LINE

วิธีใช้งานสติกเกอร์

วิธีการค้นหาสติกเกอร์โดยใช้แท็ก toggle
สามารถค้นหาสติกเกอร์จากรายการที่ระบบจัดแบ่งตามแท็กได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. เลือกที่ไอคอน "#" ด้านบนรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกแท็กซึ่งแบ่งตามความรู้สึกหรือสถานการณ์เช่น โอเค, ขอบคุณ
* ระบบรวบรวมสติกเกอร์แบ่งตามแท็กให้โดยอัตโนมัติ จึงไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือปรับแต่งได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน toggle
สามารถตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งานได้จากรายการสติกเกอร์

ป้ายสีแดง
สติกเกอร์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
ระบบจะลบสติกเกอร์โดยอัตโนมัติหลังหมดอายุการใช้งาน 20 วัน 
หรือลบทันทีหากเปิดแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวแล้วไปเปิดแท็บอื่น

ป้ายสีเหลือง
สติกเกอร์ที่จะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่เกิน 10 วัน
ด้านล่างของแท็บสติกเกอร์ดังกล่าวจะแสดงจำนวนวันที่สามารถใช้ต่อได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำ toggle
คุณสามารถแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำ 
1. เลือกที่สติกเกอร์เติมคำที่ต้องการแก้ไขข้อความจากรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกที่ "เปลี่ยนคำ" ด้านล่างรายการสติกเกอร์
3. ใส่ข้อความแล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
4. เลือกที่ "อัปเดตคำ"

หมายเหตุ:
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดสติกเกอร์
* การแก้ไขข้อความจะไม่มีผลต่อข้อความในสติกเกอร์ที่ส่งไปแล้ว
* สามารถเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ทั้งจากหน้าร้านสติกเกอร์และหน้าสติกเกอร์ของฉัน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการซื้อสติกเกอร์ toggle
การซื้อสติกเกอร์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE จำเป็นต้องใช้เหรียญ
หากไม่มีเหรียญ กรุณาซื้อเหรียญก่อน แล้วจึงนำเหรียญนั้นมาซื้อสติกเกอร์

หากมีเหรียญอยู่แล้ว กรุณาซื้อสติกเกอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการ
3. เลือกที่ "ซื้อ"

ไปที่ร้านสติกเกอร์

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญ toggle
หากในหน้าการซื้อ (หน้ารายละเอียดสติกเกอร์) มีปุ่ม "ส่งเป็นของขวัญ" คุณสามารถส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญให้เพื่อนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการส่งเป็นของขวัญ
3. เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ"
4. เลือกเพื่อนที่ต้องการส่งของขวัญให้ > "ตกลง"
5. เลือกรูปแบบของการแจ้งเตือนที่จะส่งให้เพื่อน > เลือกที่ "ส่งเป็นของขวัญ" หรือ "ซื้อของขวัญ"

ไปที่ร้านสติกเกอร์

หมายเหตุ:
* กรณีที่ส่งสติกเกอร์เติมคำเป็นของขวัญ ผู้รับเท่านั้นสามารถแก้ไขข้อความได้
* หากผู้รับของขวัญใช้งานแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันต่ำกว่า 9.5.0 คุณจะไม่สามารถส่งสติกเกอร์เติมคำให้เป็นของขวัญได้ กรุณาแจ้งอีกฝ่ายให้อัปเดตแอปพลิเคชัน LINE

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีตรวจสอบสติกเกอร์ที่มีอยู่ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบสติกเกอร์ของฉัน
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" 
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์ toggle
ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการซื้อสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "ประวัติการซื้อ"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการเปลี่ยนลำดับการแสดงสติกเกอร์ toggle
คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนลำดับของสติกเกอร์ได้โดยการเลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์" ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "ลำดับการแสดงสติกเกอร์"


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ toggle
คุณอาจต้องดาวน์โหลดสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณโอนย้ายข้อมูลบัญชี LINE หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่

ขั้นตอนการดาวน์โหลดสติกเกอร์
1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์" ตามลำดับ
2. เลือกที่ "สติกเกอร์ของฉัน"
3. เลือกที่ "ดาวน์โหลดทั้งหมด" หรือ "ดาวน์โหลด"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์คืออะไร (ฟังก์ชันที่จะแสดงอิโมจิหรือสติกเกอร์ตามตัวอักษรที่พิมพ์) toggle
ฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ (Suggestion) คือ ฟังก์ชันที่จะแสดงสติกเกอร์หรืออิโมจิแนะนำขึ้นมาตามความหมายของข้อความที่พิมพ์ ทำให้คุณสามารถเลือกส่งได้ทันที
* สติกเกอร์หรืออิโมจิบางส่วนไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชันแนะนำสติกเกอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "แชท"
2. เลือกที่ "แนะนำสติกเกอร์"
3. เลือกเปิด/ปิดการตั้งค่าที่ "แนะนำสติกเกอร์"

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์เติมคำคืออะไร toggle

สติกเกอร์เติมคำ คือสติกเกอร์ที่สามารถใส่คีย์เวิร์ดต่างๆ เช่นคำที่ชอบหรือชื่อได้ตามต้องการ
* สามารถใช้งานได้ใน LINE ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.5.0 ขึ้นไป
* อัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ ที่นี่

คุณสามารถซื้อสติกเกอร์เติมคำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์เติมคำที่ต้องการซื้อ
3. เลือกที่ "เติมคำ"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
5. ตรวจสอบเนื้อหาที่กรอกในหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกที่ "ซื้อ"
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามสติกเกอร์แต่ละชุด
* หลังดาวน์โหลดแล้วยังคงแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำได้ 

 

ดูวิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์เติมคำ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการใช้งานสติกเกอร์เติมคำที่ได้รับมาเป็นของขวัญ toggle
คุณสามารถใช้งานสติกเกอร์เติมคำที่ได้รับมาเป็นของขวัญได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่แท็บ "หน้าหลัก" > "ตั้งค่า" (ไอคอนรูปเกียร์) > "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ "กล่องของขวัญ" > เลือกไอเทมที่ต้องการจากรายการ "ของขวัญที่ได้รับ"
3. เลือกที่ "เติมคำ"
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "เสร็จสิ้น"
5. ตรวจสอบข้อความที่การแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกที่ "ดาวน์โหลด"

หมายเหตุ :
* จำนวนตัวอักษรที่กรอกได้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุดสติกเกอร์
* สามารถแก้ไขข้อความหลังการดาวน์โหลดได้เช่นกัน
* ตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนข้อความในสติกเกอร์เติมคำเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

สติกเกอร์ข้อความคืออะไร toggle
สติกเกอร์ข้อความ คือสติกเกอร์ที่สามารถใส่ข้อความตามต้องการได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
* สามารถใช้งานได้ใน LINE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.3.0 ขึ้นไป
* อัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ ที่นี่

คุณสามารถทดลองแก้ไขข้อความก่อนซื้อสติกเกอร์ข้อความได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ "หน้าหลัก" > ไปที่ "บริการ" > เลือกที่ "สติกเกอร์"
2. เลือกสติกเกอร์ข้อความที่ต้องการซื้อ
3. เลือกสติกเกอร์ข้อความที่ต้องการทดลองแก้ไขข้อความจากหน้าแสดงสติกเกอร์
4. เลือกที่ "ใส่ข้อความ" ด้านล่างตัวอย่างสติกเกอร์ที่แสดง
5. หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏบนสติกเกอร์โดยอัตโนมัติ
* ระบบจะไม่บันทึกข้อความที่ทดลองใส่
* เมื่อซื้อสติกเกอร์ข้อความ ระบบจะดาวน์โหลดสติกเกอร์โดยคงข้อความดั้งเดิมของสติกเกอร์ดังกล่าวเอาไว้

หลังดาวน์โหลดแล้วยังคงแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความได้
ดูวิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความ ที่นี่

คุณสามารถซื้อสติกเกอร์ข้อความได้เช่นเดียวกับสติกเกอร์อื่นๆ
ดูวิธีการซื้อสติกเกอร์ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความ toggle
หลังดาวน์โหลดสติกเกอร์ข้อความแล้วสามารถแก้ไขข้อความได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนการแก้ไขข้อความในสติกเกอร์ข้อความ
1. เลือกที่ชุดสติกเกอร์ข้อความที่ต้องการแก้ไขข้อความจากรายการสติกเกอร์ในห้องแชท
2. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการแก้ไขจากหน้าแสดงสติกเกอร์
3. เลือกที่ไอคอนรูป "ดินสอ" ด้านซ้ายบนของหน้าแสดงตัวอย่างสติกเกอร์
4. ใส่ข้อความที่ต้องการ แล้วเลือกที่ "บันทึก"
* สามารถใส่ข้อความได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
* การแก้ไขข้อความไม่มีผลต่อข้อความในสติกเกอร์ที่ส่งไปแล้ว

ข้อความที่ใส่จะถูกบันทึกเอาไว้ในสติกเกอร์ข้อความที่ส่ง ทำให้สามารถส่งข้อความเดียวกันได้อีกในภายหลัง

หากต้องการแก้ไขสติกเกอร์ข้อความแล้วส่งในห้องแชทโดยไม่บันทึก กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีแก้ไขสติกเกอร์ข้อความแล้วส่งในแชทโดยไม่บันทึก toggle
สามารถแก้ไขสติกเกอร์ข้อความแล้วส่งในแชทโดยไม่บันทึกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กรอกข้อความที่ต้องการแก้ไขในช่องพิมพ์ข้อความแชทแล้วเลือกที่ไอคอน "สติกเกอร์"
2. เลือกที่ไอคอนรูป "ดินสอ" จากรายการสติกเกอร์
* ข้อความแชทที่กรอกจะไปปรากฏอยู่บนสติกเกอร์ข้อความทุกรูป
3. เลือกสติกเกอร์ที่ต้องการส่งจากรายการสติกเกอร์
4. ตรวจสอบเนื้อหาของข้อความแล้วเลือกที่สติกเกอร์ที่ต้องการส่งอีกครั้ง

หลังส่งในแชทแล้ว ข้อความบนสติกเกอร์จะกลับไปเป็นก่อนแก้ไข

หากต้องการแก้ไขและบันทึกข้อความไว้ในสติกเกอร์ข้อความ กรุณาตรวจสอบ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP