LINE

แชท/โทร/แจ้งเตือน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแชท

ปัญหาการแชท

วิธีซิงค์ข้อมูล (ประวัติการแชท, รายการแชท) ระหว่างอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง toggle
เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน LINE สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบจะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ของ LINE และอัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ

แต่หากเกิดปัญหาในการซิงค์ข้อมูล ทำให้ข้อมูลบนอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกัน คุณสามารถดำเนินการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองได้

เมื่อพบปัญหาด้านล่างและไม่สามารถแก้ไขได้โดยอัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือปิดและเปิดแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง กรุณาลองดำเนินการซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อมูลรายการแชทไม่ถูกต้อง
- หัวข้อที่เกี่ยวข้อง : รายการแชท
- ตัวอย่าง: ห้องแชทบางห้องหายไปทั้งที่ตนเองไม่ได้ลบ

ข้อมูลประวัติการแชทที่ตนเองมองเห็นแตกต่างจากผู้ใช้คนอื่น
- หัวข้อที่เกี่ยวข้อง : ประวัติการแชท
- ตัวอย่าง: เนื้อหาการแชทของตนเองแตกต่างจากของเพื่อน

* กรุณาสำรองข้อมูลประวัติการแชทก่อนดำเนินการซิงค์ข้อมูลประวัติการแชทด้วยตนเอง
หากซิงค์ข้อมูลประวัติการแชทด้วยตนเองโดยไม่สำรองข้อมูลก่อน เมื่อข้อความถูกเข้ารหัส คุณจะไม่สามารถดูได้อีก

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลประวัติการแชท ที่นี่
* สามารถดำเนินการซิงค์ข้อมูลประวัติการแชทด้วยตนเองได้ครั้งละไม่เกิน 10 รายการแชท
* สามารถซิงค์ข้อมูลด้วยตนเองได้เฉพาะแชทที่ยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ทีมงานไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาได้)

กรุณาเลือกที่ลิงก์ด้านล่างบนสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน LINE เพื่อเปิดหน้าการซิงค์ข้อมูล
* โปรดระวังอย่าดำเนินการซิงค์ข้อมูลซ้ำติดต่อกัน

- เปิดหน้าการซิงค์ข้อมูลในแท็บแชท
- เปิดหน้าซิงค์ประวัติการแชท

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาในการรับส่งข้อความแชท toggle
หากมีปัญหาในการรับส่งข้อความแชท คุณสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
1. อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
2. ปิด-เปิดแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ใช้งานอีกครั้ง
3. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น
* กรุณาสอบถามรายละเอียดกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่
4. เข้าไปที่หน้าจอรายการแชท แล้วเปิดกลุ่มแชทที่ต้องการอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแชทหายไป toggle
ระบบของ LINE บันทึกเนื้อหาการแชทไว้ในตัวแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถกู้เนื้อหาการแชทที่หายไปกลับคืนมาได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- ลบห้องแชทด้วยตนเอง
- เปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน เช่น เปลี่ยนรุ่น, เปลี่ยนเครื่องเนื่องจากส่งซ่อม
- ลบแอปพลิเคชัน LINE (หรือถอนการติดตั้ง)

แต่คุณจะสามารถกู้ข้อมูลการแชทกลับคืนมาได้ หากสำรองข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถกู้ข้อมูลที่สำรองไว้ล่วงหน้ากลับคืนมาได้โดยถอนและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง แม้ลบข้อความดังกล่าวในห้องแชทไปแล้วก็ตาม
* ระบบจะลบเนื้อหาการแชททั้งหมดจากอุปกรณ์เมื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE

ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถกู้เนื้อหาแชทกลับคืนมาได้ หากสำรองข้อมูลการแชทไม่สำเร็จหรือไม่ได้สำรองข้อมูลการแชทในช่วงเวลานั้นเอาไว้

กรุณาตรวจสอบ วิธีสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท แล้วดำเนินการสำรองข้อมูลการแชทที่จำเป็นตามเวลาที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

แอปพลิเคชันปิดตัวเอง toggle
สาเหตุที่แอปพลิเคชันบังคับปิดเองในระหว่างการแชท อาจเกิดจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- ปิดการทำงานของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ 
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง 
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกครั้ง 
- เพิ่มพื้นที่หน่วยความจำให้มากกว่า 2 GB ขึ้นไป
- ลบแคชไฟล์ของแอปพลิเคชัน LINE โดยตรวจสอบวิธีดำเนินการได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ/ วิดีโอ/ข้อความเสียง toggle
ระบบอาจใช้เวลาสักระยะเมื่อมีการรับส่ง/เปิดดู/แสดงข้อมูล เช่น รูปภาพ/วิดีโอ/ข้อความเสียง รูปภาพที่รับส่งจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพดังกล่าวได้อีกต่อไป 
* ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลรูปให้ทราบได้

หากคุณแตะรูปตัวอย่างเพื่อเปิด (ดาวน์โหลด) รูปภาพที่ได้รับในห้องแชท รูปภาพดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ภายในแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้น หากคุณต้องการบันทึกลงในอัลบั้มของอุปกรณ์ใช้งาน กรุณาเลือกที่ "บันทึก" หลังจากที่เปิดภาพ

หากลบข้อมูลแคชของแอปพลิเคชันโดยใช้แอปพลิเคชันลบแคชไฟล์ของบริษัทอื่น รูปภาพที่บันทึกไว้ภายในแอปพลิเคชัน LINE อาจไม่สามารถเปิดดูได้อีก 

กรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ/ วิดีโอ/ข้อความเสียง กรุณาลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด
2. ปิดและเปิดอุปกรณ์ที่ใช้งาน
3. อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่
4. อัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
5. ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่ใช้งานออกจากอุปกรณ์
6. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าคัดกรองจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ หรือยกเลิกการใช้งานนั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแชท toggle
- กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม การเชิญเพื่อนเข้ากลุ่ม เลือกที่นี่
- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับโน้ตหรืออัลบั้ม เลือกที่นี่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแชทนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรุณาลองดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

- อัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
- ปิดและเปิดอุปกรณ์ใช้งานอีกครั้ง
- กลับมาที่หน้าจอรายการแชทแล้วเปิดห้องแชทดังกล่าวอีกครั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บุคคลที่สามสามารถดูข้อความแชทได้หรือไม่ toggle
เนื้อหาข้อความต่างๆ ที่รับ-ส่งบน LINE เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ทางเราตระหนักและทราบถึงความสำคัญของข้อมูลเหล่านั้น จึงได้ตั้งกฎที่เข้มงวดภายในบริษัทเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้สื่อสารระหว่างกัน

ทีมงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมในการแชทดังกล่าว จะไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาของการแชทได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความว่า "แชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะ" ส่งมาจากเพื่อนที่ไม่ได้ส่งข้อความติดต่อกัน toggle
เมื่อเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อนใหม่ ระบบของ LINE จะส่งข้อความว่า "แชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะ" ภายในห้องแชทกับเพื่อนคนดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากคุณหรือเพื่อนเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" ระบบอาจสร้างห้องแชทอีกครั้งแล้วแสดงขึ้นมาด้านบนสุดของรายการแชท

กรณีที่ห้องแชทกับเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดต่อกันแสดงขึ้นมาด้านบนรายการแชท มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลดังกล่าวเปิดการตั้งค่า "อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน" โปรดวางใจได้ว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่การลักลอบล็อกอินหรือบัญชีถูกขโมยแต่อย่างใด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบและวิธีใช้งานแชท

"ข้อความที่ยังไม่อ่าน" คืออะไร toggle

"ข้อความที่ยังไม่อ่าน" เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่คล้ายที่คั่นหนังสือ ช่วยแบ่งข้อความที่คุณอ่านแล้วกับข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่านออกจากกัน

"ข้อความที่ยังไม่อ่าน" จะปรากฏเมื่อมีข้อความที่คุณยังไม่ได้อ่าน 1 ข้อความขึ้นไป

 

ทั้งนี้ "ข้อความที่ยังไม่อ่าน" จะไม่ปรากฏใน LINE Official Account

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อมูลอื่นนอกจากข้อความภายในห้องแชท toggle

คุณสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ภายในห้องแชทได้ เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ, ข้อความเสียง, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, การแจ้งเตือนเมื่อโอนเงินผ่าน Rabbit LINE Pay เป็นต้น กรุณาตรวจสอบวิธีการส่งได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งรูปภาพ/วิดีโอ 

1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกที่ชื่อห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอนรูปภาพทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการแล้วเลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ"
 

หมายเหุต:

* การส่งหนึ่งครั้งสามารถเลือกรูปภาพและวิดีโอรวมกันได้สูงสุด 50 ไฟล์

* คุณสามารถแสดงรูปภาพหรือวิดีโออื่นๆ ทั้งหมดได้โดยการสไลด์หน้าจอแสดงตัวอย่างขึ้นไปทางด้านบน
* รูปภาพหรือวิดีโอที่เลือกจะปรากฏด้านล่างหน้าจอตามลำดับ
* เมื่อเลือกที่จำนวนไฟล์ คุณสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนลำดับรูปภาพ/วิดีโอที่เลือกไว้ได้

ขั้นตอนการส่งข้อมูลอื่นนอกจากรูปภาพ/วิดีโอ
1. เลือกที่แท็บ "แชท"
2. เลือกที่ชื่อของอีกฝ่ายหรือชื่อกลุ่ม
3. เลือกที่ไอคอน " + " ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
4. เลือกส่งข้อมูลที่ต้องการ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการอ่านข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดในครั้งเดียว toggle
คุณสามารถอ่านข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

การตั้งค่าเป็นอ่านแล้วสำหรับห้องแชทเดียว 
1. เลือกที่แท็บ "แชท
2. สไลด์ห้องแชทที่ต้องการให้อ่านข้อความไปทางด้านซ้าย
3. เลือกที่ "อ่านแล้ว"

การตั้งค่าเป็นอ่านแล้วสำหรับห้องแชททั้งหมด 
1. เลือกที่แท็บ "แชท
2. เลือกที่ "แก้ไข" > "อ่านทั้งหมด
3. เลือกที่ "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความเสียงคืออะไร toggle
ข้อความเสียง คือฟังก์ชันบันทึกเสียงแล้วส่งในห้องแชท

คุณสามารถใช้งานข้อความเสียงได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
ขั้นตอนการส่งข้อความเสียง 1. เลือกที่แท็บ "แชท"
2. เลือกที่ชื่อของอีกฝ่ายหรือชื่อกลุ่ม
3. เลือกที่ไอคอน "ไมโครโฟน" ทางด้านขวาของช่องพิมพ์ข้อความ
4. แตะค้างที่ไอคอน "ไมโครโฟน" ขณะพูดเพื่ออัดเสียง
5. ปล่อยนิ้วออกจากไอคอน "ไมโครโฟน" เพื่อส่งข้อความเสียง

* หากมีหน้าจอขออนุญาตบันทึกเสียงหรือเข้าถึงไมโครโฟน กรุณาให้อนุญาต หรือไปที่ "ตั้งค่า" ของอุปกรณ์แล้วเปิดการตั้งค่าไมโครโฟน
* หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน "ค้นหาในแชท" ใน LINE Labs อยู่ สามารถส่งข้อความเสียงได้โดยเลือกที่ "+" ด้านล่างห้องแชท > "ข้อความเสียง"

ขั้นตอนการฟังข้อความเสียง สามารถฟังข้อความเสียงที่รับส่งได้โดยเลือกที่ "เล่น" (ไอคอน "" ) ที่ปรากฏตรงข้อความเสียง
สามารถเลื่อนจุดที่จะฟังได้โดยลากแถบเลื่อนในบอลลูนข้อความของข้อความเสียง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในห้องแชท toggle
คุณสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอนรูป "+" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ > เลือกที่ "ตำแหน่งที่ตั้ง"
2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการ > จากนั้นเลือกที่ "แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง"

หากไม่พบตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการส่ง คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวได้โดยกรอกชื่อสถานที่หรือที่อยู่ลงในช่องค้นหาภายในหน้าจอเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปรับแต่งรูปและวิดีโอที่จะส่ง toggle
คุณสามารถปรับแต่งรูปภาพและวิดีโอที่จะส่งในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "รูปภาพ" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
2. เลือกที่รูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการปรับแต่ง
3. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ"

สิ่งที่สามารถตั้งค่าได้ในหน้าจอปรับแต่ง

ฟิลเตอร์
เลือกใช้ฟิลเตอร์ที่ต้องการใช้งานได้จากไอคอน "วงกลม 3 วง"

ครอบตัดรูป/วิดีโอ
รูปภาพ : เลือกที่ไอคอน "สี่เหลี่ยม" เพื่อครอบตัดรูปไปใช้งาน
วิดีโอ : เลือกที่ไอคอน "กรรไกร" เพื่อตัดส่วนหนึ่งของวิดีโอไปใช้งาน

วาดภาพ
เลือกที่ไอคอน "ปากกา" เพื่อวาดภาพ คุณสามารถเลือกความหนา, สีของปากกา, รูปร่างได้

โมเสก
กรณีที่เป็นรูปภาพ คุณสามารถเลือกไอคอน "โมเสก" เพื่อใส่เอฟเฟกต์โมเสกหรือเบลอภาพส่วนที่ต้องการได้

ข้อความ
เลือกที่ไอคอน "T" เพื่อใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนสีและเอฟเฟกต์ตัวอักษรได้

แสตมป์
เลือกที่ไอคอนรูป "ใบหน้า" เพื่อใส่แสตมป์ เช่น วัน-เวลาปัจจุบัน, อิโมจิ, แสตมป์ตำแหน่งที่ตั้ง, สติกเกอร์ที่มีอยู่
* สติกเกอร์ที่ใช้งานได้ มีดังต่อไปนี้
- ครีเอเตอร์สติกเกอร์
- สติกเกอร์ทางการของ LINE บางชุด

Avatar
เลือกที่ไอคอนรูป "หน้าคน" เพื่อใส่ Avatar ของตนเองหรือ Avatar ที่เพื่อนแชร์ให้
* ตรวจสอบเกี่ยวกับ LINE Avatar ได้ ที่นี่
* ไม่รองรับการใช้งานบน iPad และ iPhone รุ่นต่ำกว่า iPhone 6

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแชร์ข้อความ, รูป, วิดีโอในห้องแชทให้เพื่อน toggle
คุณสามารถแชร์ข้อความ, รูป และวิดีโอได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดห้องแชทที่มีข้อความ, รูป หรือวิดีโอที่ต้องการแชร์
2. แตะค้างที่ข้อความ, รูป หรือวิดีโอที่ต้องการแชร์ > "แชร์" > "แชร์"
  * สามารถเลือกส่งได้ครั้งละหลายข้อมูล
3. เลือกผู้ที่คุณต้องการแชร์ให้แล้วเลือกที่ "แชร์" หรือเลือกปลายทางการแชร์อื่นด้านล่างหน้าจอ

กรณีที่แชร์ให้เพื่อนหรือกลุ่ม คุณสามารถส่งข้อความแชทไปพร้อมกันได้ โดยกรอกข้อความในช่องพิมพ์ข้อความก่อนเลือกที่ "แชร์"

หากต้องการแชร์รูปหรือวิดีโอที่รับส่งในห้องแชททีละไฟล์ หรือแชร์รูปที่รับส่งพร้อมกันครั้งละหลายรูปในคราวเดียว สามารถทำได้โดยเลือกที่ไอคอน "แชร์" ทางด้านข้างของไฟล์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่ง Live Photo (ไลฟ์โฟโต้)  toggle
คุณสามารส่ง Live Photo (ไลฟ์โฟโต้) ในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* Live Photo คือฟังก์ชันที่ติดตั้งอยู่ใน iPhone 6s / 6s Plus ขึ้นไปที่สามารถถ่ายรูปแบบมีการเคลื่อนไหวได้

1. เลือกที่ไอคอน "รูปภาพ" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
2. สไลด์พื้นที่ของรายการรูปภาพขึ้นมา
3. เลือกที่ไอคอน "ORIGINAL"
4. เลือก Live Photo ที่ต้องการส่ง > "ส่ง"

อย่างไรก็ตาม Live Photo ที่คุณส่งไปยังฝ่ายตรงข้ามจะแสดงเป็นภาพนิ่งหากไม่ใช่อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีรับส่งข้อความแชทระหว่างกำลังเล่นวิดีโอหรือโทรวิดีโอคอล toggle
วิธีรับส่งข้อความแชทระหว่างกำลังเล่นวิดีโอหรือโทรวิดีโอคอล

คุณสามารถรับส่งข้อความแชทระหว่างกำลังเล่นวิดีโอหรือโทรวิดีโอคอลได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิดีโอ
1. เลือกที่วิดีโอหรือรูปตัวอย่างของ YouTube ที่รับส่งในห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอนรูปสี่เหลี่ยมด้านขวาบนของหน้าจอ

วิดีโอคอล
1. เลือกที่ไอคอนรูปโทรศัพท์ด้านบนของห้องแชท > "วิดีโอคอล"
2. เลือกที่ลูกศรย่อด้านบนของหน้าจอ หรือสไลด์หน้าจอลงด้านล่าง

คุณสามารถเลื่อนหน้าจอขนาดย่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
* สามารถขยายให้เต็มจอได้โดยเลือกที่ไอคอนขยาย (ลูกศร)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตอบกลับเฉพาะบางข้อความแชท toggle
คุณสามารถตอบกลับเฉพาะบางข้อความแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกข้อความที่จะตอบกลับโดยแตะค้างหรือแตะแล้วปัดไปทางด้านซ้าย
2. กรณีที่แตะค้างให้เลือกที่ "ตอบกลับ"
3. กรอกข้อความแชท อิโมจิ หรือเลือกสติกเกอร์แล้วกดส่ง

ทั้งนี้ ฟังก์ชัน "ตอบกลับ" ข้างต้นใช้งานได้กับข้อความ, สติกเกอร์, อิโมจิ, รูปภาพ, วิดีโอเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีถ่ายและตกแต่งรูปและวิดีโอในแอปพลิเคชัน LINE toggle
คุณสามารถถ่ายรูปและวิดีโอโดยใช้งานฟิลเตอร์, เอฟเฟกต์, Avatar ได้ที่ห้องแชทและ LINE VOOM ในแอปพลิเคชัน LINE
อีกทั้งยังมีฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกอีกมากมาย เช่น ฟังก์ชันปรับแต่งรูปและวิดีโอหลังถ่าย

ตรวจสอบวิธีปรับแต่งรูปและวิดีโอได้ ที่นี่

คุณสามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอ แล้วปรับแต่งก่อนส่งได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกที่ชื่อห้องแชท
2. เลือกที่ไอคอน "กล้องถ่ายรูป" ทางด้านข้างของช่องพิมพ์ข้อความ
3. เลือกที่ปุ่มชัตเตอร์ (วงกลม) ที่อยู่ตรงกลางด้านล่างหน้าจอ
  * สามารถแตะหรือสไลด์เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายได้ระหว่าง รูป, วิดีโอ, Avatar, สแกนข้อความ
4. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ไอคอน "เครื่องบินกระดาษ"

สิ่งที่สามารถตั้งค่าได้ในหน้าจอถ่ายรูปและวิดีโอ

แฟลช
เปิด-ปิดแฟลชได้โดยเลือกที่ไอคอน "ซิกแซก"

เอฟเฟกต์
สามารถใส่เอฟเฟกต์ตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าได้โดยเลือกที่ไอคอน "ระยิบระยับ" ด้านล่างหน้าจอ
ทั้งยังสามารถเลือกเอฟเฟกต์อื่นๆ ได้อีกมากมายโดยเลือกที่ไอคอน "ดูเพิ่มเติม"

เปลี่ยนกล้องหน้าหลัง
สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้า (ถ่ายเซลฟี่) และกล้องหลัง (ถ่ายภาพที่ตนกำลังมองอยู่)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบรูป, วิดีโอ, ลิงก์, ไฟล์ทั้งหมดที่รับส่งในห้องแชท toggle

คุณสามารถตรวจสอบรูป, วิดีโอ, ลิงก์ และไฟล์ทั้งหมดที่รับส่งในห้องแชทได้

โดยเลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > แท็บ "รูป & วิดีโอ" / "ลิงก์" / "ไฟล์" อย่างใดอย่างหนึ่ง


แท็บแต่ละแท็บ สามารถตรวจสอบรายการต่อไปนี้ได้

- รูป & วิดีโอ
คุณสามารถลบ, แชร์, หรือบันทึกรูปและวิดีโอลงในอัลบั้ม, อุปกรณ์ใช้งาน หรือ Keep ได้ โดยเลือกที่ปุ่ม "เลือก" ด้านขวาบนของหน้าจอ
หากรับส่งรูปหลายรูปในคราวเดียว จะสามารถบันทึกรูปเหล่านั้นในคราวเดียวได้เช่นกัน โดยเลือกที่ รูปภาพ > ไอคอน "บันทึก" ด้านล่างหน้าจอ
หากเลือกรูปหรือวิดีโอแล้วสไลด์รูปหรือวิดีโอที่แสดงขึ้นมาไปทางซ้าย-ขวา จะสามารถดูรูปและวิดีโออื่นๆ ที่อยู่ในห้องแชทได้
หากเลือกที่วันที่ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอรูปหรือวิดีโอ จะสามารถไปยังข้อความตอนส่งรูปหรือวิดีโอนั้นได้

- ลิงก์
เมื่อเลือกที่ลิงก์ ระบบจะเปิดเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ เมื่อเลือกที่ "..." ทางด้านขวาของลิงก์ จะสามารถดำเนินการต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น "แชร์", "บันทึกที่ Keep" หรือ "ไปที่ข้อความ" ซึ่งมีลิงก์ดังกล่าวอยู่

- ไฟล์
เมื่อเลือกที่ "..." ทางด้านขวาของไฟล์ จะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น "แชร์", "บันทึกที่ Keep" หรือ "ไปที่ข้อความ" ซึ่งมีไฟล์ดังกล่าวอยู่

คอนเทนต์ที่ส่งในห้องแชท Keep Memo สามารถตรวจสอบได้ใน Keep
ตรวจสอบเกี่ยวกับ Keep Memo ที่นี่
ตรวจสอบวิธีเข้าใช้งาน Keep ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแคปเจอร์หน้าจอห้องแชท toggle

ขั้นตอนการแคปเจอร์หน้าจอห้องแชท
1. แตะค้างข้อความแรกสุดที่ต้องการแคปเจอร์ภายในห้องแชท
2. เลือกที่ "จับภาพ"
3. เลือกข้อความสุดท้ายที่ต้องการแคปเจอร์
4. เลือกที่ "จับภาพ

 

หมายเหตุ:
* กรณีที่ต้องการซ่อนชื่อหรือรูปโปรไฟล์ของคู่สนทนา กรุณาเลือกที่ "ซ่อน"
* คุณสามารถปรับแต่งหรือวาดรูปลงบนภาพแคปเจอร์และบันทึกลงในสมาร์ทโฟนได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความ toggle
คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความในห้องแชทได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แตะค้างที่ข้อความในห้องแชทที่ต้องการแสดงความรู้สึก
2. เลือกความรู้สึกที่ต้องการส่ง

เมื่อแตะไอคอนแสดงความรู้สึกที่ข้อความแชท จะสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่แสดงความรู้สึกได้

คุณสามารถยกเลิกการแสดงความรู้สึกของตนเองได้ โดยแตะค้างที่ข้อความดังกล่าวหรือเลือกที่ไอคอนรูปใบหน้าสีเหลือง แล้วเลือกความรู้สึกเดียวกับที่ส่งไปอีกครั้ง
* ไม่สามารถยกเลิกการแสดงความรู้สึกของผู้อื่นได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแสดงความรู้สึกต่อข้อความคืออะไร toggle
การแสดงความรู้สึกต่อข้อความ คือฟังก์ชันแสดงอารมณ์ตอบสนองต่อข้อความในห้องแชทผ่านสติกเกอร์รูปแบบหนึ่งที่ระบบมีให้

คุณสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ 7 วันนับตั้งแต่เวลาส่งข้อความ

* ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ในแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันล่าสุด (อัปเดต ที่นี่)

ตรวจสอบวิธีแสดงความรู้สึกต่อข้อความได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อความแชทไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วจึงไม่แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามได้รับหรือไม่ toggle
หากคุณส่งข้อความแชทไปแล้ว แต่ไม่มีเครื่องหมายอะไรปรากฏ และไม่ขึ้นว่า "อ่านแล้ว" อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร คำว่า "อ่านแล้ว" อาจปรากฏขึ้นมาล่าช้า

การดำเนินการของฝ่ายตรงข้าม
ฝ่ายตรงข้ามอาจไม่รู้ตัวว่าได้รับข้อความแชท เนื่องจากเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน, ลบแล้วติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง, ลบประวัติการแชทโดยไม่ได้ตั้งใจ ก่อนเปิดดูข้อความดังกล่าว
หากเวลาผ่านไปสักระยะแล้วยังไม่ขึ้นว่า "อ่านแล้ว" กรุณาส่งข้อความแชทอีกครั้ง หรือตรวจสอบกับฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีอื่น

ทั้งนี้ หากข้อความแชทที่ส่งมีเครื่องหมายบางอย่างปรากฏ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อความแชทได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสถานะการส่งข้อความแชท toggle
ข้อความแชทที่คุณส่ง จะแสดงแตกต่างกันตามสถานะการส่ง เช่น ไม่มีเครื่องหมายอะไรปรากฏเมื่อส่งได้สำเร็จ หรือขึ้นว่า "อ่านแล้ว"

อีกทั้งยังมีเครื่องหมายอื่นๆ อีก ดังต่อไปนี้

ไอคอน "ลูกศรชี้ไปทางซ้ายบน" : อาจปรากฏหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้งานไม่เสถียร
กรุณาลองส่งข้อความแชทในพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตดี

ไอคอน "ลูกศรวงกลม" : ปุ่มสำหรับส่งข้อความแชทอีกครั้ง ซึ่งจะปรากฏที่ข้อความแชทที่ส่งไม่สำเร็จเนื่องจากเครือข่ายขัดข้อง
กรุณาเว้นระยะเวลาครู่หนึ่ง แล้วลองส่งอีกครั้งโดยเลือกที่ไอคอน "ลูกศรวงกลม" > "ส่งอีกครั้ง"

ไอคอน "!" : ปรากฏที่ข้อความแชทซึ่งส่งขณะที่เซิร์ฟเวอร์สำหรับรับส่งข้อความแชทเกิดความขัดข้อง
กรุณาเว้นระยะเวลาครู่หนึ่ง แล้วลองส่งอีกครั้งโดยเลือกที่ไอคอน "!" > "ส่งอีกครั้ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันกล่าวถึงในห้องแชทคืออะไร toggle
ฟังก์ชันกล่าวถึงในห้องแชท คือฟังก์ชันส่งข้อความโดยระบุชื่อบุคคลภายในกลุ่มแชท
ระบบจะแจ้งเตือนผู้ถูกกล่าวถึง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันกล่าวถึงในห้องแชทได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิมพ์ "@" ที่ช่องพิมพ์ข้อความในห้องแชท
2. เลือกผู้ที่ต้องการกล่าวถึง
3. กรอกข้อความ > ส่ง

หากต้องการกล่าวถึงหลายคน กรุณาดำเนินการขั้นตอนที่ 1. และ 2. ซ้ำจนครบทุกคน

นอกจากนี้ คุณสามารถกล่าวถึงสมาชิกทุกคนในห้องแชทได้ โดยเลือกที่ "@All"
* ฟังก์ชันกล่าวถึงทุกคนสามารถใช้งานได้ใน LINE เวอร์ชันล่าสุด (อัปเดต ที่นี่)

ตรวจสอบวิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถูกกล่าวถึงได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ประวัติการแชท

วิธีสำรองข้อมูลการแชทไปยัง iCloud ด้วยตัวเอง toggle
คุณต้องสำรองข้อมูล (บันทึก) เอาไว้ล่วงหน้า จึงจะสามารถเรียกคืนประวัติการแชทหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานได้
สามารถสำรองข้อมูลไปยัง iCloud ด้วยตัวเองได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* หากต้องการให้ระบบสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > ไปที่หัวข้อ "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > เลือกที่ "สำรองข้อมูลการแชท"
2. เลือกที่ "สำรองข้อมูลตอนนี้เลย"
* หากไม่มี "สำรองข้อมูลตอนนี้เลย" ปรากฏอยู่ คุณต้องกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูล กรุณาเลือกที่ "กำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลแล้วสำรองข้อมูลการแชท"

* หากไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยัง iCloud ได้ หรือจะโอนย้ายไปยังระบบปฏิบัติการอื่น คุณสามารถกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเพื่อให้ระบบโอนย้ายประวัติการแชท 14 วันล่าสุดโดยอัตโนมัติได้
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสำรองและเรียกคืนประวัติการแชท toggle
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS
คุณสามารถใช้ iCloud สำรองข้อมูลประวัติการแชทได้
ตรวจสอบขั้นตอนการสำรองข้อมูลโดยละเอียดได้ ที่นี่
ตรวจสอบขั้นตอนการเรียกคืนประวัติการแชทโดยละเอียดได้ ที่นี่
 
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
คุณสามารถใช้ Google Drive สำรองข้อมูลประวัติการแชทได้
ตรวจสอบขั้นตอนการสำรองข้อมูลและเรียกคืนประวัติการแชทโดยละเอียดได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายประวัติการแชทไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการอื่น toggle
การโอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการอื่น (Android > iPhone หรือ iPhone > Android) สามารถโอนย้ายประวัติการแชทได้เพียง 14 วันล่าสุดเท่านั้น

คุณจะสามารถโอนย้ายประวัติการแชทไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการอื่นได้ เมื่อตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- มีอุปกรณ์เครื่องเดิมอยู่กับตัว
- กำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ตรวจสอบวิธีโอนย้ายบัญชีกรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องเดิมอยู่กับตัวได้ ที่นี่

ตรวจสอบวิธีกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลล่วงหน้าได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสำรองข้อมูลการแชทไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติ toggle
คุณต้องสำรองข้อมูล (บันทึก) เอาไว้ล่วงหน้า จึงจะสามารถเรียกคืนประวัติการแชทหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานได้
สามารถกำหนดให้ระบบสำรองข้อมูลประวัติการแชทไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
* การสำรองข้อมูลอัตโนมัติใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 13 ขึ้นไป
* ตรวจสอบวิธีสำรองข้อมูลด้วยตัวเองได้ ที่นี่

เงื่อนไขในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
ฟังก์ชันสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะทำงานตามความถี่ที่คุณตั้งเอาไว้เมื่อครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้

- การตั้งค่า "ดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลัง" ของระบบ iOS เปิดอยู่
* ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ "ดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลัง" ของระบบ iOS ได้ ที่นี่
- อุปกรณ์อยู่ระหว่างชาร์จแบตเตอรี่
- อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi อยู่
- อุปกรณ์ล็อคเครื่องอยู่

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > ไปที่หัวข้อ "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > เลือกที่ "สำรองข้อมูลการแชท"
2. เลือกที่ "ความถี่ในการสำรองข้อมูล"
3. เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูล

กรณีสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งให้คุณทราบผ่านบัญชีทางการของ LINE
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเมื่อสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จได้ ที่นี่

* หากไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยัง iCloud ได้ หรือจะโอนย้ายไปยังระบบปฏิบัติการอื่น คุณสามารถกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเพื่อให้ระบบโอนย้ายประวัติการแชท 14 วันล่าสุดโดยอัตโนมัติได้
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสำรองข้อมูลการแชทไปยัง iCloud toggle
คุณต้องสำรองข้อมูล (บันทึก) เอาไว้ล่วงหน้า จึงจะสามารถเรียกคืนประวัติการแชทหลังเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานได้
กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้ก่อนดำเนินการสำรองข้อมูล

- เปิดใช้งาน iCloud Drive อยู่หรือไม่
- อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS และแอปพลิเคชัน LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือไม่
  * การสำรองข้อมูลอัตโนมัติใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 13 ขึ้นไป

ไม่สามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลรูปและสติกเกอร์ภายในห้องแชทได้
หากมีรูปที่ต้องการบันทึกเก็บไว้ กรุณาบันทึกใน "อัลบั้ม" หรือ "Keep"

การสำรองข้อมูลการแชทไปยัง iCloud มี 2 วิธี ดังต่อไปนี้

สำรองข้อมูลไปยัง iCloud ด้วยตัวเอง 
คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทด้วยตนเองได้ตามความต้องการ
ตรวจสอบวิธีสำรองข้อมูลด้วยตัวเองได้ ที่นี่

สำรองข้อมูลการแชทไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถกำหนดให้ระบบสำรองข้อมูลประวัติการแชทโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่ระบุได้
ตรวจสอบวิธีสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ ที่นี่

ทั้งนี้ การสำรองข้อมูลจะไม่สำเร็จหาก iCloud หรืออุปกรณ์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ
กรุณาตรวจสอบพื้นที่ว่าง และผลการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ตรวจสอบวิธีดูพื้นที่ว่างบน iCloud หรืออุปกรณ์ได้ ที่นี่

* หากไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยัง iCloud ได้ หรือจะโอนย้ายไปยังระบบปฏิบัติการอื่น คุณสามารถกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเพื่อให้ระบบโอนย้ายประวัติการแชท 14 วันล่าสุดโดยอัตโนมัติได้
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถสำรองข้อมูลประวัติการแชทด้วย iCloud ได้ toggle
หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลประวัติการแชทได้ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
* ทีมงานไม่แนะนำและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนข้อมูลด้วย iTunes ได้

- อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ที่นี่
- อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS
- ปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์อีกครั้ง
- ลบแอปพลิเคชันและข้อมูลที่ไม่จำเป็น
- เพิ่มพื้นที่ว่างของ iCloud

หากคุณสำรองข้อมูลประวัติการแชทได้ไม่สำเร็จ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > เลือกที่ชื่อผู้ใช้งาน Apple ID
2. เลือกที่ "iCloud" > "จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"
3. เลือกที่ "LINE" > "ลบข้อมูล" > "ลบ"
4. เปิดแอปพลิเคชัน LINE > เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > "สำรองข้อมูลการแชท"
5. เลือกที่ "สำรองข้อมูลตอนนี้เลย"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีโอนย้ายประวัติการแชท (กรณีใช้งานอุปกรณ์เครื่องเดิมได้) toggle
หากคุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องเดิมได้ และสำรองประวัติการแชทก่อนดำเนินการโอนย้ายบัญชี LINE จะสามารถโอนย้ายประวัติการแชทล่าสุดไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

กรณีโอนย้ายบัญชีระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน กรณีโอนย้ายบัญชีระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้บนอุปกรณ์เครื่องเดิมก่อนโอนย้าย
- เปิด iCloud อยู่หรือไม่
- iCloud มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่
- ดำเนินการในพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีหรือไม่

ขั้นตอนการสำรองข้อมูลประวัติการแชท
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > ไปที่หัวข้อ "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > เลือกที่ "สำรองข้อมูลการแชท"
2. เลือกที่ "สำรองข้อมูลตอนนี้เลย"

ทั้งนี้ หากไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยัง iCloud ได้ คุณยังสามารถกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้โอนย้ายประวัติการแชทอัตโนมัติ 14 วันล่าสุดได้
ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

กรณีโอนย้ายบัญชีข้ามระบบปฏิบัติการ กรณีโอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการ จะไม่สามารถโอนย้ายประวัติการแชทได้แม้สำรองข้อมูลเอาไว้จากอุปกรณ์เครื่องเดิมก่อนโอนย้ายก็ตาม

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้ จะสามารถโอนย้ายประวัติการแชท 14 วันล่าสุดได้ แม้โอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการ

ตรวจสอบวิธีกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องเดิมก่อนโอนย้ายบัญชีได้ ที่นี่
หากคุณกำหนดเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรหัสที่กำหนดไว้ได้โดยเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > ไปที่หัวข้อ "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > เลือกที่ "สำรองข้อมูลการแชท" > "รหัสเรียกคืนข้อมูล"

ทั้งนี้ ข้อมูลบัญชีที่โอนย้ายได้ระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกับอุปกรณ์ต่างระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน
ตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลที่โอนย้ายได้ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

รหัสเรียกคืนข้อมูลคืออะไร toggle
หากกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า แม้อุปกรณ์สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ตอนโอนย้ายบัญชี ก็ยังสามารถโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลัง 14 วันโดยอัตโนมัติได้
* การโอนย้ายประวัติการแชทด้วยวิธีนี้ ต้องดำเนินการบนแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 12.13.0 ขึ้นไป (อัปเดตได้ ที่นี่)

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > ไปที่หัวข้อ "สำรองข้อมูล & โอนย้ายบัญชี" > เลือกที่ "สำรองข้อมูลการแชท"
2. เลือกที่ "สำรองข้อมูลตอนนี้เลย" หรือ "กำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลแล้วสำรองข้อมูลการแชท"
3. กรอกรหัสเรียกคืนข้อมูล
4. เลือกที่ ""

กรุณาจดรหัสเรียกคืนข้อมูลที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้ลืม เนื่องจากเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการโอนย้ายประวัติการแชทที่สำรองข้อมูลเอาไว้ตอนโอนย้ายบัญชี

ทั้งนี้ กรุณาตั้งรหัสเรียกคืนข้อมูลให้คาดเดายาก เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามนำไปใช้โดยมิชอบ

ลักษณะของรหัสที่คาดเดาง่าย
- ตัวเลขเรียงต่อกัน เช่น 123456
- ตัวเลขซ้ำกัน เช่น 111111
- วันเดือนปีเกิด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใส่รหัสเรียกคืนข้อมูลที่อุปกรณ์เครื่องใหม่ไม่สำเร็จ toggle
เมื่อใส่รหัสเรียกคืนข้อมูลผิด 10 ครั้ง จะไม่สามารถเรียกคืนประวัติการแชทด้วยรหัสเรียกคืนข้อมูลได้

หากไม่ได้สำรองข้อมูลประวัติการแชทเอาไว้และไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เครื่องเดิมได้ เมื่อกรอกรหัสเรียกคืนข้อมูลผิด 10 ครั้ง จะต้องใช้ LINE บนอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยไม่สามารถโอนย้ายประวัติการแชทไปได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สำรองข้อมูลประวัติการแชทแล้วมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา toggle
หากสำรองข้อมูลประวัติการแชทแล้วมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมา กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้

- ล็อกอิน Apple ID อยู่หรือไม่ (ตรวจสอบรายละเอียด ที่นี่)
- เปิดใช้งาน iCloud อยู่หรือไม่
- เชื่อมต่อ Apple ID ถูก ID แล้วหรือไม่

หากตรวจสอบรายการข้างต้นแล้วไม่พบปัญหา แต่ได้รับการแจ้งเตือนว่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยัง iCloud ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หากไม่สามารถสำรองข้อมูลประวัติการแชทด้วย iCloud ได้ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

ทั้งนี้ หากคุณกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า จะสามารถกู้คืนประวัติการแชทย้อนหลังได้ 14 วันแม้สำรองข้อมูลไม่ได้

ตรวจสอบวิธีกำหนดรหัสเรียกคืนข้อมูลได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลประวัติการแชทจาก iCloud ได้ toggle
หากพบปัญหาขณะกู้คืนข้อมูลประวัติการแชทจาก iCloud กรุณาลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
* ทีมงานไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้หากเกิดปัญหาจากการสำรองและเรียกคืนข้อมูลด้วย iTunes

- อัปเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ต้องการกู้คืนข้อมูลให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง
- ล็อกอินเข้า iCloud
- ถอนและติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE จาก App Store อีกครั้ง
- ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE
- เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชทจากข้อมูลที่สำรองไว้" เพื่อกู้คืนข้อมูล

หากสำรองข้อมูลประวัติการแชทบนอุปกรณ์ใหม่ ข้อมูลสำรองเดิมจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่ที่ไม่มีประวัติการแชท และระบบไม่สามารถนำไฟล์สำรองข้อมูลเก่ากลับมาได้ ขอให้ท่านดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

หากลองดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถกู้คืนประวัติการแชท มีความเป็นไปได้ว่าการสำรองข้อมูลอาจไม่เสร็จสมบูรณ์ และขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ประวัติการแชทที่ท่านกู้คืนไม่สำเร็จ ทีมงานก็ไม่สามารถกู้กลับมาได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การสำรองและกู้คืนข้อมูลแอปพลิเคชัน LINE ด้วย iTunes และ iCloud อยู่นอกเหนือจากบริการของบริษัท

ทีมงานจึงไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าจะกู้คืนมาได้โดยสมบูรณ์ หรือให้ความช่วยเหลือได้หากพบปัญหา

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีคัดลอกข้อความในห้องแชท toggle
คุณสามารถคัดลอกข้อความในห้องแชทได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการคัดลอกข้อความทั้งหมด
แตะค้างที่ข้อความแชทที่ต้องการคัดลอก > เลือกที่ "คัดลอกทั้งหมด"

ขั้นตอนการคัดลอกข้อความเฉพาะบางส่วน
1. แตะค้างที่ข้อความแชทที่ต้องการคัดลอก > เลือกที่ "คัดลอกบางส่วน"
2. เลือกขอบเขตของข้อความที่ต้องการคัดลอก
3. เลือกที่ "คัดลอก"

คุณสามารถนำข้อความที่คัดลอกไปวางที่อื่นได้ โดยเลือกที่ช่องพิมพ์ข้อความหรือโน้ต แล้วเลือกที่ "วาง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีค้นหาเพื่อน, กลุ่ม, ห้องแชท, ข้อความแชท toggle
คุณสามารถค้นหาเพื่อน, กลุ่ม, ห้องแชท, ข้อความแชท ด้วยคีย์เวิร์ดได้ ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เลือกที่ช่องค้นหาด้านบนหน้าจอ "หน้าหลัก" หรือ "แชท"
2. พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา

การค้นหากลุ่มที่เพื่อนที่คุณระบุชื่อเข้าร่วมอยู่และข้อความแชทจะแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อกรอกคีย์เวิร์ด 2 ตัวอักษรขึ้นไป

 

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการค้นหาข้อความในห้องแชท toggle
คุณสามารถค้นหาข้อความในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "ค้นหา" ด้านบนหน้าจอแชท
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องกรอกข้อความ

หากต้องการดูข้อความทั้งหมดของวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ กรุณาเลือกไอคอนรูป "ปฏิทิน" ที่อยู่ด้านขวาเหนือแป้นพิมพ์

กรณีที่ต้องการค้นหาข้อความจากห้องแชททุกห้อง กรุณาตรวจสอบวิธีการเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ (.txt) toggle
คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความ (.txt) ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "สำรองประวัติการแชท" > เลือกวิธีส่งไฟล์
* ประวัติการแชทที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อความไม่สามารถนำมาใช้กู้คืนข้อมูลได้

หากต้องการเรียกคืนประวัติการแชทหลังจากโอนย้ายบัญชีหรือติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเรียกคืนประวัติการแชท (iOS) toggle
การเรียกคืนประวัติการแชทจำเป็นต้องเปิดการใช้งาน iCloud Drive เอาไว้ก่อนดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบัญชี หากโอนย้ายบัญชี LINE เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ :
* ไม่สามารถเรียกคืนประวัติการแชทได้จากการเลือกแท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
* ข้อมูลสติกเกอร์และรูปภาพต่างๆ ภายในห้องแชทไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับคืนมาได้

ขั้นตอนการเรียกคืนประวัติการแชท
1. เปิดใช้งาน iCloud Drive
2. โอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ไปที่บนอุปกรณ์ใช้งานใหม่
3. เมื่อหน้าจอเรียกคืนประวัติการแชทปรากฏขึ้นให้เลือกที่ "เรียกคืนประวัติการแชท"

คุณสามารถตั้งค่า iCloud Drive ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการตั้งค่า iCloud Drive
1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ > เลือกที่ชื่อ (ชื่อที่ตั้งค่าไว้ใน Apple ID) ที่อยู่บริเวณด้านบนหน้าจอ
2. เลือกที่ "iCloud" > แล้วเปิดการตั้งค่าที่ "iCloud Drive"
3. เปิดการตั้งค่าที่ "LINE"

หมายเหตุ :
* กรุณาล็อกอินเข้า iCloud ด้วย Apple ID ที่ใช้สำรองข้อมูล
* หากขั้นตอนการตั้งค่าแตกต่างจากข้างต้น กรุณาสอบถามไปยังบริษัท Apple โดยตรง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบข้อมูลภายในห้องแชท toggle
คุณสามารถลบข้อมูลที่รับส่งในห้องแชทได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการลบข้อมูลทั้งหมดในห้องแชท 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "ลบข้อมูล"
3. เลือกที่ "ลบ" ข้างหัวข้อที่ต้องการลบ หรือเลือกที่ "ลบข้อมูลทั้งหมด" > "ลบ"

ขั้นตอนการลบข้อมูลในห้องแชทแต่ละห้อง 1. เลือกที่แท็บ "แชท" > เลือกห้องแชทที่ต้องการ > "" > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "ลบข้อมูล"
3. เลือกที่ "ทั้งหมด" > เลือกระยะเวลาที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ "ลบ" ข้างหัวข้อที่ต้องการลบ หรือเลือกที่ "ลบข้อมูลแชทและข้อความแชททั้งหมด" > "ลบ"

ทั้งนี้ หากเลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท" > "ลบข้อมูล" > "ลบข้อมูลแยกตามแชท" ระบบจะแสดงรายการห้องแชทโดยเรียงลำดับตามจำนวนข้อมูลจากมากไปน้อย
คุณสามารถลบข้อมูลห้องแชทแต่ละห้องได้ โดยเลือกห้องแชทที่ต้องการลบข้อมูลจากรายการ

* ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ลบไปแล้วได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความแจ้งเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปที่ iCloud ไม่สำเร็จ toggle
กรณีที่พื้นที่ว่างของ iCloud หรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงเป็นเหตุทำให้การสำรองข้อมูลอัตโนมัติไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งให้ทราบผ่านบัญชีทางการของ LINE ด้วยข้อความดังต่อไปนี้
* ระบบจะไม่แจ้งให้ทราบหากสำรองข้อมูลไม่สำเร็จด้วยสาเหตุอื่น

"ไม่สามารถสำรองข้อมูลประวัติการแชทได้ เนื่องจากมีพื้นที่บนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ"

หากพบข้อความในลักษณะข้างต้น หรือพบว่าบนแอปพลิเคชันไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเตรียมพื้นที่ว่างบน iCloud หรืออุปกรณ์ให้เพียงพอแล้ว ลองดำเนินการสำรองข้อมูลอีกครั้ง
*ตรวจสอบวิธีการดูพื้นที่ว่างบน iCloud หรืออุปกรณ์ ที่นี่

ขอแนะนำให้ตรวจสอบผลลัพธ์การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอที่แอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การสำรองข้อมูลประวัติการแชท toggle
หากต้องการเรียกคืนประวัติการแชทหลังโอนย้ายบัญชี LINE คุณต้องสำรองข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า ตามวิธีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS
คุณสามารถใช้ iCloud สำรองข้อมูลประวัติการแชทได้
ตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดได้ ที่นี่

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
คุณสามารถใช้ Google Drive สำรองข้อมูลประวัติการแชทได้
ตรวจสอบขั้นตอนโดยละเอียดได้ ที่นี่

ตรวจสอบวิธีตั้งค่าเพื่อให้ระบบโอนย้ายประวัติการแชทย้อนหลัง 14 วันให้โดยอัตโนมัติแม้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดิมได้เนื่องจากอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่าง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

กลุ่มแชท/แชทแบบวงสนทนา

วิธีดูวิดีโอ YouTube ด้วยกันหลังส่งในกลุ่มแชท toggle
คุณสามารถดูวิดีโอ YouTube ด้วยกันหลังส่งในกลุ่มแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "แชร์หน้าจอผ่านการโทร" ซึ่งแสดงอยู่ในข้อความแสดงตัวอย่างของวิดีโอ YouTube ที่ส่งในห้องแชท
2. เลือกที่ "โทรแบบเสียง" หรือ "โทรวิดีโอคอล" เพื่อดูด้วยกัน
* หากกำลังเล่นวิดีโอ YouTube ในห้องแชทอยู่ กรุณาเลือกที่ไอคอน "แชร์หน้าจอ"

กรณีที่ปิดการตั้งค่า "แสดงตัวอย่างลิงก์" เอาไว้ ระบบจะไม่แสดงปุ่ม "แชร์หน้าจอผ่านการโทร"
ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าแสดงตัวอย่างลิงก์ที่ส่งในห้องแชทได้ที่ หน้าช่วยเหลือนี้

* ปุ่ม "แชร์หน้าจอผ่านการโทร" ใต้ข้อความแสดงตัวอย่างลิงก์ YouTube เป็นการประมวลผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่านั้นโดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างกลุ่มจากห้องแชทแบบวงสนทนา toggle
คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทจากห้องแชทแบบวงสนทนาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "ตั้งค่าอื่นๆ" > "สร้างกลุ่ม" หรือ "สร้างกลุ่มเพื่อใช้งาน" ที่เมนู "อัลบั้ม" / "โน้ต"
3. เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มในกลุ่ม > เลือกที่ "ต่อไป"
4. ตั้งค่าต่างๆ เช่น ชื่อกลุ่ม, รูปโปรไฟล์ > เลือกที่ "สร้าง"

ทั้งนี้ ประวัติการแชทแบบวงสนทนาจะไม่โอนย้ายตามเข้าไปในกลุ่มแชท
หากต้องการตรวจสอบประวัติการแชทในอดีต กรุณาตรวจสอบจากในห้องแชทแบบวงสนทนาเดิม

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มแชทได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ซ่อน/ลบ

วิธีเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ toggle
คุณสามารถเลิกซ่อนแชทที่ซ่อนอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "กลุ่ม" หรือ "เพื่อน" > เลือกกลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการ
2. เลือกที่ "แชท" จากหน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมา

ไม่สามารถเลิกซ่อนได้หากอีกฝ่ายไม่แสดงในรายการเพื่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- คุณไม่ได้เพิ่มฝ่ายตรงข้ามเป็นเพื่อน
- คุณลบฝ่ายตรงข้ามออกจากการเป็นเพื่อน
- ฝ่ายตรงข้ามลบบัญชีแล้ว

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีลบห้องแชท toggle
สามารถลบห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกแท็บ "แชท" > "แก้ไข" (ไอคอน "≡v")
2. เลือกห้องแชทที่ต้องการลบ
3. เลือกที่ "ลบ" > "ลบ"

หมายเหตุ :
* ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลในห้องแชทที่ลบไปแล้วกลับมาได้
* ไม่สามารถลบห้องแชทของ Keep Memo ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีซ่อนแชท toggle
สามารถซ่อนห้องแชทได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "แชท"
2. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านบน (ไอคอน "≡v")
3. เลือกห้องแชทที่ต้องการซ่อนที่แสดงในหน้าจอ "แก้ไขรายการแชท" > เลือกที่ "ซ่อน" ด้านขวาล่าง
4. เลือกที่ "ซ่อน"

สามารถซ่อนห้องแชทที่ต้องการทีละห้องได้โดยสไลด์ห้องที่ต้องการซ่อนไปทางด้านซ้ายในหน้าจอ "แชท" > เลือกที่ "ซ่อน" > "ซ่อน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการลบข้อความในห้องแชท toggle
คุณสามารถลบข้อความที่แสดงในห้องแชทของคุณได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แตะค้างที่ข้อความที่ต้องการลบ
2. เลือกที่ "ลบ" หรือ "ลบข้อความ" > "ลบ" > "ลบ"

หมายเหตุ :
* ระบบจะลบเฉพาะข้อความที่แสดงอยู่ในห้องแชทของคุณเท่านั้น
* ข้อความที่แสดงอยู่ในห้องแชทของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ถูกลบ

หลังจากส่งข้อความภายใน 24 ชั่วโมง คุณจะสามารถยกเลิกการส่งข้อความได้ทั้งข้อความที่อ่านแล้วและยังไม่ถูกอ่าน

กรุณาตรวจสอบเกี่ยวกับการยกเลิกข้อความได้ที่หน้าช่วยเหลือด้านล่างนี้
- วิธียกเลิกการส่งข้อความ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ระบบจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเมื่อลบข้อความหรือลบห้องแชทหรือไม่ toggle

ระบบจะไม่แจ้งไปหาอีกฝ่ายทราบเมื่อคุณลบข้อความหรือลบห้องแชทของบุคคลดังกล่าว
 

ยกเว้นกรณีที่ยกเลิกการส่งข้อความโดยเลือก "ยกเลิกข้อความ" ระบบจะแจ้งให้ทราบทั้งในห้องแชทของคุณและอีกฝ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดกั้นข้อความแชทจากคนไม่รู้จัก toggle
คุณสามารถปิดกั้นไม่ให้คนที่คุณไม่รู้จักส่งข้อความแชทมาหาได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เปิดการตั้งค่า "ปฏิเสธการรับข้อความ"

ไปที่หน้าตั้งค่าปฏิเสธการรับข้อความ

ทั้งนี้ หากคุณตั้งค่าปฏิเสธการรับข้อความ จะสามารถปิดกั้นข้อความจากคนที่คุณไม่รู้จักได้ แต่คุณจะไม่ได้รับข้อความจากคนรู้จักใน "แนะนำ" ด้วยเช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปฏิเสธแชทที่เกี่ยวกับ LINE GAME toggle
หากคุณต้องการปฏิเสธการแจ้งเตือนข้อความแชทที่เกี่ยวกับ LINE GAME กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" > "การแจ้งเตือน" > "แอปที่อนุญาต"
2. เลือกเกมที่ไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน
3. ปิดการตั้งค่าที่ "รับข้อความ" หรือ "รับการแจ้งเตือน"

* หากปิดการตั้งค่า "รับข้อความ" คุณจะไม่ได้รับข้อความ แต่ยังรับของขวัญที่เพื่อนส่งมาให้ได้
* หากปิดการตั้งค่า "รับการแจ้งเตือน" คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน แต่ยังได้รับข้อความแชทจาก LINE อยู่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบข้อความที่ต้องการยกเลิกการส่งไปแล้ว toggle
หากลบข้อมูลรูปภาพหรือข้อความแชทต่างๆ ในแชทไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน "ยกเลิกข้อความ" ได้

ทีมงานไม่สามารถกู้คืน ลบ หรือยกเลิกการส่งข้อมูลได้เช่นกัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธียกเลิกการส่งข้อความ toggle
คุณสามารถยกเลิกการส่งข้อความในห้องแชทของคุณกับเพื่อนได้โดยแตะค้างที่ข้อความที่ส่ง > เลือก "ยกเลิกข้อความ"

สามารถยกเลิกการส่งข้อความได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่ง ทั้งข้อความที่เพื่อนอ่านแล้วและยังไม่อ่าน

ข้อควรทราบ
- ระบบจะแจ้งในห้องแชทของคุณและอีกฝ่ายว่ามีการยกเลิกส่งข้อความ
- หากลบข้อความแชทหรือข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ ในแชทไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกข้อความได้
- ทีมงานไม่สามารถกู้คืนหรือยกเลิกการส่งข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วได้เช่นกัน

ข้อมูลที่ยกเลิกการส่งได้
ข้อความตัวอักษร, สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อความเสียง, ลิงก์ (URL), รายชื่อติดต่อ, ตำแหน่งที่ตั้ง, ไฟล์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Letter Sealing

Key Fingerprint ของ Letter Sealing คืออะไร toggle
Key Fingerprint คือกุญแจการเข้ารหัส (Encryption key) ที่ระบบกำหนดให้แต่ละผู้ใช้งานสำหรับการส่งข้อความแชทที่ปลอดภัยระหว่างผู้ใช้ Letter Sealing
* Key Fingerprint จะไม่แสดงข้อมูลให้เห็นบนหน้าจอในห้องแชทของ LINE
 
กรณีที่ Key Fingerprint ของคุณตรงกับฝ่ายตรงข้ามหมายความว่าข้อความแชทถูกเข้ารหัสเอาไว้อย่างปลอดภัยแล้ว
* คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ
 
คุณสามารถตรวจสอบ Key Fingerprint ว่าตรงกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ตามวิธีดังต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท
2. เลือกที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ด้านล่างหน้าจอ 
3. เปรียบเทียบ Key Fingerprint บนหน้าจออุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามว่าตรงกันหรือไม่

ทั้งนี้ ทีมงานขอแนะนำให้เปรียบเทียบ Key Fingerprint โดยการพบกันโดยตรง หรือติดต่อกันด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 
กรณีที่ข้อความ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Letter Sealing ได้ตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สัญลักษณ์กุญแจด้านบนห้องแชทหายไป toggle
คุณสามารถตรวจสอบว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing อยู่หรือไม่ โดยการเลือกที่ "" ด้านบนห้องแชท 

หากมีข้อความว่า "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ปรากฏอยู่ด้านล่างแสดงว่ากำลังใช้งาน Letter Sealing
* สัญลักษณ์กุญแจจะปรากฏอยู่ด้านหน้าข้อความข้างต้น 

กรณีที่ "ห้องแชทนี้ปลอดภัยด้วย Letter Sealing" ไม่ปรากฏขึ้นมา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

Letter Sealing คืออะไร toggle

Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อมูลโดยการแปลงข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับสามารถอ่านเนื้อหาของข้อความได้

หากผู้ส่งและผู้รับข้อความเปิดการใช้งาน Letter Sealing เอาไว้ทั้งสองฝ่าย ข้อความที่รับส่งหากันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ฟังก์ชัน Letter Sealing จะเข้ารหัสข้อความหรือเนื้อหาดังต่อไปนี้ในห้องแชท
- ข้อความตัวอักษร (ยกเว้นข้อความที่ส่งผ่านบริการอื่น เช่น YouTube เป็นต้น)
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
- โทรและวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัว
* เรามีแผนจะปรับใช้กับการส่งข้อความชนิดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

กรณีที่ใช้งาน LINE สำหรับ PC โดยเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้

คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนสำหรับการรับส่งข้อความแชทในครั้งแรก
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยืนยันตัวตนที่หน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- ใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC ได้อย่างไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

มีข้อความว่า "ไม่สามารถแสดงข้อความได้" ปรากฏและไม่สามารถดูข้อความแชทที่เคยรับส่งได้ toggle
หลังโอนย้ายข้อมูลบัญชีด้วยสมาร์ทโฟน บางครั้งระบบจะแสดงข้อความด้านล่างนี้ และจะไม่สามารถดูข้อความแชทในอดีตได้

"ไม่สามารถแสดงข้อความได้"
"ไม่สามารถแสดงข้อความนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้สำรองข้อมูลแชทบนอุปกรณ์เครื่องเดิมหรือไม่ได้เรียกคืนข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องใหม่"
"ไม่สามารถแสดงข้อความเนื่องจากถอดรหัสไม่สำเร็จ"

หากพบข้อความข้างต้น จะไม่สามารถแสดงข้อความแชทในอดีตได้
หากต้องการตรวจสอบข้อความแชทในอดีต กรุณาติดต่อให้อีกฝ่ายส่งข้อความแชทดังกล่าวให้คุณ

ทั้งนี้ ข้อความข้างต้นจะแสดงเมื่อตรงกับกรณีดังต่อไปนี้

โอนย้ายข้อมูลบัญชีระหว่างอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการเดียวกัน (เช่น จาก iOS ไปยัง iOS) โดยไม่ได้สำรองหรือเรียกคืนข้อมูลการแชท
หากสำรองและเรียกคืนข้อมูลการแชท จะสามารถดูข้อความในอดีตบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนข้อมูลการแชท ที่นี่

โอนย้ายข้อมูลบัญชีจากอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการต่างกัน (เช่น จาก iOS ไปยัง Android)
กรณีที่โอนย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการต่างกัน จะไม่สามารถโอนย้ายข้อความแชทในอดีตได้

ได้รับข้อความแชทขณะกำลังโอนย้ายข้อมูลบัญชี
ข้อความแชทที่ได้รับขณะดำเนินการโอนย้ายข้อมูลบัญชีจะไม่สามารถโอนย้ายไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้

- Letter Sealing คืออะไร

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
หากคุณดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้วหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

จากนั้นกรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- วิธีใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่า Letter Sealing toggle
ระบบจะเปิดใช้งาน Letter Sealing เอาไว้เป็นค่าเริ่มต้น
* LINE ได้ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน โดยปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถตั้งค่าปิดใช้งาน Letter Sealing ได้อีกต่อไป

หากปัจจุบันการตั้งค่า Letter Sealing ปิดอยู่ คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อปกป้องข้อความได้จากแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ความเป็นส่วนตัว"
2. เลือกที่ "Letter Sealing"

ไปที่หน้าจอตั้งค่า

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

อื่นๆ

วิธีการตั้งค่าแสดงตัวอย่างลิงก์ที่รับส่งในห้องแชท toggle
คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงตัวอย่างลิงก์ที่ส่งในห้องแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "แสดงตัวอย่างลิงก์"

ลิงก์ที่ส่งหลังเปลี่ยนการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปแสดงตามค่าที่ตั้ง

ทั้งนี้ ลิงก์ที่รับส่งในห้องแชทจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ LINE ด้วย เพื่อให้ฟังก์ชันแสดงตัวอย่างลิงก์ทำงาน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

คอนเทนต์ที่แสดงอยู่ด้านบนรายการแชทคืออะไร toggle
ระบบจะแสดงคอนเทนต์จากบริการหรือฟังก์ชันต่างๆ ของ LINE ที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละคนด้านบนรายการแชทเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งคอนเทนต์ที่แสดงเลือกปรับโดยอ้างอิงข้อมูลจากประวัติการเข้าชมและประวัติการคลิกในอดีต

คอนเทนต์ที่แสดงอยู่ด้านบนรายการแชทมีดังต่อไปนี้
- คอนเทนต์ประเภทข้อมูลที่เป็นบริการของ LINE (เช่น สภาพอากาศ ข่าว ฯลฯ)
- โฆษณา
- ฟังก์ชันประกาศในห้องแชท

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถตั้งค่าให้ระบบไม่แสดงคอนเทนต์เลยได้

หากต้องการปรับคอนเทนต์ที่แสดงกรุณาเลือก ที่นี่

เกี่ยวกับข้อมูลที่นำไปใช้งานเลือก ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเอฟเฟกต์ที่แสดงในห้อง​​แชท toggle

ขั้นตอนการเปลี่ยนการตั้งค่าเอฟเฟกต์

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)

2. เลือกที่ "แชท" > เลือกเปิดหรือปิด "แอนิเมชันที่ฉากหลังในห้องแชท"

หากปิด "แอนิเมชันที่ฉากหลังในห้องแชท" ฉากหลังของห้องแชทจะไม่แสดงแอนิเมชันตามเทศกาล 


เอฟเฟกต์ที่สามารถปิดได้มีดังต่อไปนี้
- เอฟเฟกต์ที่แสดงเมื่อเปิดห้องแชท
- เอฟเฟต์ที่แสดงเมื่อส่งคีย์เวิร์ด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ของห้องแชท toggle
คุณสามารถเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ของห้องแชทได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนห้องแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "วอลล์เปเปอร์" > เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง "รูปวาด", "สี", "รูปของคุณ"
3. เลือกสีหรือรูปที่ต้องการใช้
4. ตรวจสอบตัวอย่างการตั้งค่าในหน้าจอตัวอย่างวอลล์เปเปอร์ > เลือกที่ "นำไปใช้"

* หากเลือก "รูปวาด" หรือ "สี" สามารถปัดหน้าจอแสดงตัวอย่างวอลล์เปเปอร์ไปทางซ้ายขวาเพื่อดูวอลล์เปเปอร์อื่นๆ ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีรายงานปัญหาแชทที่สร้างความรบกวน toggle
กรณีที่ได้รับแชทก่อกวน คุณสามารถรายงานปัญหาผู้ใช้หรือเนื้อหาการแชทผ่านหน้าจอแชทดังกล่าวได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
* อีกฝ่ายจะไม่ทราบว่าคุณรายงาน

ขั้นตอนการรายงานปัญหาผู้ใช้
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกปัญหาที่ต้องการรายงาน > เลือกที่ "รับทราบและส่ง"

ขั้นตอนการรายงานปัญหาเนื้อหาการแชท
1. แตะค้างที่เนื้อหาที่ต้องการรายงานปัญหา
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกปัญหาที่ต้องการรายงาน > เลือกที่ "รับทราบและส่ง"
4. เลือกที่ "ยกเลิก" หรือ "บล็อค" ตามต้องการ

ทีมงานจะตรวจสอบตามข้อมูลที่ได้รับรายงาน และดำเนินการตามความเหมาะสมหากพบพฤติกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ

ทั้งนี้ ทีมงานไม่สามารถแจ้งผลการตรวจสอบหรือรายละเอียดการดำเนินการให้ทราบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของฝ่ายตรงข้าม

ตรวจสอบวิธีรายงานปัญหาบน LINE VOOM ได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดเสียง, ซ่อน, รายงานปัญหา โฆษณาที่แสดงในแท็บ "แชท" toggle
คุณสามารถปิดเสียง, ซ่อน, รายงานปัญหาโฆษณาที่แสดงในแท็บ "แชท" ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการปิดเสียงโฆษณา (เฉพาะโฆษณาแบบวิดีโอเท่านั้น)
เลือกที่ไอคอน "ลำโพง" ด้านซ้ายล่างของหน้าต่างโฆษณา

ขั้นตอนการปิดโฆษณา
เลือกที่ไอคอน "ปิด" ด้านขวาบนของหน้าต่างโฆษณา
*สามารถปิดโฆษณาที่กำลังแสดงอยู่ได้ แต่ไม่สามารถลบพื้นที่สำหรับแสดงโฆษณาออกไปเลยได้

ขั้นตอนการซ่อนและรายงานปัญหาโฆษณา
1. เลือกที่แท็บ "แชท" > ":" ด้านขวาล่างของหน้าต่างโฆษณา
2. เลือกที่ "ซ่อนโฆษณานี้" หรือ "รายงานปัญหาโฆษณานี้"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตั้งค่าเล่นวิดีโออัตโนมัติของโฆษณาแบบวิดีโอที่แสดงในแท็บ "แชท" toggle
คุณสามารถตั้งค่าให้โฆษณาแบบวิดีโอที่แสดงในแท็บ "แชท" ไม่เล่นอัตโนมัติได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" (ไอคอนรูปเกียร์) > "ตั้งค่า" > "รูป & วิดีโอ"
2. เลือกที่ "เล่นวิดีโออัตโนมัติ" > "ไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติ" / "เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น" / "เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายและ Wi-Fi"
* วิดีโอในแท็บ "แนะนำ" ของ LINE VOOM จะเล่นเองโดยอัตโนมัติเสมอ ไม่เกี่ยวกับการตั้งค่า "เล่นวิดีโออัตโนมัติ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การปรับคอนเทนต์ที่แสดงอยู่ด้านบนรายการแชท toggle
คุณสามารถปรับคอนเทนต์ที่แสดงอยู่ด้านบนของรายการแชทได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปรับคอนเทนต์ประเภทข้อมูลให้เหมาะกับตัวเอง
* อาจไม่สามารถซ่อนบางคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของ LINE ได้

a. กรณีต้องการลดการแสดงคอนเทนต์ที่คุณไม่มีความสนใจ
- เลือกที่ "x" ด้านขวาบนของคอนเทนต์
- เลือกที่ ":" ด้านขวาล่างของคอนเทนต์ > "แสดงแบนเนอร์แบบนี้น้อยลง"

b. กรณีต้องการรับข้อมูลคล้ายกับที่กำลังแสดงอยู่เพิ่มเติม
- เลือกที่ ":" ด้านขวาล่างของคอนเทนต์ > "แสดงแบนเนอร์แบบนี้เพิ่มขึ้น"

c. กรณีต้องการซ่อนคอนเทนต์ที่คุณไม่มีความสนใจ
- เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "บัญชี" > "ตั้งค่าการแนะนำ" > ปิดคอนเทนต์ที่ต้องการซ่อน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ใช้การแชทเพิ่มความสะดวก

LINE ตารางนัด/กิจกรรม

การลบกิจกรรมใน LINE ตารางนัด toggle
คุณสามารถลบกิจกรรมใน LINE ตารางนัดได้เฉพาะกิจกรรมที่ตัวเองสร้างเท่านั้น

ทั้งนี้ หากไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่แก้ไขครั้งล่าสุด ระบบจะลบกิจกรรมดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการลบกิจกรรม
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "ดูทั้งหมด"
2. ไปที่หมวด "ความสะดวกต่างๆ" > เลือกที่ "ตารางนัด"
3. เลือกที่กิจกรรมที่ต้องการลบ
4. เลือกที่ไอคอน "ดินสอ" ด้านบนหน้าจอ
5. เลือกที่ "ลบกิจกรรมนี้" > "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแก้ไขกิจกรรมใน LINE ตารางนัด toggle
ทุกคนที่ได้รับเชิญสามารถแก้ไขกิจกรรมใน LINE ตารางนัดได้

ขั้นตอนการแก้ไขตารางนัด
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "ดูทั้งหมด"
2. ไปที่หมวด "ความสะดวกต่างๆ" > เลือกที่ "ตารางนัด"
3. เลือกที่กิจกรรมที่ต้องการแก้ไข
4. เลือกที่ไอคอน "ดินสอ" ด้านบนหน้าจอ
5. แก้ไขเนื้อหาของหัวข้อต่างๆ ตามต้องการ > เลือกที่ "แก้ไข" > "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ทุกคนสามารถเชิญเพื่อนให้เข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัดเพิ่มได้หรือไม่ toggle
ทุกคนที่ได้รับเชิญ สามารถเชิญเพื่อนให้เข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัดเพิ่มได้
โดยสามารถเชิญได้สูงสุดครั้งละ 30 รายการ

ขั้นตอนการเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัด
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "ดูทั้งหมด"
2. ไปที่หมวด "ความสะดวกต่างๆ" > เลือกที่ "ตารางนัด"
3. เลือกที่กิจกรรมที่ต้องการเชิญเพื่อนเข้าร่วม
4. เลือกที่ไอคอน "เชิญ"
5. เลือกกลุ่มหรือเพื่อน > เลือกที่ "เชิญ" > "ส่ง" > "ตกลง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ส่งข้อความถึงผู้ตอบคืออะไร toggle
ส่งข้อความถึงผู้ตอบ คือฟังก์ชันที่สามารถส่งข้อความแชทถึงเพื่อนที่ตอบกลับกิจกรรมได้ หากผู้ตอบไม่ใช่เพื่อนของคุณใน LINE จะไม่สามารถส่งข้อความแชทหาได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัดไม่ได้รับข้อความเชิญ toggle
หากอีกฝ่ายมีชื่อปรากฏตอนคุณส่งคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมใน LINE ตารางนัดแต่ไม่ได้รับข้อความเชิญ มีความเป็นไปได้ว่าสมาชิกคนดังกล่าวปิดการตั้งค่ารับข้อความจาก "แอปที่ไม่อนุญาต" บนแอปพลิเคชัน LINE เอาไว้

หากต้องการรับข้อความที่ส่งจาก LINE ตารางนัด กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปิดการตั้งค่า "แอปที่ไม่อนุญาต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งาน LINE ตารางนัด toggle
คุณสามารถใช้ LINE ตารางนัดเพื่อสร้างตารางนัดกับเพื่อนได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการใช้งานจากแท็บ "หน้าหลัก" 1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "ดูทั้งหมด"
2. ไปที่หมวด "ความสะดวกต่างๆ" > เลือกที่ "ตารางนัด"
3. เลือกที่ "เพิ่มกิจกรรมใหม่"
4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม > เลือกที่ "เลือกวัน"
5. เลือกวันที่ต้องการ > เลือกที่ "เลือก"
6. เลือกที่ "เชิญสมาชิก"
7. เลือกกลุ่มหรือเพื่อนที่ต้องการเชิญ > เลือกที่ "เชิญ"
8. แก้ไขหรือเขียนข้อความตามต้องการ > เลือกที่ "ส่ง"

ในหน้า "รายละเอียดกิจกรรม" คุณสามารถดูการตอบรับและส่งข้อความถึงผู้ตอบได้

- "เชิญ" : สามารถเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้
- "คัดลอกลิงก์" : สามารถคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปแชร์ต่อได้ เช่น แชร์ในห้องแชทอื่น

ทั้งนี้ เมื่อเลือกที่ "LINE ตารางนัด" ระบบจะเปิดหน้า "กิจกรรม" ซึ่งแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดที่คุณสร้างหรือได้รับเชิญ

ขั้นตอนการใช้งานจากห้องแชท 1. เลือกที่ไอคอน "+" ด้านล่างห้องแชท > "ตารางนัด"
2. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
3. เลือกที่ "เลือกวัน"
4. เลือกวันที่ต้องการ > เลือกที่ "เลือก"
5. เลือกที่ "เชิญสมาชิก"
6. แก้ไขหรือเขียนข้อความตามต้องการ > เลือกที่ "ส่ง"

สามารถดูการตอบรับและส่งข้อความถึงผู้ตอบได้จากข้อความที่ระบบส่ง โดยเลือกที่ "ดูตอนนี้" หรือเลือกที่ "LINE ตารางนัด" ด้านล่างข้อความ > เลือกกิจกรรมที่คุณสร้าง

- ไอคอน "ดินสอ" ด้านบนหน้าจอ : สามารถแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมได้
- "เชิญ" : สามารถเชิญเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในห้องแชทนั้นได้
- "คัดลอกลิงก์" : สามารถคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปแชร์ต่อได้ เช่น แชร์ในห้องแชทอื่น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

โน้ต/อัลบั้ม

วิธีลบอัลบั้ม/รูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถลบอัลบั้มหรือรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
ขั้นตอนการลบอัลบั้ม
1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่สัญลักษณ์ " : " ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ลบอัลบั้ม" > "ลบ"
 
ขั้นตอนการลบรูปในอัลบั้ม
1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ แล้วเลือกที่สัญลักษณ์ " : " ทางด้านขวาบน > เลือกที่ "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการลบ แล้วเลือกที่ไอคอนถังขยะด้านซ้ายล่าง > เลือกที่ "ลบ"

หมายเหตุ :
* คุณสามารถเลือกรูปทั้งหมดได้โดยเลือกที่ "เลือกทั้งหมด"
* หากลบอัลบั้มหรือรูปภาพไปแล้วจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้อีก

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเพิ่มรูปในอัลบั้ม toggle
คุณสามารถเพิ่มรูปในอัลบั้มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่สัญลักษณ์ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม > "เพิ่มรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการเพิ่มในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป" > "เพิ่ม"
 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพที่รับส่งในห้องแชทเข้าอัลบั้มได้โดยการแตะค้างที่รูปภาพ > แล้วเลือกที่ "อัลบั้ม"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการสร้างโน้ต toggle
คุณสามารถสร้างโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "โน้ต"
2. เลือกไอคอน "+" ด้านขวาล่าง > "โพสต์"
3. กรอกข้อความที่ต้องการโน้ตลงไป > แล้วเลือกที่ "โพสต์" ด้านขวาบน

ทั้งนี้ สิ่งที่สามารถแนบลงในโน้ตได้ ได้แก่ สติกเกอร์, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์ URL, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น
- สามารถแนบรูปภาพ/วิดีโอไม่เกิน 20 ไฟล์ และสติกเกอร์ไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 โพสต์
- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง สามารถแนบได้ 1 ข้อมูลต่อ 1 โพสต์
- สติกเกอร์แบบมีเสียง, สติกเกอร์อนิเมชัน สามารถแนบได้ 1 ภาพเท่านั้นและไม่สามารถโพสต์ร่วมกับสติกเกอร์แบบภาพนิ่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขหรือลบโน้ต toggle
คุณสามารถแก้ไขหรือลบโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน "..." ด้านขวาบนของโน้ตที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
2. เลือกที่ "แก้ไขโพสต์" หรือ "ลบ" > "ลบ"

* สามารถแก้ไขและลบได้เฉพาะโน้ตที่ตนเองสร้างเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีสร้างอัลบั้ม toggle
คุณสามารถสร้างอัลบั้มใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่เครื่องหมายสามขีดด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกไอคอน " + " ด้านขวาล่าง
3. เลือกรูปที่ต้องการบันทึกในอัลบั้มแล้วเลือกที่ "ต่อไป"
4. กรอกชื่ออัลบั้มแล้วเลือกที่ "สร้างอัลบั้ม"
 
หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* กรณีไม่กรอกชื่ออัลบั้ม ระบบจะตั้งชื่อเป็นวันที่ที่สร้างอัลบั้มให้โดยอัตโนมัติ
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีบันทึกรูปจากอัลบั้ม toggle
คุณสามารถบันทึกรูปทั้งหมดในอัลบั้มหรือเฉพาะรูปที่ต้องการได้

ขั้นตอนการบันทึกรูปทั้งอัลบั้ม
1. เลือกที่เครื่องหมาย "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือเลือกที่อัลบั้มแล้วเลือกที่ " : " ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลดอัลบั้ม"

ขั้นตอนการบันทึกเฉพาะรูปที่เลือก
1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกอัลบั้มที่ต้องการ > เลือกที่ " : " ด้านขวาบน > "เลือกรูป"
3. เลือกรูปที่ต้องการบันทึก > เลือกที่ "" ด้านขวาล่าง
* หากต้องการเลือกรูปทั้งหมด กรุณาเลือกที่ "เลือกทั้งหมด" ด้านบนหน้าจอ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนโน้ต toggle
ระบบจะแจ้งเตือนโน้ตผ่านการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) หรือการแจ้งเตือน (ไอคอนรูปกระดิ่ง) ใน "หน้าหลัก"

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนโน้ตได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "ตั้งค่าอื่นๆ"
2. เลือกปิด "การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโน้ต"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปลี่ยนชื่ออัลบั้ม toggle

คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออัลบั้มได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "" ด้านบนหน้าจอแชท > "อัลบั้ม"
2. เลือกที่ "..." ด้านขวาล่างของอัลบั้ม หรือ เลือกที่อัลบั้ม > ":" ด้านขวาบน
3. เลือกที่ "เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม"
4. กรอกชื่ออัลบั้ม > เลือกที่ "เปลี่ยนชื่อ"


หมายเหตุ :
* สามารถตั้งชื่ออัลบั้มได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
* ไม่สามารถตั้งชื่ออัลบั้มซ้ำกันในห้องแชทเดียวกันได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่