ต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

  แชทอย่างปลอดภัย

  บุคคลที่สามสามารถดูข้อความแชทได้หรือไม่

  วิธีปิดกั้นข้อความแชทจากคนไม่รู้จัก

  วิธีปฏิเสธแชทที่เกี่ยวกับ LINE GAME

  Key Fingerprint ของ Letter Sealing คืออะไร

  หน้าจอยืนยันตัวตนของ Letter Sealing ไม่แสดงขึ้นมา

  สัญลักษณ์กุญแจด้านบนห้องแชทหายไป

  Letter Sealing คืออะไร

  วิธีตั้งค่า Letter Sealing

  ศูนย์ช่วยเหลือ

  คัดลอกลิงก์แล้ว

  ตกลง