ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการยืนยันตัวตน

  มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จักส่ง SMS หรือโทรเข้ามา

  ไม่ได้รับ SMS แจ้งรหัสยืนยัน

  พอกรอกรหัสยืนยันแล้วเกิดข้อผิดพลาด

  หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สามารถใช้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ได้

  ทำไมยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วมีชื่อของคนอื่นแสดงขึ้นมา

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง