LINE

การใช้งาน และการตั้งค่าอื่นๆ

วิธีเปลี่ยนรูปหน้าปก toggle
คุณสามารถเปลี่ยนรูปหน้าปกเพื่อตกแต่งโปรไฟล์และสร้างเอกลักษณ์ให้ตนเองได้ โดยสามารถใช้ภาพเคลื่อนไหวความยาวไม่เกิน 15 วินาทีเป็นรูปหน้าปกได้อีกด้วย

ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปหน้าปก
1. เลือกที่ไอคอนหรือชื่อของตนเองที่อยู่ด้านบนของ "หน้าหลัก" หรือบนไทม์ไลน์
2. เลือกที่รูปหน้าปก
3. เลือกที่ "แก้ไข" ด้านบนหน้าจอ > เลือก "ถ่ายรูปหรือวิดีโอ" หรือ "เลือกรูป & วิดีโอ"  หรือ "แต่งโปรไฟล์"
4. แก้ไขตามความต้องการ > เลือกที่ "เสร็จสิ้น" หรือ "บันทึก"

* เมนู "แต่งโปรไฟล์" ข้างต้นจะปรากฏบนอุปกรณ์รุ่น iPhone 6s/6s Plus เป็นต้นไป (ตรวจสอบเกี่ยวกับการแต่งโปรไฟล์ได้ ที่นี่)

กรณีใช้ภาพเคลื่อนไหว เมื่อครอบตัดขนาดภาพแล้ว กรุณาปรับแต่งช่วงเวลาของวิดีโอที่จะให้แสดงในหน้าจอถัดไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรูปหน้าปก ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้โดยอัตโนมัติ
หากไม่ต้องการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอการปรับแต่ง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ที่ส่งไปยังหน้าจอโฮมของอุปกรณ์ใช้งาน toggle
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ที่ส่งไปยังหน้าโฮมของอุปกรณ์ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "การแจ้งเตือน"
2. เปลี่ยนการตั้งค่าที่หัวข้อ "การแจ้งเตือนไทม์ไลน์"

อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะปิดการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว แต่คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนในโพสต์ของคุณบนไทม์ไลน์ได้จากไอคอนรูปกระดิ่งที่อยู่ส่วนบนหน้าจอไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีปิดการแจ้งเตือนไปยังไทม์ไลน์หรือสตอรี่เมื่อมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก toggle
คุณสามารถปิดการโพสต์ลงไทม์ไลน์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "โปรไฟล์"
2. เลือกปิดที่หัวข้อ "แชร์รูปโปรไฟล์"

แม้จะปิดการแจ้งเตือนไทม์ไลน์ เมื่อมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าปก ระบบจะโพสต์ลงสตอรี่ให้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการปิดการโพสต์ลงสตอรี่ กรุณาปลดการเลือกที่ "แชร์ไปยังสตอรี่" ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอการเปลี่ยนรูป

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

พบโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมในไทม์ไลน์ toggle
กรณีที่พบโพสต์บนไทม์ไลน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม คุณสามารถรายงานปัญหาได้จากหน้าจอไทม์ไลน์ดังกล่าว
* ระบบจะไม่แจ้งเกี่ยวกับการรายงานให้อีกฝ่ายทราบ

ขั้นตอนการรายงานโพสต์
1. เลือกไอคอน "..." ด้านขวาบนของโพสต์ที่ต้องการรายงาน
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา จากนั้นเลือก "รับทราบและส่ง"

ขั้นตอนการรายงานความคิดเห็น
1. แตะค้างที่ความคิดเห็นที่ต้องการรายงานปัญหา
2. เลือกที่ "รายงานปัญหา"
3. เลือกเหตุผลที่รายงานปัญหา จากนั้นเลือก "รับทราบและส่ง"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์ toggle
ข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์มีดังต่อไปนี้

- รูปโปรไฟล์
- รูปหน้าปก (รวมไอเทมที่ตกแต่ง)
- ชื่อ
- ข้อความสถานะบางส่วน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP