LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

กรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน

อื่นๆ

บัญชีทางการชื่อ Service Messages คืออะไร toggle
Service Messages คือ บัญชีทางการที่ส่งข้อความแจ้งให้ทราบจากฝ่ายดูแลลูกค้า เมื่อได้รับการสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับกรณีที่ติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

ระบบจะส่งข้อความให้เมื่อฝ่ายดูแลลูกค้ารับเรื่อง และตอบกลับการติดต่อสอบถามของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ติดต่อสอบถามเข้ามาและคำตอบจากฝ่ายดูแลลูกค้าได้ โดยเปิดหน้า "LINE การสอบถามของฉัน" จากข้อความที่ได้รับ

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบล็อคหรือหยุดรับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ประวัติการแชทใน LINE บนสมาร์ทโฟนและ LINE สำหรับ Chrome toggle
LINE บนสมาร์ทโฟนและใน LINE สำหรับ Chrome บันทึกประวัติการแชทเอาไว้คนละที่กัน ดังต่อไปนี้

LINE สำหรับ Chrome
แสดงประวัติการแชทที่บันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท LINE

LINE บนสมาร์ทโฟน
แสดงประวัติการแชทที่บันทึกเอาไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

ตำแหน่งบันทึกประวัติการแชทที่แตกต่างกัน ส่งผลดังต่อไปนี้

- แม้จะลบแล้วติดตั้ง LINE บนสมาร์ทโฟนอีกครั้งก็ตาม คุณยังสามารถตรวจสอบประวัติการแชทภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งบน LINE สำหรับ Chrome ได้
- ประวัติการแชทเก่าที่บันทึกอยู่ใน LINE บนสมาร์ทโฟนจะไม่แสดงใน LINE สำหรับ Chrome
- ประวัติการแชทใน LINE บนสมาร์ทโฟนกับ LINE สำหรับ Chrome อาจไม่ตรงกัน

ทั้งนี้ ระบบจะลบประวัติการแชทบน LINE สำหรับ Chrome เมื่อเกินระยะเวลาเก็บข้อมูลที่บริษัทกำหนดเอาไว้
ทีมงานไม่สามารถแจ้งรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงระยะเวลาเก็บข้อมูลให้ทราบได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP