LINE

เริ่มใช้ LINE/โอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE

ปัญหาการยืนยันตัวตน

ไม่ได้รับรหัสยืนยันทาง SMS toggle
กรณีที่ไม่ได้รับ SMS กรุณาขอรหัสยืนยันอีกครั้งหรือลองใช้ฟังก์ชันโทรแจ้งรหัส

กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนด้วยฟังก์ชันโทรแจ้งรหัส
- การโทรแจ้งรหัสคืออะไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พอกรอกรหัสยืนยันแล้วเกิดข้อผิดพลาด toggle
กรณีที่พบข้อผิดพลาดในการยืนยัน กรุณาปิด-เปิดแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง

หากหน้าจอการยืนยันตัวตนแสดงค้างเป็นเวลานาน อาจมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นแล้วทำให้การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากหน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- วิธีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่

หากตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยืนยันตัวตน

การโทรแจ้งรหัสคืออะไร toggle
"โทรแจ้งรหัส" เป็นวิธีหนึ่งในการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาใช้การยืนยันนี้ในกรณีที่ไม่สามารถรับ SMS ที่ระบุรหัสยืนยันได้ในขั้นตอนการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อเลือกที่ "โทรแจ้งรหัส" ระบบอัตโนมัติจะโทรเข้ามาแจ้งรหัส 6 หลักให้คุณทราบ คุณสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นได้โดยการนำรหัสดังกล่าวไปกรอกที่แอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ SMS toggle
กรณีไม่สามารถใช้งาน SMS ได้ กรุณายืนยันตัวตนด้วยฟังก์ชันโทรแจ้งรหัส
* มีบางประเทศไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการโทรแจ้งรหัส

หากไม่สามารถใช้งาน SMS และไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยการโทรแจ้งรหัส จะไม่สามารถลงทะเบียน LINE ได้

- การโทรแจ้งรหัสคืออะไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

[ประกาศสำคัญ] เรื่องการหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชี LINE ใหม่ด้วยบัญชี Facebook (iOS) toggle
ฟังก์ชันสร้างบัญชี LINE ใหม่ด้วยบัญชี Facebook หยุดให้บริการแล้วในวันที่ 13 เมษายน 2563

หลังจากนี้ วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อสร้างบัญชี LINE ใหม่ จะมีเพียงการยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ยืนยันด้วย SMS) เท่านั้น

บัญชี Facebook ที่เชื่อมต่ออยู่สามารถใช้ยืนยันตัวตนในการโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้

ในการโอนย้ายบัญชีไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ ผู้ใช้จะต้องใส่รหัสยืนยันที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์เครื่องเดิม จึงต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเดิมเอาไว้ด้วย และเพื่อความมั่นใจในการโอนย้ายบัญชี ผู้ใช้ควรลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ รหัสผ่าน และอีเมลให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะโอนย้ายบัญชี คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้โดยไปที่ "ตั้งค่า" > "บัญชี"

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ด้วยบัญชี Facebook เพิ่มเติมได้ที่ วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ปัญหาการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

เกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี toggle
หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายบัญชี ข้อมูลต่างๆ เช่น รายการเพื่อน กลุ่มแชท จะถูกลบ
* กรณีที่โอนย้ายบัญชีได้แต่รายการเพื่อนหรือกลุ่มหายไป กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ทั้งนี้ ทีมงานอาจสามารถย้ายไอเทมแบบเสียเงินบางชนิด เช่น สติกเกอร์ ฯลฯ ให้กับคุณได้โดยการติดต่อเข้ามาผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
หลังจากสร้างบัญชี LINE แล้ว กรุณาเลือกที่ "ยื่นคำร้องขอย้ายไอเทม"

ไอเทมที่โอนย้ายได้
- สิทธิ์ในการใช้สติกเกอร์หรือธีม LINE (รวมทั้งที่ได้รับมาเป็นของขวัญ)
- ประวัติการซื้อไอเทมและยอดคงเหลือของเหรียญ
* ยอดคงเหลือของเหรียญไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)
- ยอดคงเหลือของ LINE Credit ที่ซื้อทาง LINE STORE
* ข้อมูลอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้นจะไม่สามารถโอนย้ายได้ เช่น รายการเพื่อน, ประวัติการแชท, กลุ่มแชท


สำหรับไอเทมหรือข้อมูลภายใน LINE GAME กรุณาเปิดเกมที่คุณใช้งาน แล้วสอบถามโดยตรงผ่าน "แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม" จากภายใน LINE GAME ดังกล่าว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โอนย้ายบัญชีแล้วเพื่อนหรือกลุ่มหายไป toggle
กรณีที่โอนย้ายบัญชี LINE แล้วเพื่อนหรือกลุ่มหายไป อาจมีสาเหตุมาจากการที่คุณดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ปัจจุบัน
 
 - สร้างบัญชีใหม่ 
 - โอนย้ายบัญชีอื่นมาใช้งาน
 
 หากดำเนินการข้างต้น บัญชีที่เคยใช้งานจะอยู่ในสถานะใช้งานไม่ได้ และเพื่อนรวมถึงกลุ่มต่างๆ จะถูกลบ
 ระบบไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเพื่อนและกลุ่มที่ถูกลบไปแล้วครั้งหนึ่งได้

หมายเหตุ :  
 * ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook 1 ข้อมูล ไม่สามารถใช้สร้างบัญชี LINE หลายบัญชีได้ 
หากนำหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนใน LINE ไปลงทะเบียนบัญชี LINE อื่น จะไม่สามารถใช้งานบัญชีเดิมได้อีก แต่คุณสามารถใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมเสียเงินต่างๆ ได้ต่อ เช่น ไอเทมที่เคยซื้อ, ยอดคงเหลือของ Rabbit LINE Pay และ LINE Points เป็นต้น
* ตรวจสอบวิธีการดาวน์โหลดไอเทมที่ซื้อได้ ที่นี่
* กรณีพบปัญหาบนไทม์ไลน์หรือหน้าโปรไฟล์ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ได้รับรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่าน toggle
ระบบจะส่ง "รหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่าน" ทางข้อความแชทไปยังบัญชี LINE ที่คุณกำลังดำเนินการโอนย้าย
กรุณาเปิด LINE ในอุปกรณ์เดิมที่เคยใช้งาน แล้วตรวจสอบรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่านที่ได้รับทางข้อความแชท

กรณีที่ใช้งานบัญชี LINE เดียวกับสมาร์ทโฟนบน LINE สำหรับ PC หรือ iPad คุณจะสามารถตรวจสอบข้อความแชทจาก LINE สำหรับ PC หรือ iPad ได้เช่นกัน

หากไม่สามารถตรวจสอบรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่านได้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายบัญชีได้ โปรดสร้างบัญชี LINE ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน toggle
กรณีที่พบข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน โปรดตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้
- ตรวจสอบดูว่ามีการเว้นช่องว่าง (space) ที่ไม่จำเป็นหรือไม่
- กรอกข้อมูลด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบขนาดความกว้างปกติทั้งหมดหรือไม่
- กรอกตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกันผิดหรือไม่
  ตัวอย่างอักษรที่คล้ายกัน : 1 (หนึ่ง), I (ไอ), l (แอล), 0 (ศูนย์), O (โอ), 9 (เก้า), q (คิว) เป็นต้น
- กรอกข้อมูลถูกต้องหรือไม่

หากตรวจสอบรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด กรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วลองกรอกข้อมูลอีกครั้ง

หมายเหตุ :
* หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE คุณจะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้
* ตรวจสอบวิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนโอนย้ายบัญชี LINE ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโอนย้ายบัญชีโดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" toggle
เมื่อเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกได้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" อาจมีสาเหตุมาจากบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE แตกต่างกับบัญชี Facebook ที่คุณกรอกข้อมูลเมื่อเลือก "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook"

กรุณาตรวจสอบบัญชี Facebook ที่ลงทะเบียนไว้ใน LINE แล้วจึงลองดำเนินการใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากมีข้อความแจ้งเตือนทั้งๆ ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลล็อกอิน Facebook กรุณาล็อกเอาท์จาก Facebook ทั้งในเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน Facebook ที่ล็อกอินอยู่ปัจจุบันก่อน แล้วจึงลองดำเนินการใหม่อีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเตือนว่า "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง" toggle
เมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่า "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง" มีความเป็นไปได้ว่า การยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เกินจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ว กรุณาดำเนินการอีกครั้งภายหลังจากมีข้อความแจ้งเตือน 1-2 วัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลพื้นฐานในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

การโอนย้ายข้อมูลบัญชีสามารถโอนย้ายข้อมูลใดได้บ้าง toggle
ข้อมูลที่สามารถย้ายไปได้และไม่ได้เมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชีมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ย้ายได้
- รายการเพื่อน (รวมถึงกลุ่มแชท)
- เนื้อหาที่โพสต์ลงใน "โน้ต" และ "อัลบั้ม"
- การตั้งค่าโปรไฟล์ (รูปโปรไฟล์/ชื่อ/สถานะ/LINE ID)
- ไทม์ไลน์/หน้าโปรไฟล์
- ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน "Keep" (ยกเว้น Keep Memo)
- สิทธิ์ในการใช้สติกเกอร์หรือธีม LINE (รวมทั้งที่ได้รับมาเป็นของขวัญ)
- ประวัติการซื้อไอเทม/ยอดคงเหลือของเหรียญและพอยท์ของ LINE POINTS
- ข้อมูลการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ LINE (เช่น LINE GAME, LINE PLAY)

หมายเหตุ :
* ยอดคงเหลือของเหรียญไม่สามารถโอนได้ในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน (เช่น iPhone > Android, Android > iPhone)
* หากข้อมูลต่างๆ เช่น รายการเพื่อน กลุ่มแชท หายไปจากบัญชีที่โอนย้ายมีความเป็นไปได้ว่าอาจตรงกับข้อมูลในหน้าช่วยเหลือนี้

ข้อมูลที่ย้ายไม่ได้
- ประวัติการแชท

ขอแนะนำให้สำรองข้อมูล (บันทึก) ประวัติการแชทเอาไว้ล่วงหน้าก่อนดำเนินการโอนย้ายบัญชี

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE toggle
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE คือการดำเนินการย้ายบัญชี LINE ที่เคยใช้บนอุปกรณ์เก่าไปใช้บนอุปกรณ์ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน

การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- มีการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่านไว้ในบัญชี LINE
- มีการเชื่อมต่อบัญชี Facebook หรือ Apple ID เอาไว้กับบัญชี LINE
* สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Apple ID ได้เฉพาะระหว่างระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยกันเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบว่าบัญชี LINE ของคุณว่าตรงกับเงื่อนไขการโอนย้ายบัญชีหรือไม่

ดำเนินการลงทะเบียนหรือตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/อีเมลแอดเดรส/รหัสผ่าน
- ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
- ตรวจสอบอีเมลแอดเดรส
- ตั้งรหัสผ่าน
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งไว้

ดำเนินการเชื่อมต่อบัญชี LINE เข้ากับบัญชี Facebook / Apple ID
- เชื่อมต่อ LINE เข้ากับ Facebook
- เชื่อมต่อ LINE เข้ากับ Apple ID

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายบัญชี LINE ที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้
- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook
- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Apple ID

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook toggle
คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Facebook เข้ากับบัญชี LINE เอาไว้ล่วงหน้าก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชี
กรุณาตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ Facebook อีกครั้งแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมาแล้วเลือกที่ "เริ่ม"
2. เลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" เพื่อล็อกอินเข้า Facebook
3. จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "คุณได้เข้าสู่ระบบ LINE ด้วย Facebook ก่อนหน้านี้" จากนั้นเลือกที่ "ดำเนินการต่อ"
4. จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "บัญชี LINE นี้ถูกใช้บนอุปกรณ์อื่นแล้ว" กรุณาเลือกที่ "ลบแล้วดำเนินการต่อ"
5. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท" > "ทำต่อ"
*LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลก่อนที่อุปกรณ์เก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
6. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่
7. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ " → "

ทั้งนี้ หน้าจอให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏขึ้นระหว่างดำเนินการ
ทีมงานขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เพื่อความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ในอนาคต
* กรณีที่ต้องการโอนย้ายประวัติการแชทด้วย กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE (กรณีใช้งาน SMS ไม่ได้) toggle

หากใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่รองรับ SMS หรือไม่สามารถโทรเข้าออกได้ เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญาใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ เช่น การใช้บริการแพ็กเกจหรือซิมการ์ดสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ กรุณาตรวจสอบวิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ดังต่อไปนี้

 

(1) เชื่อมต่อบัญชี Facebook หรือ Apple ID บนสมาร์ทโฟนเครื่องเดิม

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือดังต่อไปนี้

- วิธีเชื่อมต่อบัญชี Facebook

- วิธีเชื่อมต่อ Apple ID

 

หากต้องการโอนย้ายประวัติการแชทด้วย กรุณาสำรองข้อมูลดังกล่าวเตรียมไว้ล่วงหน้า

- วิธีการสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท

 

(2) ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบัญชีบนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลบัญชีเพิ่มเติมได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง

- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Facebook

- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Apple ID

* สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วย Apple ID ได้เฉพาะระหว่างระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยกันเท่านั้น

 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ toggle
ก่อนโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาตรวจสอบ 4 ข้อดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
- ตรวจสอบหรือลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
- ตรวจสอบหรือตั้งค่ารหัสผ่าน
- สำรองข้อมูลประวัติการแชท

เมื่อตรวจสอบ 4 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE แล้วเลือกที่ "เริ่ม"
2. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือกที่สัญลักษณ์รูปลูกศร
3. กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก (กรณีที่ใช้อุปกรณ์ระบบ Android รหัสยืนยันจะกรอกให้เองโดยอัตโนมัติ)
4. เลือกที่ "ใช่แล้ว นี่คือบัญชีของฉัน"
5. กรอกรหัสผ่าน แล้วเลือกที่ " "
6. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท" > "ทำต่อ"
* LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลก่อนที่อุปกรณ์เก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
7. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่
8. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ " "
9. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
*บางกรณีอาจไม่มีหน้าจอนี้แสดงขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อดำเนินการโอนย้ายบัญชี กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ หน้าช่วยเหลือนี้ เพิ่มเติม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการโอนย้ายบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น toggle
ก่อนโอนย้ายบัญชี LINE ด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ 3 ข้อดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบหรือลงทะเบียนอีเมลแอดเดรส
- ตรวจสอบหรือตั้งค่ารหัสผ่าน
- สำรองข้อมูลประวัติการแชท

เมื่อตรวจสอบ 3 ข้อข้างต้นเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนย้ายบัญชี LINE ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE แล้วเลือกที่ "เริ่ม"
2. เลือกประเทศ, กรอกหมายเลขโทรศัพท์ แล้วเลือกที่สัญลักษณ์รูปลูกศร
3. กรอกรหัสยืนยัน 6 หลัก (กรณีที่ใช้อุปกรณ์ระบบ Android รหัสยืนยันจะกรอกเองโดยอัตโนมัติ)
* หากมีข้อความว่า "ยินดีต้อนรับกลับสู่ LINE (ชื่อบัญชี)" ปรากฏขึ้นหลังกรอกรหัสยืนยัน ให้เลือกที่ "ไม่ใช่บัญชีของฉัน"
4. เลือกที่ "โอนย้ายบัญชี" ในหน้าจอสอบถามว่าต้องการโอนย้ายบัญชีหรือไม่
5. เลือกวิธีการล็อกอิน > กรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่เคยลงทะเบียนไว้ใน LINE แล้วเลือกที่สัญลักษณ์รูปลูกศร
6. กรอกรหัสผ่าน แล้วเลือกที่สัญลักษณ์รูปลูกศร
7. ตรวจสอบบัญชีที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ"
8. เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท" > "ทำต่อ"
* LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้จะใช้งานไม่ได้ หากต้องการเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท กรุณาสำรองข้อมูลก่อนที่อุปกรณ์เก่าก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้
9. เลือกว่าจะเรียกคืนประวัติการแชทหรือไม่
10. ตรวจสอบการตั้งค่าเพิ่มเพื่อน และการอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อน แล้วเลือกที่ ""
11. ตรวจสอบหน้าจอขอความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการ
* อาจไม่มีข้อความแจ้งเตือนในข้อ 11 ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
สาเหตุที่หลังจากยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วชื่อของคนอื่นแสดงขึ้นมา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตอนที่โอนย้ายบัญชี toggle
กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามหัวข้อที่ตรงกับสถานะการใช้งานของคุณ

กรณีที่ยังมีอุปกรณ์ที่เคยใช้งาน LINE อยู่ที่ตนเอง :
หากยังคงใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ได้ กรุณาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในแอปพลิเคชัน LINE
ทั้งนี้ การโอนย้ายบัญชี LINE จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้ว แล้วจึงโอนย้ายบัญชี LINE ในลำดับถัดไป

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- เปลี่ยนหรือตรวจสอบรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้
- วิธีการโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์

กรณีไม่มีอุปกรณ์ที่เคยใช้งานอยู่ที่ตนเอง :

หากไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
การโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเอาไว้ คุณจะไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชีได้ กรุณาสร้างบัญชี LINE ใหม่ขึ้นมาใช้งานแทน

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการลงทะเบียนบัญชี LINE ใหม่

หากตั้งค่ารหัสผ่านเอาไว้
มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจสามารถโอนย้ายบัญชีได้ กรุณาตรวจสอบหน้าช่วยเหลือด้านล่างแล้วจึงลองโอนย้ายข้อมูลบัญชี

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการโอนย้ายบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น

หากลืมรหัสผ่าน
กรณีที่คุณลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสไว้ใน LINE ล่วงหน้า คุณจะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้

หน้าช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการตรวจสอบรหัสผ่านตอนโอนย้ายบัญชี LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมการใช้งาน LINE

เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ LINE หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการพื้นฐานของ LINE ได้ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้บริการ
หมายเหตุ: มีไอเทมบางส่วน เช่น สติกเกอร์ เหรียญ ฯลฯ ที่ต้องซื้อหากต้องการใช้งานใน LINE

อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการ หากคุณไม่ได้ใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เราจึงขอแนะนำให้คุณใช้โปรโมชันอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สามารถใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถใช้บริการของ LINE ได้โดยไม่เสียค่าบริการแม้จะอยู่ต่างประเทศ และเมื่อใช้ติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็จะไม่เสียค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศต่างๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะอยู่ต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้บริการกำหนดไว้

กรณีที่อยู่ต่างประเทศแล้วใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำสัญญาการใช้งานภายในประเทศ การใช้งานภายในประเทศและต่างประเทศจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการทำสัญญาดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการใช้งานข้อมูลเมื่ออยู่ต่างประเทศ โปรดสอบถามไปที่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน toggle
คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมา
2. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
3. เลือกที่ "เกี่ยวกับ LINE"
4. ตรวจสอบ "เวอร์ชันที่ใช้อยู่" ที่ปรากฏภายในหัวข้อ "เกี่ยวกับ LINE"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE toggle
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งาน LINE มีดังต่อไปนี้
 
สมาร์ทโฟน
ผู้ใช้งาน iOS : iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน Android : Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป
 
คอมพิวเตอร์ (PC)
ผู้ใช้งาน Windows : Windows 8.1 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน Mac : OS X เวอร์ชัน 10.10 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน LINE สำหรับ Chrome : เบราว์เซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 42 ขึ้นไป
 
iPad
iPad 4 ขึ้นไป (iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป)
 
Smart Watch
ผู้ใช้งาน Apple Watch : Apple Watch ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 6 ขึ้นไป
ผู้ใช้งาน Wear OS by Google(Android Wear) : ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไป
* ไม่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่บน Smart Watch ได้
 
กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่า คุณยังคงใช้งาน LINE เวอร์ชันดังต่อไปนี้ได้ (ไม่แนะนำ)
* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่าอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้

ผู้ใช้งาน iOS :
- ระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.0 - 10.3.4 : ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.16.1
- ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.3.6 และต่ำกว่า : ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีได้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชีใหม่และล็อกอิน​เข้า LINE เวอร์ชัน 9.1.0 และต่ำกว่าได้ ที่นี่
 
ผู้ใช้งาน Android :
- ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.4 - 4.4.4 : ใช้ LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.10.2
- ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.3.1 และต่ำกว่า : ไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือโอนย้ายบัญชีได้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชีใหม่และล็อกอิน​เข้า LINE เวอร์ชัน 9.1.1 และต่ำกว่าได้ ที่นี่
* แม้จะใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป อาจไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE จาก Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการใช้งานมีดังต่อไปนี้
- iPod touch
- WALKMAN
- Smart TV BOX
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Fire OS เช่น Kindle
- อุปกรณ์ PHS (เช่น โทรศัพท์ PCT)
- Simulator, Emulator (โปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ)
- แท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการดัดแปลง (Custom ROM)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการของอุปกรณ์ที่จะรองรับในอนาคตให้ทราบได้หรือไม่ toggle
ทีมงานไม่สามารถแจ้งช่วงเวลาหรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกำหนดการของอุปกรณ์ที่จะรองรับในอนาคตให้ทราบได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้หรือไม่ toggle

แอปพลิเคชัน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ได้

คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสเพื่อยืนยันบัญชีได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น

 

หากนำหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสเดียวกันไปยืนยันบนอุปกรณ์เครื่องอื่น จะทำให้บัญชีในอุปกรณ์เครื่องเดิมถูกลบ และไม่สามารถใช้งาน LINE ได้โดยอัตโนมัติ

 

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้งานบัญชีเดียวกันบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ก็ต่อเมื่อใช้งาน LINE สำหรับ PC หรือ iPad

 

- LINE สำหรับ PC

- LINE สำหรับ iPad

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชัน LINE toggle
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงในแอปพลิเคชัน LINE ได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

[ประกาศ] หยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชีใหม่และล็อกอินเข้า LINE เวอร์ชัน 9.1.0 และต่ำกว่า toggle
หลังจากที่บริษัทหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชี LINE ใหม่และล็อกอินเข้าใช้งานบนแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.1.0 และต่ำกว่า ฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ iOS ที่ใช้งาน

กรณีที่ใช้งาน iOS เวอร์ชัน 10.0 เป็นต้นไป
สามารถสร้างบัญชี LINE ใหม่, ล็อกอิน, โอนย้ายข้อมูลบัญชีได้เมื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

กรณีที่ใช้งาน iOS เวอร์ชัน 9.3.6 และต่ำกว่า
ไม่สามารถอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้

ข้อควรระวังสำหรับการลบบัญชี LINE หรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้งานบนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.3.6 และต่ำกว่ามีดังต่อไปนี้
- หากลบบัญชี LINE จะไม่สามารถสร้างบัญชี LINE ใหม่ได้บนอุปกรณ์เครื่องเดิม
- หากลบหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ออกจากอุปกรณ์ จะไม่สามารถโอนย้ายบัญชีบนอุปกรณ์เครื่องเดิมได้เนื่องจากสามารถใช้แอปพลิเคชัน LINE ได้ถึงเวอร์ชัน 9.2.0 เท่านั้น
* โปรดระมัดระวังว่าหากรีเซ็ตอุปกรณ์จะทำให้แอปพลิเคชัน LINE ถูกลบด้วยเช่นกัน

กรณที่ลบบัญชี LINE หรือลบแอปพลิเคชัน LINE ออกจากอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาพิจารณาการดำเนินงานดังต่อไปนี้
- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ผ่าน App Store
- อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS แล้วอัปเดตหรือติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันล่าสุดผ่าน App Store
* บางอุปกรณ์อาจใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันล่าสุดได้หลังจากอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS
- เปลี่ยนไปใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS เป็นเวอร์ชันตั้งแต่ 10.0 เป็นต้นไปได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ป๊อปอัพแนะนำให้อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE แสดงขึ้นมาแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ toggle
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป บริษัทจะหยุดให้บริการฟังก์ชันสร้างบัญชี LINE ใหม่และล็อกอินเข้าใช้งานบนแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.1.0 และต่ำกว่า (* กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่)

หากป๊อปอัพที่มีข้อความขึ้นต้นว่า "โปรดอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง" แสดงขึ้นมา หมายความว่าคุณกำลังจะสร้างบัญชีใหม่หรือล็อกอินบนแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.1.0 หรือต่ำกว่า

หลังจากอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด คุณจะสามารถสร้างบัญชี LINE ใหม่หรือล็อกอินได้ กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่

กรณีที่ไม่สามารถอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ได้จากลิงก์ด้านบน มีความเป็นไปได้ว่าคุณกำลังใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันเก่าอยู่ กรุณาลองอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ให้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วจึงลองอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
* กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอัปเดตระบบปฏิบัติการ โปรดติดต่อสอบถามไปยังบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

หากไม่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ได้ กรุณาพิจารณาเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการยกเลิกตั้งค่าจำกัดอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชัน toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจำกัดอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชันได้ในกรณีที่บุตรหลานของคุณไม่สามารถใช้งาน LINE บนอุปกรณ์ได้เนื่องจากการจำกัดอายุการใช้งานแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ ขั้นตอนการตั้งค่าจะแตกต่างกันตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์
2. เลือกที่ "เวลาหน้าจอ" > "จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว"
* กรณีที่ต้องกรอกรหัสเวลาหน้าจอหรือรหัสผ่าน กรุณากรอกรหัส 4 หลักที่ตั้งค่าเอาไว้บนอุปกรณ์
3. เลือกที่ "การจำกัดเนื้อหา" > "แอป"
4. เลือกที่ "อนุญาตแอปทั้งหมด" หรือ "12+" ตามความเหมาะสม

กรณีที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันต่ำกว่า 12
1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์
2. เลือกที่ "ทั่วไป" > "การจำกัด"
* กรณีที่ต้องกรอกรหัสผ่านการจำกัด กรุณากรอกรหัส 4 หลักที่ตั้งค่าเอาไว้บนอุปกรณ์
3. เลือกที่ "แอป"
4. เลือกที่ "อนุญาตแอปทั้งหมด" หรือ "12+" ตามความเหมาะสม

หากไม่ทราบรหัสที่ต้องกรอกระหว่างการตั้งค่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่บริการช่วยเหลือของ Apple

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่ใช้งานใน LINE

ข้อมูลของผู้ใช้ที่ LINE จะนำไปใช้งานใหม่เพื่อนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงบริการคืออะไร toggle
ข้อมูลใหม่ที่ทางบริษัทจะนำไปใช้งานมีดังต่อไปนี้
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับเพื่อน
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น เพื่อนที่แชท, วันและเวลาที่รับส่งแชท, การอ่านข้อความแล้ว, รูปแบบข้อมูล, การใช้ฟังก์ชันยกเลิกข้อความ, การเข้าถึง URL เป็นต้น
 
ทั้งนี้ โปรดวางใจได้ว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาในการแชท, รูปภาพและวิดีโอ, เนื้อหาในการโทรของคุณกับเพื่อน
 
ข้อมูลภายในห้องแชทกับบัญชีทางการ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการแชท (ข้อความแชท, รูปภาพ, วิดีโอ) แต่ตามข้อกำหนดของ LINE จะไม่มีการนำข้อมูลบางส่วนไปใช้งาน เช่น ข้อมูลการแชทกับบัญชีทางการบางหน่วยงาน เช่น การเงิน, การเมือง, หน่วยงานเกี่ยวกับรัฐ, โรงพยาบาล ฯลฯ ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับ)
 
ข้อมูลบนไทม์ไลน์
ข้อความที่โพสต์, วันและเวลาที่โพสต์, รูปแบบของข้อมูล, สติกเกอร์ในช่องแสดงความคิดเห็น, เวลาและจำนวนครั้งที่มีการเปิดดู ฯลฯ แต่โพสต์ที่ตั้งค่าการแชร์เอาไว้เป็น "ส่วนตัว" จะอยู่นอกเหนือการนำไปใช้งาน
 
สถานะการใช้งานต่างๆ เช่น การบันทึก, การแชร์, การใช้งานเบราว์เซอร์ของแอปพลิเคชัน LINE
กรณีที่ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกหรือแชร์ในห้องแชท จะมีการเก็บรูปแบบข้อมูลหรือวันและเวลาที่ดูข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด URL หรือ URL ต้นทางที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน LINE
 
บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานเพื่อการนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนแปลงการยินยอมสำหรับการให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ toggle
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "ให้ข้อมูลการใช้งาน" > เลือกเปิดที่ "ข้อมูลห้องแชท"
3. เลือกเกี่ยวกับการยินยอมในหน้าแสดงความยินยอม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

จำเป็นต้องยินยอมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาบริการหรือไม่ toggle
หากยินยอมข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลต่อการพัฒนาบริการสำหรับผู้ใช้ทุกท่าน ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือในการยินยอมข้อตกลงดังกล่าว

เมื่อยินยอมข้อตกลงดังกล่าวแล้ว การพัฒนาบริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
การป้องกันการใช้บริการอย่างผิดวิธี
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรมก่อกวนหรือการโจรกรรมบัญชี

ช่วยพัฒนาบริการของบริษัทให้ดีขึ้นและเป็นข้อมูลในการคิดค้นพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อเป็นแปลงดีไซน์หน้าจอให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์การบริการให้เหมาะสม
- ช่วยในการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้หรือการโฆษณา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การใช้ข้อมูลผู้ใช้คืออะไร toggle
การใช้ข้อมูลผู้ใช้ คือ การขอความร่วมมือจากผู้ใช้ในการให้ความยินยอมต่อการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลิงก์ด้านล่าง
 
LINE ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ทุกท่าน และจะนำไปอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมั่นใจในความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คืออะไร toggle
"การเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" คือ การตั้งค่าเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กรณีที่เพื่อนใน LINE ใช้งานแอปพลิเคชันภายนอก (แอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นนอกจาก LINE Corporation) แล้วแอปพลิเคชันดังกล่าวต้องการเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณภายใน LINE

หากตั้งค่าอนุญาตเอาไว้ แอปพลิเคชันภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณใน LINE ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันภายนอกจะนำข้อมูลที่เข้าถึงได้ไปใช้ในการเชิญเพื่อนหรือจัดอันดับชื่อต่างๆ
* ข้อมูลโปรไฟล์ หมายถึง ชื่อ, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อความสถานะใน LINE และหมายเลขระบุภายในที่ LINE กำหนด (หมายเลขเฉพาะที่ LINE เป็นผู้กำหนดให้แต่ละบัญชีผู้ใช้งาน)

กรณีที่เป็น LINE Game หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ LINE จะสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ LINE เพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก" ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "เข้าถึงข้อมูลจากแอปภายนอก"

คุณสามารถตั้งค่าได้ตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
- อนุญาตเสมอ
ตั้งค่าอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้เสมอ

- อนุญาตเฉพาะผู้อยู่ในรายชื่อเพื่อน
ตั้งค่าอนุญาตให้เฉพาะเพื่อนบน LINE เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้

- ไม่อนุญาต
ตั้งค่าไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่นำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชท toggle
ข้อมูลที่ถูกนำไปใช้แสดงคอนเทนต์ด้านบนรายการแชทมีดังต่อไปนี้

คอนเทนต์เกี่ยวกับข้อมูลหรือการโฆษณา
ข้อมูลคอนเทนต์จะแสดงตามผลการคาดเดาและจัดประเภทข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือคุณลักษณะของผู้ใช้ที่ระบบประมวลผลโดยอัตโนมัติจากข้อมูลลงทะเบียนหรือประวัติการใช้ผู้ใช้บริการ*

* ตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้
- ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เช่น อายุ, เพศ, ประเทศหรือภูมิภาคที่พำนัก
- ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน, ระบบปฏิบัติการ, ID โฆษณา หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น IP Address
- ประวัติการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ LINE เช่น บัญชีทางการที่เพิ่มเป็นเพื่อน, สติกเกอร์ที่ดาวน์โหลด, โฆษณาที่ดูหรือคลิก
- ข้อมูลตำแหน่งที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการโดยสังเขปและข้อมูลพยากรณ์อากาศของพื้นที่ดังกล่าว (ไม่ใช่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยละเอียด)

คุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับบริการให้เหมาะสมตามคุณลักษณะได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP