LINE

การล่วงละเมิด

การก่อกวนที่เกี่ยวข้องกับแชท/กลุ่ม

การก่อกวนในห้องแชทและกลุ่มแชท toggle
กรณีที่คุณได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ทีมงานขอแนะนำให้คุณปรึกษากับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเป็นอันดับแรก

เราจัดการดูแลรักษาข้อมูลประวัติการแชทในบัญชี LINE ของผู้ใช้บริการทุกคนด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับกิจการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับของข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองการใช้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นอิสระ ทีมงานที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงไม่สามารถดูข้อความการสนทนาระหว่างผู้ใช้งานได้ หากเราไม่สามารถตรวจสอบความจริงได้ ก็ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

หากมีบุคคลที่ไม่รู้จักเพิ่มคุณเป็นเพื่อน หรือพบการก่อกวน เช่น ได้รับข้อความแชทที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เป็นต้น กรุณาตรวจสอบคำแนะนำเพิ่มเติมในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- วิธีป้องกันแชทจากบุคคลที่ไม่รู้จัก

กรณีที่พบปัญหาใน LINE เนื่องจากสาเหตุของ Unicode (อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์เฉพาะ) กรุณาตรวจสอบคำแนะนำเพิ่มเติมในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- พบปัญหาเกี่ยวกับอักขระพิเศษและสัญลักษณ์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาเกี่ยวกับอักขระพิเศษและสัญลักษณ์ toggle
กรณีที่พบปัญหาที่มีสาเหตุจาก Unicode (อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์เฉพาะ) คุณสามารถใช้งานจาก LINE สำหรับ PC เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน LINE สำหรับ PC กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้
- ใช้งาน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร

หากสามารถใช้งาน LINE สำหรับ PC ได้ กรุณาลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรณีที่พบปัญหาในห้องแชทแบบตัวต่อตัว
- ลบประวัติการแชทที่มี Unicode (อักขระพิเศษ) รวมอยู่ด้วย
1. ไปที่เมนู "แชท" แล้วคลิกขวาที่ห้องแชทดังกล่าวในรายการ
2. คลิกที่ "ลบ"

กรณีที่พบปัญหาจากการเชิญเข้ากลุ่ม
- ปฏิเสธการเชิญเข้ากลุ่ม
1. คลิกขวาที่กลุ่มแชทดังกล่าวในรายการเชิญเข้ากลุ่ม
2. คลิกที่ "ปฏิเสธ"

กรณีที่พบปัญหาในกลุ่มแชท
- ออกจากกลุ่มแชทนั้น
1. คลิกขวาที่กลุ่มแชทดังกล่าวในรายการเพื่อน
2. คลิกที่"ออกจากกลุ่ม"

กรณีที่พบปัญหาในรายการเพื่อน
- เปลี่ยนชื่อเพื่อน
1. คลิกขวาที่ผู้ใช้ดังกล่าวในรายการเพื่อน
2. คลิกที่ "แก้ไขชื่อเพื่อน"
3. แก้ไขชื่อเพื่อน แล้วคลิกที่ไอคอนรูป "เครื่องหมายถูก" หรือกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึก

กรณีที่พบปัญหาในไทม์ไลน์
- บล็อคฝ่ายตรงข้าม
1. คลิกขวาที่ผู้ใช้ดังกล่าวในรายการเพื่อน
2. คลิกที่"บล็อค"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีรายงานปัญหาเมื่อถูกเชิญเข้าแชทกลุ่มหรือถูกเชิญเข้าการแชทแบบหลายคนที่สร้างความรบกวน toggle
คุณสามารถรายงานปัญหาการถูกเชิญเข้าแชทกลุ่มหรือถูกเชิญเข้าการแชทแบบหลายคนที่สร้างความรบกวนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* ระบบจะไม่แจ้งเกี่ยวกับการรายงานให้อีกฝ่ายทราบ

1. เปิดห้องแชทที่ต้องการรายงาน 
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา" 
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา
4. เลือกที่ "รับทราบและส่ง"

ทีมงานจะดำเนินการตามความเหมาะสมหากพบการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการจากเนื้อหาของปัญหาที่รายงาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ถูกสวมรอยหรือแอบอ้าง

ชื่อของตนเองปรากฏอยู่ในรายการเพื่อน toggle
ระบบจะเพิ่มเป็นเพื่อนให้โดยอัตโนมัติเมื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกอยู่ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์ใช้งานถูกลงทะเบียนใน LINE

หากมีชื่อของคุณปรากฏอยู่ในรายการเพื่อน อาจมีสาเหตุมาจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อ

กรุณาตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลอีเมลแอดเดรสในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อผิดพลาดเป็นชื่อของตนเองไว้หรือไม่

กรณีที่คุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสที่ไม่ได้ใช้งานแล้วในปัจจุบันด้วยชื่อของตนเอง เมื่อมีผู้อื่นนำหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสดังกล่าวไปใช้ยืนยันตัวตนใน LINE เรียบร้อยแล้ว ชื่อของคุณจะปรากฏขึ้นในรายการเพื่อนของตนเองโดยอัตโนมัติ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บุคคลที่ไม่ใช้งาน LINE ปรากฏอยู่ในรายการเพื่อนของตนเอง toggle
หากเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติจากสมุดรายชื่อผู้ติดต่อของอุปกรณ์ใช้งาน ระบบจะแสดงชื่อที่คุณบันทึกไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อในรายการเพื่อนบน LINE

หากตรงกับกรณีใดกรณีหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง บุคคลที่คุณเห็นในรายการเพื่อนบน LINE อาจเป็นบุคคลอื่นที่แตกต่างกับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE อยู่จริง

- มีการเปลี่ยนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว
- มีการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขด้วยชื่อบุคคลเดียวกัน
- หมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกเอาไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสที่เพื่อนของคุณใช้งานอยู่ปัจจุบัน หรือตรวจสอบว่าคุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขด้วยชื่อบุคคลเดียวกันเอาไว้ในสมุดรายชื่อผู้ติดต่อหรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับอีเมลหรือข้อความแชทที่อ้างว่าเป็นทีมงาน LINE toggle
หากคุณได้รับข้อความแชทที่อ้างว่ามาจาก LINE กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้


กรณีที่มีอีเมลรบกวนส่งไปที่อีเมลแอดเดรสที่คุณใช้งาน โปรดพิจารณาการตั้งค่าคัดกรองอีเมลขยะ หรือตั้งค่าการรับอีเมลโดยการระบุชื่อโดเมน (domain name) ที่คุณไว้ใจได้
* กรุณาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไปยังผู้ให้บริการอีเมลโดยตรง

ทั้งนี้ หากเป็นอีเมลที่ส่งจาก LINE จะใช้ชื่อโดเมนดังต่อไปนี้

@accept.line.me
@naver.jp
@line.me
@noti.naver.jp
@linecorp.com

หากอีเมลถูกส่งจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากข้างต้น โปรดระมัดระวังว่าอีเมลดังกล่าวไม่ใช่อีเมลที่ส่งมาจาก LINE

ทีมงานไม่ทราบว่าอีเมลดังกล่าวส่งมาถึงคุณได้อย่างไร แต่โปรดวางใจได้ว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลจากการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE อย่างแน่นอน ข้อมูลต่างๆ ที่ LINE เป็นผู้รวบรวมจะได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแชท/อีเมลรบกวน

ได้รับข้อความแชทหรืออีเมลรบกวน toggle
หากได้รับข้อความแชทรบกวนหรือข้อความสแปม กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- วิธีป้องกันแชทจากบุคคลที่ไม่รู้จัก

กรณีที่ได้รับอีเมลรบกวนส่งมายังอีเมลแอดเดรสที่คุณใช้งาน กรุณาตั้งค่าคัดกรองอีเมลขยะ หรือตั้งค่าการรับอีเมลโดยการระบุชื่อโดเมน (domain name) ที่คุณไว้ใจได้

ทั้งนี้ ทีมงานไม่ทราบว่าอีเมลดังกล่าวส่งมาถึงคุณได้อย่างไร แต่โปรดวางใจได้ว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลจากการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE อย่างแน่นอน ข้อมูลต่างๆ ที่ LINE เป็นผู้รวบรวมจะได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ได้รับอีเมลหรือข้อความแชทที่อ้างว่าเป็นทีมงาน LINE toggle
หากคุณได้รับข้อความแชทที่อ้างว่ามาจาก LINE กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้


กรณีที่มีอีเมลรบกวนส่งไปที่อีเมลแอดเดรสที่คุณใช้งาน โปรดพิจารณาการตั้งค่าคัดกรองอีเมลขยะ หรือตั้งค่าการรับอีเมลโดยการระบุชื่อโดเมน (domain name) ที่คุณไว้ใจได้
* กรุณาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าไปยังผู้ให้บริการอีเมลโดยตรง

ทั้งนี้ หากเป็นอีเมลที่ส่งจาก LINE จะใช้ชื่อโดเมนดังต่อไปนี้

@accept.line.me
@naver.jp
@line.me
@noti.naver.jp
@linecorp.com

หากอีเมลถูกส่งจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากข้างต้น โปรดระมัดระวังว่าอีเมลดังกล่าวไม่ใช่อีเมลที่ส่งมาจาก LINE

ทีมงานไม่ทราบว่าอีเมลดังกล่าวส่งมาถึงคุณได้อย่างไร แต่โปรดวางใจได้ว่าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลจากการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE อย่างแน่นอน ข้อมูลต่างๆ ที่ LINE เป็นผู้รวบรวมจะได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยสูงสุด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การละเมิดสิทธิ์

ถูกละเมิดสิทธิ์ toggle
หากพบปัญหาระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง ทีมงานสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์เป็นผู้ติดต่อเข้ามาด้วยตนเองเท่านั้น

กรณีที่เนื้อหาที่แจ้งไม่ใช่ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ของคุณเอง ทางเราจะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนถัดไปให้กับคุณได้ เนื่องจากทีมงานจำเป็นต้องได้รับการติดต่อจากผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงเท่านั้น

ปัจจุบันคุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาการละเมิดสิทธิ์ใน LINE ได้หรือไม่

- ปัจจุบันยังสามารถตรวจสอบได้

- ปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาการละเมิดสิทธิ์ได้ toggle
ทีมงานจะดำเนินการให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคุณแล้วเท่านั้น หากปัจจุบันคุณไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นปัญหาได้แล้ว ทางเราจะไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการใดๆ ให้กับคุณได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รายงานปัญหา

วิธีการรายงานปัญหา toggle
คุณสามารถรายงานปัญหาได้จากห้องแชทหรือไทม์ไลน์ทั้งหมด
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการรายงานปัญหาได้จากหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้


กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเนื้อหาที่คุณรายงานปัญหาเข้ามาเข้าข่ายการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้บริการของบริษัท ทางเราจะดำเนินการตามที่ระบุเอาไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการ


ทั้งนี้ ทีมงานไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของการตรวจสอบหรือการดำเนินการให้ทราบได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของฝ่ายตรงข้าม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP