ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  ปัญหาการแชท

  ไม่สามารถส่งข้อความในห้องแชทได้กะทันหัน

  ส่งหรือรับข้อความแชทไม่ได้

  ข้อความแชทหายไป

  แอปพลิเคชันปิดตัวเอง

  พบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพ/ วิดีโอ / ข้อความเสียง

  พบปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มแชท

  บุคคลที่สามสามารถดูข้อความแชทได้หรือไม่

  มีข้อความว่า "แชทกับเพื่อนใหม่กันเถอะ" ส่งมาจากเพื่อนที่ไม่ได้ส่งข้อความติดต่อกัน

  ข้อมูลในรายการแชทผิด / ประวัติการแชทที่แสดงบนอุปกรณ์ตนเองแตกต่างจากผู้ใช้อื่น

  ใช้งานบางฟังก์ชันไม่ได้กระทันหัน

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง