LINE

ปัญหาการแจ้งเตือน

วิธีปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ในกรณีที่พบปัญหาการแจ้งเตือน toggle
หากพบปัญหาการแจ้งเตือน อาจแก้ไขได้โดยการปิดตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ขั้นตอนหรือชื่อเมนูอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android

ขั้นตอนการปิดกำหนดเวลาโหมดประหยัดแบตเตอรี่
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "โหมดประหยัดแบตเตอรี่" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "ตั้งกำหนดเวลา"
3. เลือกที่ "ไม่มีกำหนดเวลา"

ขั้นตอนการปิดการตั้งค่า "การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง"
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "LINE" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "การจำกัดการใช้งานในพื้นหลัง"
3. เลือกที่ "นำออก"

ขัันตอนการปิดการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > ค้นหาด้วยคำว่า "การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่" แล้วเลือกที่ผลการค้นหา
2. เลือกที่ "ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ" ด้านบน > "แอปทั้งหมด"
3. เลือกที่ "LINE" > "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับการแจ้งเตือนแต่ไม่พบข้อความแชทดังกล่าว toggle
หลังได้รับการแจ้งเตือนว่าได้รับข้อความแชท บางครั้งอาจต้องรอสักครู่ข้อความแชทจริงจึงปรากฏ
หากปัจจุบันคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ทีละข้อจากข้อบนสุดไล่ลงไปตามลำดับ

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น :
- กลับไปยังหน้ารายการแชท > เปิดห้องแชทดังกล่าวอีกครั้ง
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น
  * กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้งานโดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไอคอนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" ไม่แสดงเป็นป้ายกำกับ หรือแสดงค้างไม่หายไป toggle
ป้ายกำกับอาจไม่แสดงหรือแสดงล่าช้า โดยมีสาเหตุจากสถานะการรับคลื่นสัญญาณหรือ Wi-Fi ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

โดยปกติไอคอนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ "N" จะแสดงเป็นป้ายกำกับอยู่จนกว่าคุณจะเปิดแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว

หากป้ายกำกับไม่แสดงตามปกติ กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่พบปัญหาเรื่องการแจ้งเตือน toggle
วิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปตามอาการของปัญหา กรุณาเลือกหัวข้อด้านล่างตามอาการของปัญหาที่ประสบอยู่

มีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เช่น ไม่ได้รับการแจ้งเตือน, ไม่มีเสียงแจ้งเตือน, ระบบสั่นไม่ทำงาน
- วิธีปิดการตั้งค่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของห้องแชท

การแจ้งเตือนล่าช้า
- วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า toggle
กรุณาตรวจสอบการแจ้งเตือนของ LINE ว่าตั้งค่าเอาไว้ถูกต้องหรือไม่ ตามวิธีในหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของห้องแชทแต่ละห้อง
- วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ

หากคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนถูกต้องแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่ กรุณาลองดำเนินการดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าคลื่นสัญญาณดีหรือไม่
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากอุปกรณ์
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานอีกครั้ง
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

ทั้งนี้ หากคู่สนทนาที่รับส่งข้อความแชทกับคุณตั้งค่า "ส่งโดยไม่แจ้งเตือน" ใน LINE Labs เอาไว้ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากอีกฝ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP