LINE

LINE TODAY

การใช้งานทั่วไป

เกี่ยวกับ LINE TODAY

ไม่มี LINE TODAY แสดงบนเมนูหลัก toggle
ตั้งแต่ LINE เวอร์ชัน 6.9.0 ขึ้นไปจะแสดงชื่อบริการว่า "LINE TODAY" บนเมนูหลัก
คุณสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน LINE ได้ ที่นี่

* กรณีที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 6.8.x หรือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันต่ำกว่า 4.1.x ข่าวใน LINE TODAY จะแสดงที่ส่วนบนของไทม์ไลน์

* ไม่รองรับการใช้งานบน iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการค้นหาบทความข่าวใน LINE TODAY toggle
คุณสามารถค้นหาบทความข่าวได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "TODAY"
2. พิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหาข้อความที่อยู่ด้านบนหน้าจอ

หมายเหตุ: บางกรณีอาจแสดงชื่อบริการเป็น "News" แทน "LINE TODAY" ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เกี่ยวกับคอนเทนต์ใน LINE TODAY

ต้องการเปลี่ยน "LINE TODAY" บนเมนูหลักให้เป็น "โทร" toggle
คุณสามารถเปลี่ยน "LINE TODAY" บนเมนูหลักให้เป็น "โทร"ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โทร"
2. ไปที่ "เลือกแท็บโทร/LINE TODAY"
3. เลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดง >"ตกลง"

หมายเหตุ :
* จำเป็นต้องใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันตั้งแต่ 7.1.0 ขึ้นไป
* บางกรณีอาจแสดงชื่อบริการเป็น "News"แทน "LINE TODAY"ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP