้คอนเทนต์ที่คุณถูกใจแสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการคอนเทนต์แต่ละประเภทเสมอ

สามารถปักหมุดและเลิกปักหมุดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนการปักหมุด
- เลือกที่ ":" ด้านบนขวาของคอนเทนต์ที่ต้องการปักหมุด > เลือกที่ "ปักหมุด" 
- แตะเลือกคอนเทนต์ที่ต้องการปักหมุด > เลือกที่ไอคอน "หมุดสีขาว" ด้านบน

ขั้นตอนการเลิกปักหมุด
- เลือกที่ ":" ด้านบนขวาของคอนเทนต์ที่ปักหมุดไว้ > เลือกที่ "เลิกปักหมุด"
- แตะเลือกคอนเทนต์ที่ปักหมุดอยู่ > เลือกที่ไอคอน "หมุดสีดำ" ด้านบน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Keep Memo คืออะไร toggle
Keep Memo คือ ห้องแชทส่วนตัวที่คุณสามารถเข้าดูได้เพียงผู้เดียว
* หากไม่มี Keep Memo แสดงขึ้นมา กรุณาอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

ข้อความแชท, ลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ที่ส่งไปที่ Keep Memo จะแสดงใน Keep ด้วยเช่นกัน คุณจึงสามารถจัดการคอนเทนต์ผ่าน Keep ได้
* คอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ไม่ได้ถูกบันทึกใน Keep โดยอัตโนมัติ
* สามารถตรวจสอบวิธีบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep ได้ ที่นี่

ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้กับ Keep Memo ได้
- สร้างห้องแชท Keep Memo อื่น
- แก้ไขชื่อและรูปโปรไฟล์
- ใช้งานโน้ตและอัลบั้ม
- ลบห้องแชท Keep Memo

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep toggle
สามารถบันทึกคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ลงใน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

บันทึกจากห้องแชท Keep Memo
1. แตะค้างที่คอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก > เลือกที่ "บันทึกที่ Keep"
2. เลือกที่ "Keep"
* สามารถเลือกบันทึกได้ครั้งละหลายรายการ

ไปยัง Keep แล้วบันทึก
1. เลือกที่ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกเปิดคอนเทนต์ที่ส่ง
3. เลือกที่ ":" ด้านบนหน้าจอ > "บันทึกที่ Keep"
* หากเป็นคอนเทนต์ที่บันทึกลงใน Keep แล้ว ระบบจะไม่แสดงคำว่า "บันทึกที่ Keep"

ทั้งนี้ หากปักหมุด หรือแก้ไขคอนเทนต์ที่เป็นข้อความ ระบบจะบันทึกลงใน Keep ให้โดยอัตโนมัติ
กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการปักหมุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo toggle
หากลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo คอนเทนต์ดังกล่าวจะไม่แสดงใน Keep อีกเช่นกัน
* หากเป็นคอนเทนต์ที่บันทึกลง Keep แล้ว ระบบจะลบออกจาก Keep Memo เท่านั้น

สามารถลบคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แตะค้างที่คอนเทนต์ที่ต้องการลบ
2. เลือกที่ "ลบ" หรือ "ลบข้อความ" > "ลบ" > "ลบ"
* สามารถลบได้ครั้งละหลายรายการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนแชท toggle
สามารถซ่อนห้องแชทได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "แชท"
2. เลือกที่ ":" ด้านขวาบน > "จัดการข้อความ"
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการซ่อนที่แสดงในหน้าจอ "แก้ไขรายการแชท" > เลือกที่ปุ่ม "ไม่แสดง" ด้านขวาล่าง
4. เลือกที่ "ไม่แสดง"

คุณสามารถซ่อนห้องแชทที่ต้องการทีละห้องได้โดยแตะค้างห้องที่ต้องการซ่อนในหน้าจอ "แชท" > เลือกที่ "ไม่แสดง" > "ไม่แสดง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเลิกซ่อน Keep Memo toggle
สามารถเลิกซ่อน "Keep Memo" ที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "Keep" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ ":" ด้านบนหน้าจอ > "เปิด Keep Memo"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีทำให้ Keep Memo แสดงอยู่บนสุดของรายการแชทเสมอ toggle
สามารถทำให้ Keep Memo แสดงอยู่บนสุดของรายการแชทเสมอได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. แตะค้างที่ห้องแชท Keep Memo
2. เลือกที่ "ปักหมุด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกลงใน Keep toggle
คุณสามารถบันทึกคอนเทนต์ลงใน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- แตะค้างคอนเทนต์ที่รับส่งในห้องแชท > เลือกที่ "Keep"

- แตะค้างที่คอนเทนต์ที่รับส่งในห้องแชท > "แชร์" > "แชร์" > "บันทึกที่ Keep" ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างหน้าต่างเลือกปลายทางการส่ง
  (ตรวจสอบขั้นตอนการแชร์โดยละเอียดได้ ที่นี่)

- เลือกที่เมนูแชร์บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่น > "LINE Keep"

- เลือกที่ไอคอนโปรไฟล์ของบัญชีทางการ > ":" ด้านบนหน้าจอ > "บันทึกที่ Keep"

- เปิดเข้าใช้งาน Keep แล้วบันทึกคอนเทนต์โดยตรง
  (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่บันทึกอยู่ใน Keep ไปยังแอปพลิเคชันอื่น toggle
คุณสามารถแชร์คอนเทนต์ต่างๆ เช่น รูป, วิดีโอ ที่บันทึกอยู่ใน Keep ไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกคอนเทนต์ที่ต้องการแชร์ > เลือกไอคอน "แชร์" ด้านขวาล่าง
3. เลือกที่ "แชร์ไปยังแอปอื่น" > เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการแชร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบคอนเทนต์ออกจาก Keep toggle
คุณสามารถลบคอนเทนต์ภายใน Keep ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการลบหลายคอนเทนต์พร้อมกัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกแท็บที่มีคอนเทนต์ที่ต้องการลบทีละแท็บจาก "ทั้งหมด" / "รูป" / "วิดีโอ" / "ลิงก์" / "ข้อความ" / "ไฟล์" / "สถานที่"
3. เลือกที่ไอคอน "เครื่องหมายขีดถูก" ด้านขวาบน > แตะเลือกคอนเทนต์ที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ไอคอน "ถังขยะ" > "ลบ"

ขั้นตอนการลบทีละคอนเทนต์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกแท็บที่มีคอนเทนต์ที่ต้องการลบทีละแท็บจาก "ทั้งหมด" / "รูป" / "วิดีโอ" / "ลิงก์" / "ข้อความ" / "ไฟล์" / "สถานที่"
3. เลือกที่ ":" ของคอนเทนต์ที่ต้องการลบ > "ลบ"
4. เลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูป, วิดีโอ, ข้อความ, ไฟล์, ลิงก์ ลงใน Keep โดยตรง toggle
คุณสามารถเพิ่มรูป, วิดีโอ, ข้อความ, ไฟล์, ลิงก์ลงใน Keep โดยตรงได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเพิ่มรูปและวิดีโอ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "รูป & วิดีโอ"
3. เลือกรูปหรือวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดจากรายการรูป > เลือกที่ "เสร็จสิ้น"

ขั้นตอนการเพิ่มข้อความ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "ข้อความ"
3. พิมพ์ข้อความ > เลือกที่ "บันทึก"

ขั้นตอนการเพิ่มไฟล์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "ไฟล์"
3. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดจากที่เก็บข้อมูลของ Android

ขั้นตอนการเพิ่มลิงก์
1. คัดลอก URL แล้วเปิด Keep
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "ข้อความ"
3. วาง URL ที่คัดลอกไว้ > เลือกที่ "บันทึก"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คอลเลกชันคืออะไร toggle
คอลเลกชัน คือฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบคอนเทนต์ที่บันทึกอยู่ใน Keep ได้ตามต้องการ

สามารถใช้งานคอลเลกชันได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจาก Keep
1. เลือกคอนเทนต์ที่ต้องการเพิ่ม > แล้วเลือกที่ไอคอน "+"
2. เลือกคอลเลกชัน

ขั้นตอนการดำเนินการจากห้องแชท
1. แตะค้างที่คอนเทนต์ที่ต้องการบันทึก > เลือกที่ "บันทึกที่ Keep"
2. เลือกที่ "Keep"
3. เลือกที่ "คอลเลกชัน" ซึ่งแสดงอยู่ด้านขวาของข้อความ "บันทึกที่ Keep แล้ว"

กรณีที่ต้องการบันทึกลงคอลเลกชันใหม่ กรุณาสร้างคอลเลกชันโดยเลือกที่ "+" ในหน้าเลือกคอลเลกชัน

สามารถสร้างคอลเลกชันได้สูงสุด 100 รายการ แต่บันทึกคอนเทนต์ในคอลเลกชันได้ไม่จำกัดจำนวน
คอนเทนต์จะไม่ถูกลบจาก Keep แม้ลบคอลเลกชัน

* ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบคอลเลกชัน "รายการโปรด" ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep toggle
สามารถจัดเก็บข้อมูลบน Keep ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา
ยกเว้นไฟล์ที่มีขนาดเกิน 50 MB จะมีระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 30 วัน
ในหน้าแสดงรายการ ระบบจะแสดงเครื่องหมายบอกระยะเวลาจัดเก็บที่เหลืออยู่ของไฟล์ดังกล่าว โดยนับถอยหลังตัวเลขทุกวัน
* ไม่สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์, ที่ส่งไป Keep Memo ลง Keep ได้ หากเกินระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแล้ว

Keep มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 1 GB
- รูปภาพ, ไฟล์ : ไม่มีข้อจำกัด
- วิดีโอ : ความยาวสูงสุด 5 นาที
- ข้อความ : สูงสุด 10,000 ตัวอักษร
หากไม่สามารถบันทึกลง Keep ได้ กรุณาตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ยังมีพื้นที่เหลือแต่ไม่สามารถบันทึกใน Keep ได้ toggle
บางกรณีอาจไม่สามารถอัปโหลดไปยัง Keep ได้หากพื้นที่ว่างในอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ กรุณาเพิ่มพื้นที่ว่างของอุปกรณ์ใช้งานให้เพียงพอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หาไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่เจอ toggle
ไฟล์ที่บันทึกจะแสดงในรายการไฟล์เมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จสิ้น หากไฟล์ที่คุณบันทึกไม่แสดงขึ้นมา อาจเป็นไปได้ว่าไฟล์ดังกล่าวอาจยังอัปโหลดไปที่เซิร์ฟเวอร์ไม่เสร็จสิ้น กรุณาเว้นช่วงเวลาสักระยะแล้วจึงลองตรวจสอบอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่ได้ toggle
หากใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 7.0.x จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแสดงตัวอย่างไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Keep คืออะไร toggle
Keep คือบริการจัดเก็บข้อมูลที่ให้คุณสามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความ และไฟล์ต่างๆ ไว้ใน LINE ได้

ทั้งยังสามารถแชร์คอนเทนต์ที่บันทึกไว้ให้เพื่อนได้อย่างง่ายดายจาก Keep 
ตรวจสอบวิธีบันทึกใน Keep ได้ ที่นี่

คุณสามารถตรวจสอบคอนเทนต์ที่บันทึกใน Keep ได้โดยเลือกที่ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ

ตรวจสอบช่องทางอื่นๆ ในการเข้าใช้งาน Keep ได้ ที่นี่

ตรวจสอบระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep ได้ ที่นี่

คุณสามารถจัดการคอนเทนต์ที่ส่งไป Keep Memo ได้อย่างง่ายดายจากหน้า Keep

ตรวจสอบเกี่ยวกับ Keep Memo ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเข้าใช้งาน Keep toggle
คุณสามารถเข้าใช้งาน Keep ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > โปรไฟล์ของตนเอง > "Keep"
- เลือกที่แท็บ "แชท" > "Keep Memo" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
- เลือกที่ "+" ด้านล่างของห้องแชท > "Keep"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep ที่ใช้งานอยู่ toggle
คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep ที่ใช้งานอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไอคอน "Keep" ด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ ":" ด้านบน > "ตั้งค่า" > "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Keep"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถดูรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ ที่ส่งไป Keep Memo ได้ toggle
รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ ที่ส่งไปยังห้องแชท รวมถึงห้องแชท Keep Memo จะถูกจัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ LINE เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น
เมื่อหมดอายุการจัดเก็บแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิด, ดาวน์โหลด, ส่งหรือรับได้อีก
* ทีมงานไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลได้

ทั้งนี้ คอนเทนต์ที่ส่งไปยัง Keep Memo จะแสดงในรายการของ Keep แต่ยังไม่ได้ถูกบันทึกลงใน Keep

หากต้องการเปิดดูข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอโดยไม่มีวันหมดอายุการจัดเก็บ กรุณาบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ ที่ส่งไปยัง Keep Memo ลงใน Keep

ตรวจสอบวิธีบันทึกลงใน Keep ได้ ที่นี่
ตรวจสอบเกี่ยวกับระยะเวลาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Keep ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP