LINE

ศูนย์ช่วยเหลือ

กรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน

อื่นๆ

วิธีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน LINE toggle
หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาในการใช้งาน LINE กรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือ
กรุณาตรวจสอบคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือก่อนติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

- หน้าช่วยเหลือของ LINE

หากปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาแจ้งปัญหาเข้ามาผ่าน แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE การสอบถามของฉันคืออะไร toggle
LINE การสอบถามของฉัน คือหน้าจอในแอปพลิเคชัน LINE สำหรับให้คุณตรวจสอบคำตอบของเรื่องที่ติดต่อสอบถามไปยังฝ่ายดูแลลูกค้า
* ระบบจะส่งคำตอบของฝ่ายดูแลลูกค้าไปยังอีเมลสำหรับตอบกลับที่คุณกรอกในแบบฟอร์มติดต่อสอบถามด้วยเช่นกัน

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากลิงก์ภายใน​​ข้อความที่ได้รับจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages
* ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีทางการชื่อ Service Messages ได้ ที่นี่

สถานะที่ปรากฏในหน้าการสอบถามของฉันมีดังต่อไปนี้

รอดำเนินการ : การติดต่อสอบถามที่ฝ่ายดูแลลูกค้ารับเรื่องเรียบร้อยแล้ว หรือการติดต่อสอบถามที่ทีมงานแจ้งให้ผู้ใช้ติดต่อกลับเข้ามาอีกครั้ง
ตอบแล้ว : การติดต่อสอบถามที่ฝ่ายดูแลลูกค้าตอบกลับเรียบร้อยแล้ว
ปิด : การติดต่อสอบถามที่ฝ่ายดูแลลูกค้าไม่ตอบกลับเนื่องจากเหตุผลบางประการ เช่นมีการติดต่อสอบถามที่เนื้อหาซ้ำกัน

ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบการติดต่อสอบถามย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ทีมงานรับเรื่อง

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

บัญชีทางการชื่อ Service Messages คืออะไร toggle
Service Messages คือ บัญชีทางการที่ส่งข้อความแจ้งให้ทราบจากฝ่ายดูแลลูกค้า เมื่อได้รับการสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
* สำหรับกรณีที่ติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

ระบบจะส่งข้อความให้เมื่อฝ่ายดูแลลูกค้ารับเรื่อง และตอบกลับการติดต่อสอบถามของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ติดต่อสอบถามเข้ามาและคำตอบจากฝ่ายดูแลลูกค้าได้ โดยเปิดหน้า "LINE การสอบถามของฉัน" จากข้อความที่ได้รับ

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถบล็อคหรือหยุดรับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages ได้

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ติดต่อสอบถามแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการ Service Messages toggle
ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ทราบผ่านบัญชีทางการชื่อ Service Messages ในกรณีที่เป็นการติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

การติดต่อสอบถามนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงไม่ได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ไม่มีหน้าจอ LINE การสอบถามของฉันแสดง toggle
LINE การสอบถามของฉัน สามารถใช้งานได้กรณีที่ติดต่อสอบถามจากภายในแอปพลิเคชัน LINE และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสอบถามโดยล็อกอินเข้าบัญชี LINE เท่านั้น

การติดต่อสอบถามข้างต้นจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบจากบัญชีทางการชื่อ Service Messages

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

เปิด LINE การสอบถามของฉันไม่ได้ toggle
LINE การสอบถามของฉันสามารถเปิดได้จากข้อความแจ้งให้ทราบของบัญชีทางการชื่อ Service Messages เท่านั้น

* ไม่สามารถใช้งานได้บน LINE สำหรับ PC

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

LINE เปิดไม่ขึ้นหรือปิดตัวเอง (แครช) toggle
กรณีที่ LINE เปิดไม่ขึ้น หรือปิดตัวเองกะทันหัน (แครช) กรุณาลองดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

อัปเดต LINE
LINE เวอร์ชันเก่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา จึงขอแนะนำให้อัปเดต LINE ที่นี่
* Mac ที่ใช้ชิป Apple M1 รองรับเฉพาะแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชัน 6.5 ขึ้นไป

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
บางครั้งการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้

อัปเดตระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่าของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา
กรุณาตรวจสอบว่ามีการปล่อยให้อัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่หรือไม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
- คลิกที่ "การตั้งค่าของระบบ" > "รายการอัพเดทซอฟต์แวร์"

โปรแกรมรักษาความปลอดภัย
กรุณาลองปิดการทำงานของโปรแกรมรักษาความปลอดภัย เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-Virus), ไฟร์วอลล์ (Firewall) ชั่วคราว แล้วตรวจสอบว่าสามารถใช้งาน LINE ได้หรือไม่

ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น
คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึง LINE อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หากคอมพิวเตอร์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ
หลังลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในคอมพิวเตอร์แล้ว กรุณาลองตรวจสอบอีกครั้งว่าสามารถใช้งาน LINE ได้หรือไม่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ประวัติการแชทใน LINE บนสมาร์ทโฟนและ LINE สำหรับ Mac toggle
LINE บนสมาร์ทโฟนและใน LINE สำหรับ Mac บันทึกประวัติการแชทเอาไว้คนละที่กัน ดังต่อไปนี้

LINE สำหรับ Mac
แสดงประวัติการแชทที่บันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท LINE

LINE บนสมาร์ทโฟน
แสดงประวัติการแชทที่บันทึกเอาไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

ตำแหน่งบันทึกประวัติการแชทที่แตกต่างกัน ส่งผลดังต่อไปนี้

- แม้จะลบแล้วติดตั้ง LINE บนสมาร์ทโฟนอีกครั้งก็ตาม คุณยังสามารถตรวจสอบประวัติการแชทภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งบน LINE สำหรับ Mac ได้
- ประวัติการแชทเก่าที่บันทึกอยู่ใน LINE บนสมาร์ทโฟนจะไม่แสดงใน LINE สำหรับ Mac
- ประวัติการแชทใน LINE บนสมาร์ทโฟนกับ LINE สำหรับ Mac อาจไม่ตรงกัน

ทั้งนี้ ระบบจะลบประวัติการแชทบน LINE สำหรับ Mac เมื่อเกินระยะเวลาเก็บข้อมูลที่บริษัทกำหนดเอาไว้
ทีมงานไม่สามารถแจ้งรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงระยะเวลาเก็บข้อมูลให้ทราบได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP