ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  วิธีโทร/วิดีโอคอล

  วิธีการใช้บริการโทรและวิดีโอคอล

  การใช้บริการโทรหรือวิดีโอคอลทั้งหมดไม่เสียค่าบริการใช่หรือไม่

  วืธีการปฏิเสธสายเรียกเข้า

  ใช้อุปกรณ์ Bluetooth กับ LINE ได้หรือไม่

  วิธีเปลี่ยนเพื่อนที่แสดงเมื่อโทรวิดีโอคอลแบบกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป

  "เช็คอุปกรณ์ในการโทร" คืออะไร

  วิธีเริ่มการโทรแบบกลุ่ม

  วิธีการเข้าร่วมการสนทนาในระหว่างการโทรแบบกลุ่ม

  วิธีเปลี่ยนพื้นหลังขณะใช้งานวิดีโอคอล

  วิธีแชร์วิดีโอ YouTube ขณะกำลังโทร/วิดีโอคอล

  วิธีหยุดเล่นวิดีโอหรือหน้าจอที่ถูกแชร์มาขณะกำลังโทร

  วิธีรายงานปัญหา LINE Meeting

  วิธีโทรวิดีโอคอลด้วยภาพความละเอียดสูง (ภาพ HD)

  สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งานเอฟเฟกต์และฟิลเตอร์ของวิดีโอคอล

  สภาพแวดล้อมแนะนำสำหรับใช้งานวิดีโอคอลแบบกลุ่ม

  วิธีแชร์หน้าจอขณะกำลังโทรวิดีโอคอล

  LINE Meeting คืออะไร

  วิธีใช้งาน LINE Meeting (สร้าง/ลบ/เชิญ)

  วิธีเริ่มประชุม LINE Meeting

  วิธีลบผู้เข้าร่วมออกจากการประชุม LINE Meeting

  สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานฟังก์ชันแชร์วิดีโอ YouTube และหน้าจอระหว่างโทรหรือวิดีโอคอล

  วิธีใช้งานสติกเกอร์ขณะโทรวิดีโอคอล

  วิธีย่อหน้าจอระหว่างโทรให้แสดงเป็นขนาดเล็ก

  วิธีตั้งค่าเสียงเรียกเข้า / เสียงรอสาย

  วิธีลบเสียงเรียกเข้า / เสียงรอสายที่ตั้งค่าสำหรับเพื่อนแต่ละคน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง