LINE

วิธีการใช้งานสติกเกอร์

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีอยู่ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบสติกเกอร์ของฉัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" 
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญ toggle

คุณสามารถส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญให้เพื่อนได้โดยเลือกที่ปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. เลือกที่แท็บ "Wallet" > แล้วเลือก "ร้านสติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการส่งเป็นของขวัญ
3. เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งของขวัญให้ > "ตกลง"
5. เลือกรูปแบบของตัวละครที่ใช้แจ้งการส่งของขวัญ > เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ" หรือ "ซื้อของขวัญ"

ไปที่ร้านสติกเกอร์

หมายเหตุ :
* กรณีที่ส่งเป็นสติกเกอร์เติมคำเป็นของขวัญ ผู้รับเท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อความได้
* หากผู้รับของขวัญใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 9.5.0 คุณจะไม่สามารถส่งสติกเกอร์เติมคำเป็นของขวัญได้ กรุณาแจ้งอีกฝ่ายให้อัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุด

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนลำดับการแสดงสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนลำดับของสติกเกอร์ได้โดยการเลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์" ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์"


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ toggle
คุณอาจต้องดาวน์โหลดสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

ขั้นตอนการดาวน์โหลดสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลดทั้งหมด" หรือ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์เติมคำคืออะไร toggle
สติกเกอร์เติมคำ คือสติกเกอร์ที่สามารถใส่ข้อความที่ต้องการลงในส่วนที่เป็นข้อความของสติกเกอร์ได้ตั้งแต่แอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 9.5.0 เป็นต้นไป

หากต้องการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว กรุณาอัปเดตแอปพลิเคชัน LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ที่นี่
 
วิธีการซื้อสติกเกอร์เติมคำ
1. เลือกที่แท็บ "Wallet" > แล้วเลือก "ร้านสติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์เติมคำที่ต้องการซื้อ
3. เลือกที่ "เติมคำ"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
5. ตรวจสอบเนื้อหาที่กรอกในหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกที่ "ซื้อ"

หมายเหตุ:
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามสติกเกอร์แต่ละชุด
* สามารถแก้ไขข้อความหลังการดาวน์โหลดได้เช่นกัน ตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำ toggle
คุณสามารถแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำ 
1. เลือกที่สติกเกอร์เติมคำที่ต้องการแก้ไขข้อความจากรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกที่ "เปลี่ยนคำ" ด้านล่างรายการสติกเกอร์
3. ใส่ข้อความแล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
4. เลือกที่ "อัปเดตคำ"

หมายเหตุ:
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดสติกเกอร์
* การแก้ไขข้อความจะไม่มีผลต่อข้อความในสติกเกอร์ที่ส่งไปแล้ว
* สามารถเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ทั้งจากหน้าร้านสติกเกอร์และหน้าสติกเกอร์ของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์เติมคำที่ได้รับมาเป็นของขวัญ toggle
คุณสามารถใช้งานสติกเกอร์เติมคำที่ได้รับมาเป็นของขวัญได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "กล่องของขวัญ" > เลือกไอเทมที่ต้องการจากรายการ "ของขวัญที่ได้รับ"
3. เลือกที่ "เติมคำ"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
5. ตรวจสอบข้อความที่การแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หมายเหตุ :
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดสติกเกอร์
* สามารถแก้ไขข้อความหลังการดาวน์โหลดได้เช่นกัน
* ตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP