ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีใช้งาน LINE Out

  [ประกาศสำคัญ] สิ้นสุดการให้บริการ LINE Out

  LINE Out เป็นบริการแบบไหน

  วิธีโทรศัพท์ผ่าน LINE Out (ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ)

  กรณีที่ยอดเงินเหลือ 0 ระหว่างการโทรจะเป็นอย่างไร

  หมายเลขโทรศัพท์ที่จะปรากฏที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อโทรออกด้วย LINE Out

  กรณีที่มีสายอื่นโทรเข้ามาระหว่างโทรด้วย LINE Out จะเป็นอย่างไร

  วิธีลบประวัติการโทร

  มีบริการโอนสายหรือฝากข้อความหรือไม่

  สิ่งที่แสดงขึ้นมาเมื่อกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยปุ่มกดคืออะไร

  วิธีการเปลี่ยนสกุลเงินของอัตราค่าโทรที่แสดงในแป้นปุ่มกด

  สาเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏที่โปรไฟล์ของเพื่อนใน LINE

  จะเป็นอย่างไรหากบันทึกรายชื่อติดต่อใหม่ผ่าน LINE Out

  มีรูปภาพของผู้ติดต่อที่ไม่ใช่เพื่อนใน LINE แสดงที่ประวัติการโทรหรือสมุดรายชื่อ

  ใช้ LINE Out ในต่างประเทศได้หรือไม่

  ใช้งานบน iPad, iPod touch หรือแท็บเล็ตได้หรือไม่

  ใช้งานด้วยซิมการ์ดสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะได้หรือไม่

  ใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านลงทะเบียนได้หรือไม่

  ประเทศปลายทางที่สามารถใช้ LINE Out โทรไปได้

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง