ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

  มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโอนย้ายข้อมูลบัญชี

  ใช้งาน LINE ไม่ได้หลังเรียกคืนข้อมูลจาก iTunes หรือ iCloud

  เกิดข้อผิดพลาดในการโอนย้ายข้อมูลบัญชี

  โอนย้ายบัญชีแล้วเพื่อนหรือกลุ่มหาย

  ไม่ได้รับรหัสเพื่อกำหนดรหัสผ่าน

  มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อกรอกอีเมลแอดเดรสหรือรหัสผ่าน

  มีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อโอนย้ายบัญชีโดยเลือกที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook"

  มีข้อความแจ้งเตือนว่า "หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง"

  หน้าจอ "จะโอนย้ายบัญชีได้อย่างไร" แสดงขึ้นมา

  ขอรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชีแล้วมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า "คุณถูกจำกัดการยืนยันชั่วคราว"

  ไม่ได้รับรหัสยืนยันการโอนย้ายบัญชี

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง