LINE

Help

Letter Sealing

Letter Sealing คืออะไร toggle

Letter Sealing คือ ระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบ End-to-end encryption (E2EE)
* End-to-end encryption (E2EE) คือ รูปแบบการส่งข้อความที่ออกแบบให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ส่งและผู้รับข้อความไม่สามารถอ่านเนื้อหาการแชทได้ โดยแปลงข้อความทั้งหมดเป็นรหัสลับ รวมถึงข้อความที่บันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย

ผู้ส่งและผู้รับข้อความต้องเปิดการใช้งาน Letter Sealing ทั้งสองฝ่าย จึงจะสามารถรับส่งข้อความที่มีความปลอดภัยสูงได้

ทั้งนี้ หากใช้งาน LINE สำหรับ PC โดยเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ใน LINE สำหรับสมาร์ทโฟน คุณต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถส่งความแชทได้ในครั้งแรก 

 

ตรวจสอบวิธียืนยันตัวตนได้ ที่นี่

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

วิธีใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC toggle
หากเปิดการตั้งค่า Letter Sealing เอาไว้ในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อน จึงจะรับส่งข้อความแชทบน LINE สำหรับ PC ได้

กรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนด้านล่าง
* การยืนยันตัวตนจำเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟน

1. ล็อกอินเข้า LINE สำหรับ PC
2. คลิกที่ไอคอน "แชท" บนแถบเมนูหลัก > เปิดห้องแชทห้องใดห้องหนึ่ง
3. คลิกที่ "ยืนยันตัวตน" เพื่อให้ระบบแสดงรหัสยืนยันตัวตน 6 หลัก
4. เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตน
5. กรอกรหัสยืนยันตัวตน 6 หลักที่ปรากฏบน LINE สำหรับ PC ลงในแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟน

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา toggle
หากคุณดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC แต่เปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนแล้วหน้าจอกรอกรหัสยืนยันตัวตนไม่แสดงขึ้นมา กรุณาปิดและเปิดแอปพลิเคชัน LINE บนสมาร์ทโฟนอีกครั้ง

จากนั้นกรุณาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งตามคำแนะนำในหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้

- วิธีใช้งาน Letter Sealing บน LINE สำหรับ PC

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ใช่ ไม่

ศูนย์ช่วยเหลือ
TOP