ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ยังไม่ได้อ่าน/อ่านแล้ว

  ข้อความแชทไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วจึงไม่แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามได้รับหรือไม่

  วิธีตรวจสอบสถานะการส่งข้อความแชท

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง