LINE

LINE OpenChat คืออะไร

LINE OpenChat คืออะไร toggle
LINE OpenChat คือพื้นที่ที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างบุคคลที่มีความชอบหรือความสนใจเหมือนกัน

คุณสามารถสร้างโอเพนแชทที่ทุกคนเข้าร่วมได้ หรือสร้างโอเพนแชทเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีเปิดหน้าหลักของ LINE OpenChat toggle
วิธีเปิดหน้าหลักของ LINE OpenChat มีดังต่อไปนี้

- เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > แล้วเลือก "โอเพนแชท" ที่แสดงอยู่ในรายการกลุ่ม
- เลือกที่ไอคอนสร้างห้องแชทภายในแท็บแชท > "โอเพนแชท"
- เลือกที่ไอคอน LINE OpenChat ที่แท็บในหน้าไทม์ไลน์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการค้นหาโอเพนแชท toggle
คุณสามารถค้นหาโอเพนแชทได้จากหน้าหลักของ LINE OpenChat

เมื่อกรอกชื่อหรือคีย์เวิร์ดของโอเพนแชทที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงโอเพนแชทที่เกี่ยวข้องขึ้นมาในผลการค้นหา
* ผลการค้นหาจะแสดงเฉพาะโอเพนแชทที่อนุญาตให้ค้นหาเท่านั้น

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเพิ่มโอเพนแชทเข้ารายการโปรด toggle
คุณสามารถเพิ่มโอเพนแชทที่เข้าร่วมอยู่ไปที่รายการโปรดใน LINE ได้โดยการเลือกที่ไอคอน "รูปดาว" ในหน้ารายการของฉันหรือหน้าหลักของโอเพนแชท
* ไม่สามารถเพิ่มโอเพนแชทที่คุณไม่ได้เข้าร่วมอยู่ไปที่รายการโปรดได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP