ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน/กลุ่ม

  มีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในกลุ่ม

  บุคคลที่แสดงอยู่ในรายการเพื่อนไม่ใช่ผู้ใช้งานจริงของบัญชีนั้น

  เพื่อนไม่แสดงขึ้นมาหรือหายไปจากรายการเพื่อน

  เพิ่มเพื่อนจากการค้นหา LINE ID ไม่ได้

  เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ไม่ได้

  บุคคลที่บันทึกเอาไว้ในสมุดโทรศัพท์ไม่แสดงในรายการเพื่อน

  เพื่อนที่ลบ/บล็อคไปแล้วยังปรากฏอยู่ในอันดับเกม

  เปิดการตั้งค่า "เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ" แล้ว แต่ระบบไม่เพิ่มเพื่อนให้

  ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้เนื่องจากมีข้อความแสดงว่า "ไม่สามารถเพิ่มเป็นเพื่อนได้"

  ต้องการกู้คืนเพื่อนที่ลบไปแล้วกลับมา

  ในรายการแชท มีห้องแชทที่แสดงเป็น "ไม่มีสมาชิก" หรือ "ไม่มีสมาชิกในห้องแชท"

  วิธีป้องกันข้อความแชทและการเชิญเข้ากลุ่มจากคนไม่รู้จัก

  มีผู้ที่ไม่รู้จักแสดงในรายการแนะนำ

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อ สร้างกลุ่ม/ลบกลุ่ม/เชิญเข้ากลุ่ม

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง