LINE

ปัญหาการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

เกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี toggle
หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายบัญชี ข้อมูลต่างๆ เช่น รายการเพื่อน กลุ่มแชท จะถูกลบ
* กรณีที่โอนย้ายบัญชีได้แต่รายการเพื่อนหรือกลุ่มหายไป กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ทั้งนี้ ทีมงานอาจสามารถย้ายไอเทมแบบเสียเงินบางชนิด เช่น สติกเกอร์ ฯลฯ ให้กับคุณได้โดยการติดต่อเข้ามาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
หลังจากสร้างบัญชี LINE แล้ว กรุณาเลือกที่ "ยื่นคำร้องขอย้ายไอเทม"

ไอเทมที่โอนย้ายได้
- สิทธิ์ในการใช้สติกเกอร์หรือธีม LINE (รวมทั้งที่ได้รับมาเป็นของขวัญ)
- ประวัติการซื้อไอเทมและยอดคงเหลือของเหรียญ
* ยอดคงเหลือของเหรียญไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)
- ยอดคงเหลือของ LINE Credit ที่ซื้อทาง LINE STORE
* ข้อมูลอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้นจะไม่สามารถโอนย้ายได้ เช่น รายการเพื่อน, ประวัติการแชท, กลุ่มแชท


สำหรับไอเทมหรือข้อมูลภายใน LINE GAME กรุณาเปิดเกมที่คุณใช้งาน แล้วสอบถามโดยตรงผ่าน "แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม" จากภายใน LINE GAME ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โอนย้ายบัญชีแล้วเพื่อนหรือกลุ่มหาย toggle
กรณีที่โอนย้ายบัญชี LINE แล้วเพื่อนหรือกลุ่มหาย อาจมีสาเหตุมาจากการที่คุณดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ปัจจุบัน

- สร้างบัญชีใหม่
- โอนย้ายบัญชีอื่นมาใช้งาน

หากดำเนินการข้างต้น บัญชีที่เคยใช้งานจะเปลี่ยนสถานะเป็นใช้งานไม่ได้ และเพื่อนรวมถึงกลุ่มต่างๆ จะถูกลบ
ระบบไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเพื่อนและกลุ่มที่ถูกลบไปแล้วกลับมาได้

* LINE ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook เดียวกันในบัญชี LINE หลายบัญชี
หากคุณนำหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนอยู่ใน LINE ไปลงทะเบียนบัญชี LINE อื่น จะไม่สามารถใช้งานบัญชีเดิมได้อีก

แต่คุณสามารถใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมเสียเงินต่างๆ ได้ต่อ เช่น ไอเทมที่เคยซื้อ, ยอดคงเหลือของ Rabbit LINE Pay และ LINE POINTS เป็นต้น
ตรวจสอบวิธีการดาวน์โหลดไอเทมที่ซื้อไว้ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่าน toggle
ระบบจะส่ง "รหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่าน" ทางข้อความแชทไปยังบัญชี LINE ที่คุณกำลังดำเนินการโอนย้าย
กรุณาเปิด LINE ในอุปกรณ์เดิมที่เคยใช้งาน แล้วตรวจสอบรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่านที่ได้รับทางข้อความแชท

กรณีที่ใช้งานบัญชี LINE เดียวกับสมาร์ทโฟนบน LINE สำหรับ PC หรือ iPad คุณจะสามารถตรวจสอบข้อความแชทจาก LINE สำหรับ PC หรือ iPad ได้เช่นกัน

หากไม่สามารถตรวจสอบรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่านได้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายบัญชีได้ โปรดสร้างบัญชี LINE ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน toggle
กรณีที่พบข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน โปรดตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้
- ตรวจสอบดูว่ามีการเว้นช่องว่าง (space) ที่ไม่จำเป็นหรือไม่
- กรอกข้อมูลด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบขนาดความกว้างปกติทั้งหมดหรือไม่
- กรอกตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกันผิดหรือไม่
  ตัวอย่างอักษรที่คล้ายกัน : 1 (หนึ่ง), I (ไอ), l (แอล), 0 (ศูนย์), O (โอ), 9 (เก้า), q (คิว) เป็นต้น
- กรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่

หากตรวจสอบรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วลองกรอกข้อมูลอีกครั้ง

หมายเหตุ :
* หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE คุณจะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้
* ตรวจสอบวิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนโอนย้ายบัญชี LINE ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชี toggle
หากโอนย้ายบัญชีแล้วมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา กรุณาตรวจสอบเนื้อหาที่ระบุอยู่ใต้รายการข้อความแจ้งเตือนที่พบ

- "ไม่สามารถลงทะเบียนได้"
- "เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"
- "คุณถูกจำกัดการยืนยันชั่วคราว โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"
กรุณาเว้นระยะเวลาประมาณ 24 - 48 ชั่วโมงหลังพบข้อผิดพลาดแล้วลองใหม่อีกครั้ง

- "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
- "ไม่พบบัญชี LINE ที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลนี้"
- "อีเมลไม่ถูกต้อง"
- "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
กรุณาตรวจสอบ หน้าช่วยเหลือนี้

- "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง"
กรุณาตรวจสอบ หน้าช่วยเหลือนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโอนย้ายบัญชีโดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" toggle
เมื่อเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกได้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" อาจมีสาเหตุมาจากบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE แตกต่างกับบัญชี Facebook ที่คุณกรอกข้อมูลเมื่อเลือก "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook"

กรุณาตรวจสอบบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE แล้วจึงลองดำเนินการใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากมีข้อความแจ้งเตือนทั้งๆ ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลล็อกอิน Facebook กรุณาล็อกเอาท์จาก Facebook ทั้งในเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน Facebook ที่ล็อกอินอยู่ปัจจุบันก่อน แล้วจึงลองดำเนินการใหม่อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนว่า "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง" toggle
เมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง" กรุณาเว้นช่วงเวลาประมาณ 1-2 วันแล้วลองดำเนินการอีกครั้ง

ตรวจสอบวิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชัน LINE เป็นหมายเลขโทรศัพท์ประเทศอื่นได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" แสดงขึ้นมา toggle
หากหน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" แสดงขึ้นมา คุณสามารถดำเนินการโอนย้ายบัญชี LINE ต่อได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

กรณีที่ยังสามารถใช้งาน LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมได้อยู่ - ตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี" บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม
1. ตั้งค่า "โอนย้ายบัญชี" บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม (ตรวจสอบวิธีตั้งค่าได้ ที่นี่)
2. เลือกที่ "ดำเนินการต่อ" ที่หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" บนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

- ยืนยันการโอนย้ายบัญชีด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม
1. เลือกที่ "รับรหัสโอนย้ายบัญชี" ที่หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร"
2. เปิดสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม > ตรวจสอบรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีที่ได้รับจากบัญชีทางการของ LINE
3. กรอกรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีลงยังสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
4. เลือกที่ "ตกลง"

กรณีใช้งาน LINE สำหรับ PC อยู่ 1. เลือกที่ "รับรหัสโอนย้ายบัญชี" ที่หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร"
2. เปิด LINE สำหรับ PC > ตรวจสอบรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีที่ได้รับจากบัญชีทางการของ LINE
3. กรอกรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีลงยังสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
4. เลือกที่ "ตกลง"

กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมและคอมพิวเตอร์ (PC) กรุณาติดต่อทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ขอรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า "คุณถูกจำกัดการยืนยันชั่วคราว" toggle
หากขอรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีซ้ำหลายครั้งภายในระยะเวลาสั้น อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

หากขอรหัสยืนยันการโอนย้ายข้อมูลแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า "คุณถูกจำกัดการยืนยันชั่วคราว เนื่องจากยืนยันผิดพลาดติดต่อกันหลายครั้ง" กรุณาเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้วลองดำเนินการอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชี toggle

ระบบจะส่งข้อความแจ้งรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีไปยัง LINE บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมที่คุณใช้งานอยู่


คุณสามารถตรวจสอบข้อความดังกล่าวจาก LINE สำหรับ PC ได้เช่นกัน

หากคุณไม่สามารถรับรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีได้ กรุณาติดต่อทีมงานผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP