ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ค่าบริการและการชำระเงิน LINE Out

  อัตราค่าโทรภายในประเทศและต่างประเทศของ LINE Out

  วิธีการชำระเงินค่าโทรของ LINE Out

  วิธีการซื้อแพ็กเกจ 30 วันหรือ Call Credit

  Call Credit มีวันหมดอายุหรือไม่

  วิธีตรวจสอบเวลาโทรที่เหลือของแพ็กเกจ 30 วัน

  เกี่ยวกับการซื้อแพ็กเกจ 30 วันชนิดเดียวกันซ้ำ

  ระยะเวลาการโทรที่ยังไม่ได้ใช้งานในแพ็กเกจ 30 วันสามารถยกยอดได้หรือไม่

  วิธีการตรวจสอบค่าโทรที่ใช้งาน

  ขอคืนเงินจากการซื้อ Call Credit หรือ แพ็กเกจ 30 วันได้หรือไม่

  วิธีการยกเลิกการเติมเงินอัตโนมัติ (ต่ออายุอัตโนมัติ)

  ต้องการหยุดใช้ชั่วคราว/ยกเลิกสัญญา/เลิกใช้ LINE Out

  หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สามารถโทรออกด้วย LINE Out

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง