ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  สภาพแวดล้อมในการใช้งาน LINE

  ต้องเสียค่าใช้บริการในการใช้งาน LINE หรือไม่

  สามารถใช้งาน LINE ในต่างประเทศได้หรือไม่

  วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของ LINE ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งาน LINE

  ต้องการทราบกำหนดการเพิ่มอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน LINE

  สามารถใช้บัญชี LINE เดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องได้หรือไม่

  วิธีเปลี่ยนภาษาภายในแอปพลิเคชัน LINE

  วิธียกเลิกการจำกัดอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชัน

  สามารถนำข้อมูลที่ลงทะเบียนใน LINE ปัจจุบันไปลงทะเบียนในบัญชีอื่นได้หรือไม่

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง