LINE

สมัครสมาชิก และยกเลิก

จะเปิดใช้บริการ Rabbit LINE Pay ได้อย่างไร toggle
คุณสามารถเปิดใช้บริการได้จากหน้าเมนูหลักของ LINE โดยเลือกที่แท็บ "Wallet" > "Rabbit LINE Pay" เมื่ออ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดใช้บริการ
 
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครใช้บริการ Rabbit LINE Pay

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยสร้างกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ได้หรือไม่ toggle
คุณสามารถสร้างกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ได้แม้จะไม่ได้ถือสัญชาติไทย

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลและเลขประจำตัวประชาชน จากนั้นให้ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ เพื่อสร้างและเปิดการใช้งานกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay

หมายเหตุ :
* ยอดเงินสูงสุดคือ 5,000 บาท
* คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเลือกที่ไอคอนรูป " ? " ที่อยู่ทางขวาของช่องกรอกเลขประจำตัวประชาชน
* ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกจะนำไปใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเท่านั้น
* ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่กรอกได้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ลบบัญชี Rabbit LINE Pay ได้อย่างไร toggle
คุณสามารถลบบัญชี Rabbit LINE Pay ได้ด้วยการดำเนินการจากเมนู "ตั้งค่า" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีลบบัญชี
1. เลือกที่ "ตั้งค่า" จากในหน้าจอเมนู Rabbit LINE Pay > "ลบบัญชี" > "ลบบัญชี"
2. เลือกที่ "ใช่" ในหน้าจอสุดท้าย
* ข้อมูลการใช้บริการทั้งหมดและโปรโมชันคูปองต่าง ๆ จะถูกลบ หลังเสร็จสิ้นการลบบัญชี  โดยจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเหล่านี้ได้

คุณไม่สามารถลบบัญชีได้ทันที หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กรณีที่มีการชำระเงินหรือการโอนเงินอยู่ในสถานะดำเนินการอยู่
สามารถลบบัญชีได้เมื่อการดำเนินดังกล่าวสิ้นสุด

-กรณีที่บัญชีถูกระงับการใช้งาน
สามารถลบบัญชีได้หลังจากบัญชีเปิดใช้งานใหม่แล้ว

* ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดใช้งานบัญชีได้ที่นี่ 

- กรณีที่มียอดคงเหลือใน Rabbit LINE Pay มากกว่า 15 บาท คุณต้องยอมสละสิทธิ์ในเงินคงเหลือ หรือถอนยอดเงินคงเหลือออกจากบัญชีก่อน จึงจะยกเลิกการใช้บริการได้ หากเลือกสละสิทธิ์ในเงินคงเหลือแล้ว จะไม่สามารถถอนเงินส่วนดังกล่าวออกมาได้อีก

- กรณีที่ยอดคงเหลือใน Rabbit LINE Pay ติดลบ
หากยอดคงเหลือใน Rabbit LINE Pay ต่ำกว่า 0 บาท กรุณาเติมเงินเพื่อชำระในส่วนที่ติดลบก่อนแล้วจึงลบบัญชี Rabbit LINE Pay

นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถลบบัญชี Rabbit LINE Pay ด้วยตนเองได้ในกรณีต่อไปนี้

- โอนย้ายบัญชีไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการที่ไม่รองรับ Rabbit LINE Pay
* นอกจากระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แล้ว ระบบไม่รองรับการใช้งานบน BlackBerry, Nokia และ Windows Phone 
- โอนย้ายบัญชีไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศอื่น

- กรณีที่สถานการณ์ของคุณตรงกับเงื่อนไขข้างต้น และต้องการลบบัญชี Rabbit LINE Pay
กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า Rabbit LINE Pay เพื่อยืนยันตัวตนในการลบบัญชี Rabbit LINE Pay
* บัญชีธนาคารที่ใช้งานได้ จะต้องเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของคุณเท่านั้น

ฝ่ายดูแลลูกค้า Rabbit LINE Pay
โทร. 02-026-3779 (เวลาทำการ : 7:00 - 22:00 น. ไม่เว้นวันหยุด) 
Rabbit LINE Pay CS Official Account: เพิ่มเพื่อนได้ ที่นี่ (เวลาทำการ :  7:00 น. - 22:00 น. ไม่เว้นวันหยุด)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่ต้องการให้บุตรหรือผู้ที่อยู่ในการปกครอง ใช้บริการ Rabbit LINE Pay toggle
กรณีที่คุณไม่สามารถปิดการใช้งาน Rabbit LINE Pay จากสมาร์ทโฟนของบุตรหรือผู้ที่อยู่ในการปกครองได้ หรือต้องการระงับการใช้บริการ Rabbit LINE Pay กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า Rabbit LINE Pay บริษัทจะแจ้งข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินการในลำดับถัดไป

ฝ่ายดูแลลูกค้า Rabbit LINE Pay
โทร. 02-026-3779 (เวลาทำการ : 7:00 - 22:00 น. ไม่เว้นวันหยุด) 
Rabbit LINE Pay CS Official Account: เพิ่มเพื่อนได้ ที่นี่ (เวลาทำการ :  7:00 น. - 22:00 น. ไม่เว้นวันหยุด)

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อสร้างกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ทำไมต้องลงทะเบียนเลขประจำตัวประชาชน toggle
บริษัทดำเนินการตามคำร้องขอจากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ดังนั้นการสร้างกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay จึงจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

ข้อมูลที่คุณลงทะเบียนสำหรับการสร้างกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการชำระเงินต่างๆ ซี่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเข้ารหัสและเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เมื่อลบบัญชี LINE แล้ว Rabbit LINE Pay จะถูกยกเลิกบัญชีโดยอัตโนมัติหรือไม่ toggle
คุณไม่สามารถลบบัญชี LINE ก่อนได้ กรุณายกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ให้เรียบร้อยก่อนลบบัญชี LINE 

ทั้งนี้ หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน แล้วไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE ได้ บัญชี Rabbit LINE Pay ของคุณจะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

- กรณีใช้งานไม่ได้เนื่องจากเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งาน กรุณาตรวจสอบ ที่นี่
- กรณีที่ยกเลิกบัญชี Rabbit LINE Pay ไม่ได้ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP