ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่ม

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อ สร้างกลุ่ม/ลบกลุ่ม/เชิญเข้ากลุ่ม

  วิธีป้องกันข้อความแชทและการเชิญเข้ากลุ่มจากคนไม่รู้จัก

  มีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในกลุ่ม

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง