LINE

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ

"การแจ้งเตือน" ในหน้าหลักคืออะไร toggle
"การแจ้งเตือน" ในหน้าหลัก คือหน้าที่รวบรวมข้อมูลอัปเดตต่างๆ มาให้ตรวจสอบได้ในคราวเดียว
คุณสามารถเปิดหน้า "การแจ้งเตือน" ได้โดยเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "การแจ้งเตือน" (ไอคอนรูปกระดิ่ง) ด้านบน

สามารถตั้งค่าหัวข้อที่แสดงได้โดยเลือกที่ "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) ด้านบนของหน้าจอ "การแจ้งเตือน"

ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในหน้าจอ "การแจ้งเตือน" มีดังต่อไปนี้

วันเกิดของตนเอง
- ข้อความอวยพรวันเกิดจาก LINE
- การ์ดวันเกิดและลูกโป่งอวยพรที่ได้รับจากเพื่อน
- การกด "ถูกใจ" การ์ดวันเกิด

เพื่อน
- เพิ่มเพื่อน หรือถูกเพิ่มเป็นเพื่อน
- บัญชีที่เพิ่มเข้ามาในรายการ "แนะนำ"
- เพื่อนที่เกิดวันนี้

ความเคลื่อนไหวของเพื่อนในรายการโปรด
- เปลี่ยนชื่อหรือรูปโปรไฟล์
- เปลี่ยนรูปหน้าปกโปรไฟล์
- เปลี่ยนข้อความสถานะ
* คุณสามารถเพิ่มเพื่อนเข้าในรายการโปรดได้โดยเลือกที่ไอคอน "" ที่โปรไฟล์ของเพื่อน

กลุ่ม
- กลุ่มที่ได้รับเชิญ
- สมาชิกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกลุ่มครบทุกคน
- มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมในกลุ่มที่คุณร่วมอยู่
- การกด "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็นที่โน้ต
- การเชิญให้เข้าร่วมโน้ตรีเลย์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ toggle
วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพของอุปกรณ์แต่ละระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 7.0 ขั้นตอนการตั้งค่าให้แสดงข้อความแชทในป๊อปอัพ :
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. ไปที่ "แสดงการแจ้งเตือน" > เปิดหรือปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงข้อความ" หรือ "แสดงข้อความแชทที่ได้รับ"

ขั้นตอนการตั้งค่าการแสดงป๊อปอัพบนหน้าจอแต่ละสถานะ :
1. เลือกที่แท็บ "เพื่อน" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. ไปที่ "แสดงการแจ้งเตือน" > เปิดหรือปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อเปิดหน้าจอ" และ "แสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อปิดหน้าจอ"

ไปที่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพ


สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป กรุณาตั้งค่าจากการตั้งค่าการแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟน

หากคุณต้องการให้แสดงการแจ้งเตือนข้อความแชทบนหน้าจอที่ล็อกอยู่ของอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของแต่ละแอปที่อนุญาต toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ LINE ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน" > "แอปที่อนุญาต"
2. เลือกแอปที่อนุญาตที่ต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน
3. เปิดหรือปิดการตั้งค่า "ข้อความ" และ "การแจ้งเตือน"

ไปที่หน้าจอการตั้งค่าแอปที่อนุญาต

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนชั่วคราว toggle
คุณสามารถตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เลือกที่ "ปิดแจ้งเตือนชั่วคราว" > แล้วเลือกที่ "ปิดแจ้งเตือน 1 ชั่วโมง" หรือ "ปิดแจ้งเตือนถึง 8.00 น." อย่างใดอย่างหนึ่ง


หากต้องการตั้งค่ากลับให้เหมือนเดิม กรุณาเลือกที่เมนู "ปิดแจ้งเตือนชั่วคราว" อีกครั้ง > แล้วเลือกที่ "ปิดเสียง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน LINE VOOM ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "VOOM" > ไอคอนตัวเองด้านขวาบน > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน LINE VOOM"
3. เลือกเปิดหรือปิด "การแจ้งเตือน LINE VOOM ทั้งหมด"

* กรณีที่เปิด "การแจ้งเตือน LINE VOOM ทั้งหมด" กรุณาเลือกเปิดหรือปิดแต่ละหัวข้อการแจ้งเตือนที่ต้องการ

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาการแจ้งเตือน LINE VOOM ได้ โดยเลือกที่ไอคอนของคุณเองด้านขวาบนของ LINE VOOM > ตรวจสอบที่ "การแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือนของ Rabbit LINE Pay toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Rabbit LINE Pay ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เลือกปิด-เปิดการตั้งค่าที่ "LINE Pay"


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE toggle
คุณสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้
* ขั้นตอนหรือชื่อหัวข้อการตั้งค่าอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งานหรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android
* อุปกรณ์บางรุ่นระบบอาจเลือกใช้เสียงแจ้งเตือนที่ตั้งค่าเอาไว้ในอุปกรณ์ใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก

- ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป
ขั้นตอนการตั้งค่าใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "การแจ้งเตือน" ด้านบนหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"
4. เปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงการแจ้งเตือน"
5. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
6. เปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "แสดงการแจ้งเตือน"
7. เลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตื​​อนแต่ละหัวข้อ

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.0 ถึงเวอร์ชันต่ำกว่า 10.0

- ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 8.0 ถึงเวอร์ชันต่ำกว่า 9.0
ขั้นตอนการตั้งค่าใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "การแจ้งเตือน" ด้านบนหน้าจอ
3. เลือกที่ "ตั้งค่าการแจ้งเตือน"
4. เปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน
5. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
6. เปิดการตั้งค่าด้านบนสุด
7. เลือกที่ "ความสำคัญ" แล้วเลือกระดับ "ด่วน"
8. เลือกเปิดหรือปิดตามความต้องการ เช่น เสียง, ระบบสั่น เป็นต้น

ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 8.0 ถึงเวอร์ชันต่ำกว่า 9.0

- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 8.0 คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้งบนอุปกรณ์ใช้งานและในแอปพลิเคชัน LINE

ขั้นตอนการตั้งค่าบนอุปกรณ์ใช้งาน
1. เลือกที่ "ตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > "การจัดการแอปพลิเคชัน" หรือ "แอปพลิเคชัน"
2. เลือกที่ "LINE" จากรายการแอปพลิเคชัน
3. ตรวจสอบหัวข้อเกี่ยวกับ "การแจ้งเตือน"
* กรุณาตรวจสอบว่าปิดการตั้งค่า "บล็อกทั้งหมด" แล้วหรือไม่

ขั้นตอนการตั้งค่าใน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. ทำเครื่องหมายเลือกที่ "การแจ้งเตือน" ด้านบนหน้าจอ
3. เลือกเปิดหรือปิดตามความต้องการ เช่น เสียง, ระบบสั่น เป็นต้น

ไปที่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือน toggle
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ขั้นตอนหรือหัวข้อการตั้งค่าอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุปกรณ์ใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" และ "ตั้งค่าการแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. เลือกที่ "เพิ่มเสียงการแจ้งเตือน LINE ลงในอุปกรณ์" > "อนุญาต"
* อุปกรณ์บางรุ่นไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน "เพิ่มเสียงการแจ้งเตือน LINE ลงในอุปกรณ์" ได้
5. เลือกที่ "การแจ้งเตือน" ที่อยู่ในหัวข้อข้อความ
6. ตั้งค่าในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เปิดการตั้งค่าของ "การแจ้งเตือน"
- ตั้งค่า "ความสำคัญ" เป็นระดับ "สูง" หรือ "ด่วน"
- เลือกที่ "เสียง" แล้วเลือกเสียงแจ้งเตือน

* หากคุณต้องการลบเสียงแจ้งเตือนที่เพิ่มลงในอุปกรณ์ กรุณาเลือกที่ "ลบเสียงการแจ้งเตือน LINE จากอุปกรณ์"

ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 8.0 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. เลือกที่ "เสียงแจ้งเตือน" > เลือกเสียงแจ้งเตือนที่ต้องการตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนของห้องแชท toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนของห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "เปิดแจ้งเตือน" หรือ "ปิดแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าแสดงข้อความแจ้งเตือนขณะหน้าจอล็อก (ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป) toggle
กรณีที่ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนแสดงขณะหน้าจอล็อก คุณจำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนขณะหน้าจอล็อกบนอุปกรณ์ใช้งานก่อน จากนั้นจึงตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน LINE

กรุณาตรวจสอบวิธีการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ชื่อเมนูอาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

(1) ขั้นตอนการตั้งค่าบนอุปกรณ์
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์
2. เลือกที่ "ความปลอดภัยและตำแหน่ง"
3. เลือกที่ "ค่ากำหนดหน้าจอล็อก" ภายในหัวข้อ "ความปลอดภัยของอุปกรณ์"
4. เลือกที่ "บนหน้าจอล็อก" > เลือกหัวข้อการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลือก "ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือน"

(2) ขั้นตอนการตั้งค่าภายในแอปพลิเคชัน LINE
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "การแจ้งเตือน"
3. เปิด "การแจ้งเตือน" และ "ตั้งค่าการแจ้งเตือน" ที่อยู่ด้านบนหน้าจอ
4. เลือกที่ "การแจ้งเตือน" ในหัวข้อข้อความ
5. ตั้งค่าในหัวข้อต่างๆ ตามที่ต้องการ
- เปิดการตั้งค่าของ "การแจ้งเตือน"
- เลือกที่ "ความสำคัญ" แล้วเลือกระดับตั้งแต่ "ปานกลาง" ขึ้นไป
- เลือกที่ "บนหน้าจอล็อก" เลือกหัวข้อการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลือก "ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับข้อความจากบัญชีทางการของบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้เพิ่มเป็นเพื่อน toggle
ข้อความแจ้งเตือน คือข้อความที่บัญชีทางการของบริษัทหรือผู้ให้บริการส่งหาคุณเพื่อแจ้งกำหนดส่งพัสดุ, แจ้งค่าบริการ เป็นต้น

บัญชีทางการของบริษัทหรือผู้ให้บริการจะมีไอคอนสีเทา/ฟ้า/เขียวอยู่ข้างชื่อบัญชี
หากได้รับข้อความแจ้งเตือน กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชี ประกอบกับไอคอนบัญชีทางการว่ามีหรือไม่และเป็นสีอะไร

คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนเพื่อความสะดวกสบายได้ โดยไม่ต้องเพิ่มบัญชีทางการของแต่ละบริษัทหรือผู้ให้บริการเป็นเพื่อน

* ฟังก์ชันนี้จะเปิดการทำงานเมื่อคุณเลือกยอมรับ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" แต่คุณสามารถปิด/เปิดการตั้งค่าด้วยตนเองได้เช่นกัน
ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าได้ ที่นี่

ทั้งนี้ ข้อความแจ้งเตือนที่ส่ง เป็นข้อความที่ LINE พิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์และเหมาะสมกับผู้ใช้เท่านั้น ไม่มีข้อความเพื่อการโฆษณา

ระบบและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความแจ้งเตือน
เมื่อบริษัทหรือผู้ให้บริการส่งคำขอส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ LINE โดยใช้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ระบบของ LINE จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมาจากบริษัทหรือผู้ให้บริการจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย โดย LINE Corporation จะใช้ข้อมูลที่เข้ารหัสเรียบร้อยแล้วเพื่อระบุบัญชีปลายทางการส่งข้อความแจ้งเตือนเท่านั้น และลบทันทีเมื่อระบุบัญชีเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ คุณอาจต้องยืนยันตัวตนผ่าน SMS เพื่อตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการต่อ

เงื่อนไขการได้รับข้อความแจ้งเตือน
คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อตรงกับเงื่อนไข 3 ข้อดังต่อไปนี้
- ใช้งานบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับที่บริษัทหรือผู้ให้บริการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ LINE
  * ระบบจะตรวจสอบยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ทุก 180 วัน
- บัญชี LINE ดังกล่าวเปิดการตั้งค่า "รับข้อความแจ้งเตือน" เอาไว้ในแอปพลิเคชัน LINE
- บัญชี LINE ดังกล่าวไม่ได้บล็อคบัญชีทางการของบริษัทหรือผู้ให้บริการที่ส่งข้อความแจ้งเตือน

หากได้ข้อความจากผู้ที่คุณไม่รู้จักที่ไม่ใช่บัญชีทางการของบริษัทหรือผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่ารับข้อความแจ้งเตือน toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารับข้อความแจ้งเตือนได้จาก LINE บนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "ความเป็นส่วนตัว"
3. เลือกที่ "ให้ข้อมูลการใช้งาน"
  * หากไม่มีหัวข้อ "ให้ข้อมูลการใช้งาน" ปรากฏอยู่ กรุณาเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ (เช่น ไทย > อังกฤษ > ไทย) แล้วลองปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง
4. เลือกที่ "การรับข้อความแจ้งเตือน"
5. เปิด/ปิดการตั้งค่าของ "รับข้อความแจ้งเตือน"

เมื่อปิดการตั้งค่า "รับข้อความจาก LINE ข้อความแจ้งเตือน" คุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากบัญชี Official Account ของทุกบริษัท

หากต้องการปฏิเสธข้อความแจ้งเตือนจากบัญชี Official Account ของบางบริษัทอย่างเฉพาะเจาะจง กรุณาบล็อคบัญชีดังกล่าวแทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถูกกล่าวถึง toggle
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถูกกล่าวถึงได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปิดการตั้งค่าที่หัวข้อ "การแจ้งเตือน"
3. เปิดหรือปิดการตั้งค่า "กล่าวถึง"

* หากเปิดการแจ้งเตือน "กล่าวถึง" คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้กล่าวถึง แม้ปิดการแจ้งเตือนของห้องแชทอยู่ก็ตาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP