LINE

เหรียญ

วิธีการซื้อเหรียญ toggle
ขั้นตอนการซื้อเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "เหรียญ" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "ซื้อเหรียญ"
3. เลือกจำนวนเหรียญที่คุณต้องการซื้อ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบเหรียญ
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ "เหรียญ"

* ตรวจสอบยอดคงเหลือของเหรียญ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

การแลกเหรียญอัตโนมัติด้วย LINE POINTS คืออะไร toggle
บริษัทได้เพิ่มฟังก์ชันแลก LINE POINTS เป็นเหรียญโดยอัตโนมัติขณะซื้อสติกเกอร์หรือธีมสำหรับผู้ใช้งาน LINE เวอร์ชันดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ใช้งาน iOS
เวอร์ชัน LINE 6.8.5 ขึ้นไป

- สำหรับผู้ใช้งาน Android
เวอร์ชัน LINE 6.8.2 ขึ้นไป

ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแลก LINE POINTS เป็นเหรียญได้ด้วยตัวเองโดยการเข้าไปที่แท็บ "Wallet" > "LINE POINTS" > "ใช้" ได้อีกต่อไป

คุณสามารถดูวิธีการตรวจสอบเหรียญที่มีอยู่จากสมาร์ทโฟนได้ ที่นี่

หมายเหตุ: จำนวน "เหรียญของฉัน" จะแสดงยอดรวมเหรียญที่มีอยู่กับเหรียญที่แลกจาก LINE POINTS

ทั้งนี้ อัตราการแลกเปลี่ยน LINE POINTS เป็นเหรียญจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
กรุณาตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ ที่นี่

ตัวอย่างการคำนวณเหรียญของฉัน (กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคือ 1 เหรียญ = 2 พอยท์)
กรณีที่มี 60 เหรียญและ 80 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 100 เหรียญ
กรณีที่มี 10 เหรียญและ 100 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 60 เหรียญ
กรณีที่มี 0 เหรียญและ 100 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 50 เหรียญ
กรณีที่มี 10 เหรียญและ 90 พอยท์ "เหรียญของฉัน" จะแสดงเป็น 45 เหรียญ

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP