LINE

วิธีใช้พอยท์ของ LINE POINTS

เหรียญและ LINE POINTS แตกต่างกันอย่างไร toggle
เหรียญ
ค่าเงินที่ใช้ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิที่จำเป็นต้องซื้อไว้ล่วงหน้า
ตรวจสอบวิธีซื้อเหรียญ ที่นี่

LINE POINTS
ระบบสะสมคะแนนจากการใช้บริการต่างๆ ของ LINE หรือซื้อของผ่าน LINE SHOPPING เป็นต้น
พอยท์ของ LINE POINTS ที่ะสมไว้ สามารถนำไปใช้ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิได้เช่นกัน
ตรวจสอบวิธีซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS ที่นี่

พอยท์ของ LINE POINTS แลกเป็นเหรียญด้วยอัตรา "1 พอยท์ = 2 เหรียญ"
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันตามประเทศที่คุณใช้งาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำนวนเหรียญของฉัน รวมพอยท์ของ LINE POINTS ไว้หรือไม่ toggle
จำนวนเหรียญของฉันที่แสดงในหน้าซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ เป็นจำนวนรวมของ "เหรียญที่คุณซื้อไว้" กับ "เหรียญที่สามารถแลกได้ด้วยพอยท์ของ LINE POINTS"

"เหรียญที่สามารถแลกได้ด้วยพอยท์ของ LINE POINTS" คำนวณด้วยอัตรา 1 พอยท์ = 2 เหรียญ จากพอยท์ของ LINE POINTS ที่คุณมี
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันตามประเทศที่ใช้งาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

ตรวจสอบวิธีใช้พอยท์ของ LINE POINTS ซื้อสติกเกอร์, ธีม, อิโมจิ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS toggle
คุณสามารถซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* หากเหรียญที่คุณซื้อไว้เพียงพอสำหรับซื้อไอเทม ระบบจะไม่ใช้พอยท์ของ LINE POINTS

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไปยัง "บริการ" > เลือกที่ "สติกเกอร์" หรือ "ธีม"
2. เลือกที่ไอเทมที่ต้องการซื้อ
3. เลือกที่ "ซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS toggle
หากไม่สามารถซื้อไอเทมด้วยพอยท์ของ LINE POINTS อาจเนื่องมาจากคุณมีพอยท์ไม่เพียงพอ
กรณีที่ "เหรียญของฉัน" ในหน้าข้อมูลของไอเทมที่คุณต้องการซื้อแสดงเป็นตัวอักษรสีแดง หมายความว่าคุณมีพอยท์ของ LINE POINTS ไม่เพียงพอ

กรุณาลองซื้อไอเทมด้วยวิธีชำระเงินอื่นแทนพอยท์ของ LINE POINTS เช่น เหรียญ หรือเครดิต LINE
ตรวจสอบเกี่ยวกับเครดิต LINE ที่นี่
ตรวจสอบวิธีซื้อเหรียญ ที่นี่

พอยท์ของ LINE POINTS แลกเป็นเหรียญด้วยอัตรา "1 พอยท์ = 2 เหรียญ"
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันตามประเทศที่คุณใช้งาน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP